Saturday, October 27, 2012

இயேசு ஒரு யூத தீவிரவாதி தானே?

புதிய ஏற்பாடு புராணக் கதைகளைத் தவிர இயேசு என ஒரு நபர் வாழ்ந்தார் என்பதற்கு ஆதாரம் ஏதும் கிடையாது.
 
புதிய ஏற்பாடு புராணக் கதைகளை நேர்மையாய் ஆராய்ந்தால் -எழுதியவர்களுக்கு உண்மையான ஏசு பற்றி அறியாது- செவிவழி கதையையே புனைந்தனர் என்பது அறிஞர்கள் ஏற்பது.

The earliest witnesses wrote nothing’ there is not a Single book in the New Testament which is the direct work of an eyewitness of the Historical Jesus. Page-197, -A Critical Introduction to New Testament. Reginald H.f. Fuller. Professor OF New Testament, Union Theological Seminary NewYork 
அதாவது ஏசுவுடன் பழகியோர் ஏதும் எழுதி வைக்கவில்லை; புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் 27ல் ஒன்று கூட வரலாற்று ஏசுவினோடு பழகிய யாரும் எழுதியது இல்லை, என அமெரிக்க நூயுயார்க் பைபிளியல் பேராசிரியர் ரெஜினால்ட் புல்லர் தன் நூலில் உறுதி செய்கிறார்.


சுவிசேஷங்களின் தன்மையை உணர்ந்து, உண்மையிலேயே ஏசு வாழ்க்கையின் நம்பிக்கைக்குறியது என ஏற்கலாம் எனில்- ரோம் ஆட்சியின் கீழ் இஸ்ரேல்-யூதர்கள் அடிமைப்பட்டு இருந்தபோது, ரோமன் கவர்னர் பொந்தியூஸ் பிலாத்துவினால் ரோமிற்கு எதிரான ஆய்தக் கலகம் செய்யும் போராளிகளுக்கான மரண தண்டனையான தூக்கு மரத்தில் தொங்கும் தண்டனை பெற்றார், என்பது மட்டுமே.
 

இயேசுவின் கைது நிகழ்ச்சியின் போது


 
மாற்கு14:45 யூதாசு  வந்ததும் உடனடியாக இயேசுவைஅவரை அணுகி, ' ரபி ' எனக் கூறிக்கொண்டே அவரை முத்தமிட்டான்.46 அவர்களும் அவரைப் பற்றிப் பிடித்துக் கைது செய்தனர்.47 அருகில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களுள் ஒருவர் தம் வாளை உருவி, தலைமைக் குருவின் பணியாளரைத் தாக்கி அவருடைய காதைத் துண்டித்தார்.
இந்தக் காது வெட்டுபவர் இயேசுவின் நெருங்கிய சீடர் பேதுரு என மற்ற சுவிகள் சொல்கின்றன.அப்போஸ்தலர்கள் ஆயுதம் ஏந்தியவர்கள் என்பது  தெளிவாகும்.


இயேசுவைக் கைது செய்தது யார்?
 

யோவான்18:2 அவரைக் காட்டிக் கொடுத்த யூதாசுக்கு அந்த இடம் தெரியும். ஏனெனில், இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் அடிக்கடி அங்குக் கூடுவர்.3 ரோமன் படைப் பிரிவினரையும் தலைமைக் குருக்களும் பரிசேயரும் அனுப்பிய காவலர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு யூதாசு விளக்குகளோடும் பந்தங்களோடும் படைக்கலங்களோடும் அங்கே வந்தான்.
12 ரோமன் படைப்பிரிவினரும் ரோமன் ஆயிரத்தவர் தலைவரும் யூதர்களின் காவலர்களும் இயேசுவைப் பிடித்துக் கட்டி,13 முதலில் அவரை அன்னாவிடம் கொண்டுசென்றார்கள்.முதலில் புனைந்த மாற்கும் அவர் கதையையே தொடர்ந்த மத்தேடுயுவும் லூக்காவும்- ரோமன் படைவீரர்கள், ஆயிரம் வீரர் தலைவர் என்பதை மறைத்தனர்.

ரோமன் ஆயிரம் வீரர் தலைவர்-படைவீரர்கள் யூத மதத் தலைவர்கள் ஆனைக்கு உட்பட்டவர் அல்ல, ரோமன் கவர்னர் பிலாத்து ஆணையில் தான் கைது செய்திருக்க வேண்டும்.

விசாரணையின்போது கூறப்பட்ட குற்றம்

 
லூக்கா 23:1 திரண்டிருந்த மக்கள் அனைவரும் எழுந்து இயேசுவைப் பிலாத்தின்முன் கொண்டு சென்றனர்.2 ' இவன் நம் மக்கள் சீரழியக் காரணமாக இருக்கிறான்; சீசருக்குக் கப்பம் கட்டக்கூடாது என்கிறான்; தானே மெசியாவாகிய அரசன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறான். இவற்றையெல்லாம் நாங்களே கேட்டோம் ' என்று அவர்கள் இயேசுவின் மேல் குற்றம் சுமத்தத் தொடங்கினார்கள்.3 பிலாத்து அவரை நோக்கி, ' நீ யூதரின் அரசனா? ' என்று கேட்க, அவர், ' அவ்வாறு நீர் சொல்கிறீர் ' என்று பதில் கூறினார்.

விசாரணையின்போது கூறப்பட்ட குற்றம்- நிருபிக்கப் பட்ட குற்றம் - தூக்குமரத்தில் தொங்கும்போது மேலே தொங்கவிடப்படும், அதை எழுதியது யார்


 
யோவான் 19:19 பிலாத்து குற்ற அறிக்கை ஒன்று எழுதி அதைச் சிலுவையின் மீது வைத்தான். அதில் ' நாசரேத்து இயேசு யூதர்களின் அரசன் ' என்று எழுதியிருந்தது.20 இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடம் நகரத்துக்கு அருகில் இருந்ததால் யூதருள் பலர் இந்தக் குற்ற அறிக்கையை வாசித்தனர். அது எபிரேயம், இலத்தீன், கிரேக்கம் ஆகிய மொழிகளில் எழுதப்பட்டிருந்தது.21 யூதரின் தலைமைக் குருக்கள் பிலாத்திடம், ' ″ யூதரின் அரசன் ″ என்று எழுத வேண்டாம்; மாறாக, ' யூதரின் அரசன் நான் ' என்று அவனே சொல்லிக் கொண்டதாக எழுதும் ' என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள்.22 பிலாத்து அவர்களைப் பார்த்து, ' நான் எழுதியது எழுதியதே ' என்றான்.


கிறிஸ்து என்றால் யூதர்களின் அரசன், ராஜா தாவீது பரம்பரையில் வந்தவன், ரோமினரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பது மட்டுமே.

சுவிசேஷக் கதாசிரியர்கள் இறந்த யூதப் போர் வீர மேசியாவை தெய்வமாக்கியதைத் தொடர்வோம்
Wednesday, October 24, 2012

பைபிள் மனதை பாதிக்கும் அருவருப்பானது அமெரிக்கா கோர்ட்- 100 முறை தடை

பைபிளின் அருவருப்பான பொய்யான வரலாறு படிப்போரை பாதிக்கும் என 100க்கும் மேல் கோர்ட் தீர்ப்புகள் அமெரிக்காவில் வந்துள்ளது.
Bibles Banned At Walter Reed – Why?The Constitution Times

Hitler, Stalin, Mao...they would be so proud.
“The two enemies of the people are criminals and government. So let us tie the second down with the chains of the Constitution so that the second will not become the legal version of the first.” – attributed to Thomas Jefferson, although not found in any of his known writings.
The idea that a Holy Bible would be banned anywhere in the United States of America, for any reason, is unfathomable. However, that is exactly what happened when the Navy said that Bibles could not be brought into the Walter Reed hospital. Images of burning books, during the Nazi reign of terror, come to mind. The problem is that this is America in 2011, not Germany in 1940.

According to the Walter Reed National Military Medical Center, it lifted the ban on Friday afterRep. Steve King (R-Iowa) gave a speech on the House floor. The Navy is supposedly issuing new guidelines.
How did something like this happen? Apparently, the Navy issued new guidelines for friends and family visiting the sick and wounded soldiers at Walter Reed. Those new guidelines stated, “No religious items (i.e. Bibles, reading material, and/or artifacts are allowed to be given away or used during a visit.” But, the unanswered question is why now the new guidelines, especially before Christmas? We may never know the real answer, buried in governmental doublespeak and bureaucracy.
When the new religious restrictions were brought to the attention of Capital Hill by the Family Research Council, that prompted the angry speech by Rep. Steve King. King stated, “That means you can’t bring in a Bible and read from it when you visit your son or your daughter, perhaps – or your wife or husband. It means a priest that might be coming in to visit someone on their deathbed couldn’t bring in the Eucharist, couldn’t offer Last Rites. This is the most outrageous affront.”
According to a Walter Reed spokesperson, the intent was to respect religious and cultural practices of our patients and the instructions about the Bibles and reading material have been rescinded. Sound like doublespeak?

If there is written proof that the policy has been rescinded, it has not yet surfaced. What has surfaced is a mindset that originated somewhere from that dark unidentified governmental policy producing place. Some of Rep. Kings comments are in the video below:

http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/absurd.html

http://catholiccitizenamerica.blogspot.in/2009/01/catholics-not-allowed-to-read-bible.html

http://reasoning.xanga.com/1985525/item/


Did you know that Bible reading and Bible possession was at one time "banned" by the Catholic Church?
                          The Bible
Pope Innocent III stated in 1199:
"... to be reproved are those who translate into French the Gospels, the letters of Paul, the psalter, etc."
(Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum 770-771)
COUNCIL OF TOULOUSE - 1229 A.D. :
Canon 14 - "We prohibit the permission of the books of the Old and New Testament to laymen....... expressly forbidding their having ...... parts of the Bible translated into the vulgar tongue" (Pierre Allix, Ecclesiastical History of Ancient Churches of the Albigenses, published in Oxford at the Clarendon Press in 1821.) (Council Tolosanum, Pope Gregory IX, Anno. chr. 1229. Canons 14)
"1229 - The Inquisition of Toulouse imposed by Albigensian Crusaders forbids laymen to read the Bible."
Source: The People's Chronology, Revised and updated, by James Trager, Copyright 1992, 1994, published by Henry Holt and Company, ISBN 0-8050-3134-0, New York, page 108.
The Council of Tarragona of 1234, in its second canon, ruled that:
"No one may possess the books of the Old and New Testaments in the Romance language, and if anyone possesses them he must turn them over to the local bishop within eight days after promulgation of this decree, so that they may be "burned" lest, be he a cleric or a layman, he be suspected until he is cleared of all suspicion."
-D. Lortsch, Historie de la Bible en France, 1910, p.14.
John Wycliffe was the very first to translate the entire Bible into English, which he completed in 1382. Wycliffe translated from the Latin Vulgate. One copy of an original manuscript is in the Bodlein Library in Oxford, England. Wycliffe's Bibles were painstakingly reproduced by hand by copyists.
In 1408 the third synod of Oxford, England, banned English translations of the Bible.
"It is dangerous, as St. Jerome declares, to translate the text of Holy Scriptures out of one idiom into another....... We therefore command and ordain that henceforth no one translate the text of Holy Scripture into English or any other language as a book, booklet, or tract..... or that hereafter may be made, either in part or wholly, either publicly or privately, under pain of excommunication...... He who shall act otherwise let him be punished as an abettor of heresy and error."
(The Western Watchman, a Catholic newspaper published in St. Louis, August 9, 1894)
 At the ecumenical Council of Constance, in 1415, Wycliffe was posthumously condemned by Arundel, the archbishop of Canterbury, as "that pestilent wretch of damnable heresy who invented a new translation of the scriptures in his mother tongue."
 By the decree of the Council, more that 40 years after his death, Wycliffe's bones were exhumed and publicly burned and the ashes were thrown into the Swift river.
                        The Burning of Tyndale
William Tyndale completed a translation of the New Testament from the Greek in 1525, which church authorities in England tried their best to confiscate and burn. After issuing a revised edition in 1535, he was arrested, spent over a year in jail, and was then strangled and burned at the stake near Brussels in October 6th, 1536.
 It is estimated today that some 90 percent of the New Testament in the 1611 King James Bible is the work of Tyndale. Tyndale was unable to complete his translation of the Old Testament before his death.
Tyndale's New Testament was specifically prohibited, and later Wycliffe's and Coverdale's Bibles were also banned. It was decreed a crime for any unlicensed person to read or explain the Scriptures in public. Many copies of Tyndale's New Testament and Coverdale's Bible were burned in London.
Memorandum of a proclamation made at Paul's Cross on the first Sunday in Advent, 1531, against the buying, selling or reading of the following books (in part):
The disputation between father and the son.
An exposition into the VII chapter of the Corinthians.
The matrimony of Tyndal.
A B C against the clergy.
Ortulus animae, in English.
A book against Saint Thomas of Canterbury.
A book made by Friar Reye against the seven sacraments.
An answer of Tyndal to Sir Thomas More's dialogue, in English.
A disputation of purgatory, made by John Frythe.
The first book of Moses, called Genesis.
A prologue in the second book of Moses, called Exodus.
A prologue in the third book of Moses, called Leviticus.
A prologue in the fourth book of Moses, called Numeri.
A prologue in the fifth book of Moses, called Deuteronomy.
The New Testament in English, with an introduction to the epistle to the Romans.
The sum of scripture.
The primer in English.
The psalter in English.
Calendar of State Papers V, 18.
Source: Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland (Oxford 1869)
Pope Pius IV had a list of the forbidden books compiled and officially prohibited them in the Index of Trent (Index Librorum Prohibitorum) of 1559. This is an excerpt:
"....translations of books of the Old Testament may be allowed by the judgment of bishops for the use of learned and pious men only. These translations are to elucidate the Vulgate so that Sacred Scripture can be understood, but they are not to be considered as a sacred text. Translations of the New Testament made by authors of the first sections in this Index are not to be used at all, since too little usefulness and too much danger attends such reading............ Whoever reads or has such a translation in his possession without this permission cannot be absolved from his sins until he has turned in these Bibles ........Books in the vernacular dealing with the controversies between Catholics and the heretics of our time are not to be generally permitted, but are to be handled in the same way as Bible translations....."
(Die Indices Librorum Prohibitorum des sechzehnten
Jahrhunderts (Tübingen, 1886), page 246f.)

Tuesday, October 9, 2012

இறுதித் தூதர் - கிறிஸ்து வந்து விட்டாரா?


 

யூதப் புராணக் கதைப்படியாக மேசியா- கிறிஸ்து என ஒருவர் பற்றி நேரடியான குறிப்பு ஏதுமே கிடையாது. ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் - தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடு என்னும் கதையை அதீதமாக நம்பிய சிலபல மூட நம்பிக்கை யூதப் பிரிவினர், கிரேக்கரிடம் அடிமைப்பட்ட போது எதிர்பாரா திடீர் வெற்றி போன்றவையை - மெக்கபெயர் புத்தகம் வைத்து ரோமன் ஆட்சி இஸ்ரேலை அடிமைப் படுத்தியதை- உலக முடிவில் கடவுளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாட்டை விரோதிகள் பிடிக்க கடவுளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களை மீட்க ராஜா தாவிது பரம்பரையின் ஒரு வீரன் பிறந்து ரோமானியரை மீட்டு யூதர்களை சொர்கத்திற்கு அழைத்து செல்வார். இது தான் கிறிஸ்து- -இறுதி தூதர்.

இறந்த ஏசு ஞானஸ்நான யோவானை வரவேண்டிய எலியா என்றார்- வரவேண்டிய எலியா எப்போது வரவேண்டும்?

மத்தேயு 17:10 அப்பொழுது சீடர்கள் அவரிடம், ' எலியாதான் முதலில் வரவேண்டும் என்று மறைநூல் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்களே, அது எப்படி? ' என்று கேட்டார்கள்.11 அவர் மறுமொழியாக, ' எலியா வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்ப்படுத்தப் போகிறார் என்று கூறுவது உண்மையே.12 ஆனால் நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: ″ எலியா ஏற்கெனவே வந்துவிட்டார். அவரை மக்கள் கண்டுணரவில்லை. மாறாக, தாங்கள் விரும்பியவாறெல்லாம் அவருக்குச் செய்தார்கள். அவ்வாறே மானிட மகனையும் அவர்கள் துன்புறுத்துவார்கள் 'என்றார்.13 திருமுழுக்கு யோவானைப் பற்றியே அவர் தங்களோடு பேசினார் என்பதை அப்பொழுது சீடர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள்.

  

1பேதுரு  1: .5 நீங்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் வழியாய் மீட்புக்காகக் கடவுளுடைய வல்லமையால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறீர்கள். இம்மீட்பு இறுதிக் காலத்தில் வெளிப்பட ஆயத்தமாய் உள்ளது.
1பேதுரு  1.20 உலகம் தோன்றுமுன்னரே முன்குறிக்கப்பட்ட அவர், இந்தக் கடைசிக் காலத்தில் உங்களுக்காக வெளிப்படுத்தப்பட்டார்.
1பேதுரு  4: 7எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு நெருங்கிவிட்டது. எனவே, இறைவனிடம் வேண்டுதல் செய்யுமாறு கட்டுப்பாடோடும் அறிவுத் தெளிவோடும் இருங்கள்.

மலாக்கி4: .4ஓரேபு மலையில் இஸ்ரயேலர் அனைவருக்கென்றும் என் ஊழியராகிய மோசேக்கு நான் கட்டளையிட்டு அருளிய நீதிச்சட்டத்தையும் நியமங்களையும் நீதிநெறிகளையும் நினைவிற்குக் கொண்டு வாருங்கள்.5 இதோ! பெரியதும் அச்சத்தைத் தோற்றுவிப்பதுமான ஆண்டவரின் நாள் வருமுன், இறைவாக்கினர்எலியாவை நான் உங்களிடம் அனுப்புகிறேன்.6நான் வந்து உலகைச் சபித்துத் தண்டிக்காதபடி, அவர் பெற்றோரின் உள்ளங்களைப் பிள்ளைகளிடத்தும், பிள்ளைகளின் உள்ளங்களைப் பெற்றோரிடத்தும் திருப்புமாறு செய்வார்.இயேசு சீடர்களை முதலில் அனுப்பியபோது சொன்னதில் உள்ளவை
  

 மத்தேயு 10: 5 இயேசு இந்தப் பன்னிருவரையும் அனுப்பியபோது அவர்களுக்கு அறிவுரையாகக் கூறியது: ’ ‘ பிற இனத்தாரின் எப்பகுதிக்கும் செல்ல வேண்டாம். சமாரியாவின் நகர் எதிலும் நுழைய வேண்டாம்.6 மாறாக, வழி தவறிப்போன ஆடுகளான இஸ்ரயேல் மக்களிடமே செல்லுங்கள்.7 அப்படிச் செல்லும்போது ‘ விண்ணரசு நெருங்கி வந்துவிட்டது ‘ எனப் பறைசாற்றுங்கள்.
.23 அவர்கள் உங்களை ஒரு நகரில் துன்புறுத்தினால் வேறொரு நகருக்கு ஓடிப்போங்கள்மானிட மகனின் வருகைக்குமுன் நீங்கள் இஸ்ரயேலின் எல்லா நகர்களையும் சுற்றி முடித்திருக்க மாட்டீர்கள் என உறுதியாகவே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.
மத்தேயு 10: 27 மானிடமகன் தம் தந்தையின் மாட்சியோடு தம் வான தூதர்களுடன் வரப்போகிறார்; அப்பொழுது ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் செயலுக்கேற்பக் கைம்மாறு அளிப்பார்.28 நான் உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: இங்கே இருப்பவருள் சிலர் மானிட மகனது ஆட்சி வருவதைக் காண்பதற்கு முன் சாகமாட்டார் ' என்றார்.

  
இயேசு மக்களிடம் சொன்னவை, பவுலும் தன் வாழ்நாளில் உலக அழிவை கடிதங்களில் சொல்கிறார்.
மத்தேயு11:  12 திருமுழுக்கு யோவானின் காலமுதல் இந்நாள்வரையிலும் விண்ணரசுவன்மையாகத் தாக்கப்படுகின்றது. தாக்குகின்றவர்கள் அதைக் கைப்பற்றிக் கொள்கின்றனர்.13 திருச்சட்டமும் எல்லா இறைவாக்கு நூல்களும் யோவான் வரும்வரை இறைவாக்குரைத்தன.14உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் வரவேண்டிய எலியா இவரே என ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்
1கொரிந்தியர்15:51 இதோ, ஒரு மறை பொருளை உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: நாம் யாவரும் சாகமாட்டோம்: ஆனால் அனைவரும் மாற்றுரு பெறுவோம்.52 ஒரு நொடிப்பொழுதில், கண் இமைக்கும் நேரத்தில், இறுதி எக்காளம் முழங்கும்போது இது நிகழும். எக்காளம் முழங்கும்போது இறந்தோர் அழிவற்றவர்களாய் உயிருடன் எழுப்பப்படுவர்: நாமும் மாற்றுரு பெறுவோம்.53 ஏனெனில், அழிவுக்குரிய இவ்வுடல் அழியாமையை அணிந்தாக வேண்டும். சாவுக்குரிய இவ்வுடல் சாகாமையை அணிந்தாக வேண்டும்.
உலக அழியும்போது மனுஷ குமாரன் என்னும் கிறிஸ்து வருகைக்கு முன் நடக்க வேண்டியவை, அவை அப்பொது வாழ்பவர் உள்ளபோதே நடக்கும்
  

 மாற்கு 9:1 1 மேலும் அவர் அவர்களிடம், ’ இங்கே நின்று கொண்டு இருப்ப்பவர்களுள் சிலர் இறையாட்சி வல்லமையோடு வந்துள்ளதைக் காண்பதற்குமுன் சாகமாட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் ‘ என்றார்.
மாற்கு 13: 29 அவ்வாறே இவை நிகழ்வதைக் காணும்போது மானிடமகன் கதவை நெருங்கி வந்துவிட்டார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.30இவையனைத்தும் நிகழும்வரை இப்பொழுது வாழும் மக்கள் ஒழிந்து போகாது என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.31 விண்ணும் மண்ணும் ஒழிந்துபோகும்; ஆனால் என் வார்த்தைகள் ஒழியவேமாட்டா.-24 ’ அந்நாள்களில் அவ்வேதனைகளுக்குப் பிறகு கதிரவன் இருண்டுவிடும்; நிலா ஒளிகொடாது.25 விண்மீன்கள் வானத்திலிருந்து விழுந்த வண்ணமிருக்கும்; வான்வெளிக் கோள்கள் அதிரும்.26 அப்போது மிகுந்த வல்லமையோடும் மாட்சியோடும் மானிடமகன் மேகங்கள் மீது வருவதைக் காண்பார்கள்.27 பின்பு அவர் வானதூதரை அனுப்பி, அவர்கள் மண்ணுலகில் ஒரு கோடியிலிருந்து விண்ணுலகில் மறுகோடிவரை நான்கு திசைகளிலிருந்தும் தேர்ந்துகொள்ளப்பட்டவர்களைக் கூட்டிச் சேர்ப்பார்.
கடைசி இறுதி இரவு விருந்தில் இயேசு
 
 மத்தேயு 26: 27 பின்பு கிண்ணத்தை எடுத்துக் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி அவர்களுக்குக் கொடுத்து, ’ இதில் உள்ளதை அனைவரும் பருகுங்கள்;28 ஏனெனில் இது எனது உடன்படிக்கையின் இரத்தம்; பலருடைய பாவ மன்னிப்புக்காகச் சிந்தப்படும் இரத்தம்.29 இனிமேல் என் தந்தையின் ஆட்சி வரும் அந்நாளில்தான் நான் உங்களோடு திராட்சைப் பழ இரசத்தைக் குடிப்பேன்; அதுவரை குடிக்கமாட்டேன் என நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் ‘என்றார்.
கைதான பின் விசாரணையில் இயேசு
  
மாற்கு 14: 62 அதற்கு இயேசு,  நானே அவர்; மேலும் மானிடமகன் வல்லவராம் கடவுளின் வலப்புறத்தில் வீற்றிருப்பதையும் வானமேகங்கள் சூழ வருவதையும் காண்பீர்கள் ‘என்றார்
இயேசு இறந்து பழைய உடம்பில் மீண்டும் உயிரோடு காட்சி தந்த போது
  
யோவான்21: 0 பேதுரு திரும்பிப் பார்த்தபோது இயேசுவின் அன்புச் சீடரும் பின்தொடர்கிறார் என்று கண்டார். இவரே இரவு உணவின்போது இயேசுவின் அருகில் அவர் மார்புப் பக்கமாய்ச் சாய்ந்து கொண்டு, ‘ ஆண்டவரே உம்மைக் காட்டிக் கொடுப்பவன் எவன்? ‘ என்று கேட்டவர்.21 அவரைக் கண்ட பேதுரு இயேசுவிடம், ‘ ஆண்டவரே இவருக்கு என்ன ஆகும்? ‘ என்ற கேட்டார்.22 இயேசு அவரிடம், ’நான் வரும்வரை இவன் இருக்க வேண்டும் என நான் விரும்பினால் உனக்கு என்ன? நீ என்னைப் பின்தொடர்ந்து வா ‘ என்றார்.23 ஆகையால் அந்தச் சீடர் இறக்க மாட்டார் என்னும் பேச்சு சகோதரர் சகோதரிகளிடையே பரவியது. ஆனால் இவர் இறக்க மாட்டார் என இயேசு கூறவில்லை. மாறாக, ‘ நான் வரும்வரை இவன் இருக்க வேண்டும் என நான் விரும்பினால், உனக்கு என்ன? ‘ என்றுதான் கூறினார்.24 இந்தச் சீடரே இவற்றிற்குச் சாட்சி. இவரே இவற்றை எழுதி வைத்தவர். இவரது சான்று உண்மையானது என நமக்குத் தெரியும்.
சரி இறந்த ஏசுவைக் கடவுள் - கடவுள் மகன் என்கின்றனர், அவரே சொன்னது
யோவான்ன்6: 8 வாழ்வுதரும் உணவு நானே.49 உங்கள் முன்னோர் பாலைநிலத்தில் மன்னாவை உண்டபோதிலும் இறந்தனர்.50 உண்பவரை இறவாமல் இருக்கச் செய்யும் உணவு விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கிவந்த இந்த உணவே. 58 விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த உணவு இதுவே; இது நம் முன்னோர் உண்ட உணவு போன்றது அல்ல. அதை உண்டவர்கள் இறந்து போனார்கள். இவ்வுணவை உண்போர் என்றும் வாழ்வர். ‘ 
கிறிஸ்து வந்தால் அவரை ஏற்பவர் மரணம் அடைவது இல்லை, நேராக சொர்கம் செல்வர்.

Monday, October 8, 2012

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பொய்யரே?

ஞானஸ்நானி யோவான் பிரபலாமானவர், அவரைப் பற்றி ஒரு சம்பவம்
 

இயேசுவின் அதிகாரத்திற்குச் சவால்
(மத் 21:23 - 27; லூக் 20:1 - 8)
மாற்கு11:27 அவர்கள் மீண்டும் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். இயேசு கோவிலில் நடந்து கொண்டிருந்தபோது தலைமைக் குருக்கள், மறைநூல் அறிஞர்கள், மூப்பர்கள் ஆகியோர் அவரிடம் வந்து,28 ' எந்த அதிகாரத்தால் நீர் இவற்றைச் செய்கிறீர்? இவற்றைச் செய்ய உமக்கு அதிகாரம் கொடுத்தவர் யார்? ' என்று கேட்டனர்.29 இயேசு அவர்களுக்கு மறுமொழியாக, ' நானும், உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்; நீங்கள் மறுமொழி கூறுங்கள். அப்போது எந்த அதிகாரத்தால் இவற்றைச் செய்கிறேன் என நான் உங்களுக்குச் சொல்வேன்.30 திருமுழுக்கு அளிக்கும் அதிகாரம் யோவானுக்கு விண்ணகத்திலிருந்து வந்ததா? அல்லது மனிதரிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குப் பதில் சொல்லுங்கள் ' என்றார்.31அவர்கள், ″ ' விண்ணகத்திலிருந்து வந்தது ' என்போமானால், ' பின் ஏன் அவரை நம்பவில்லை ' எனக் கேட்பார். எனவே ' மனிதரிடமிருந்து வந்தது ' என்போமா? ″ என்று தங்களிடையே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்.32 ஆனால் மக்கள் அனைவரும் யோவானை ஓர் இறைவாக்கினராகக் கருதியதால் அவர்கள் அவர்களுக்கு அஞ்சினார்கள்.33 எனவே, அவர்கள் இயேசுவிடம், ' எங்களுக்குத் தெரியாது ' என்று பதிலுரைத்தார்கள். இயேசுவும் அவர்களிடம், ' எந்த அதிகாரத்தால் இவற்றைச் செய்கிறேன் என்று நானும் உங்களுக்குச் கூறமாட்டேன் ' என்றார்.

    
 மத்தேயு 17:10 அப்பொழுது சீடர்கள் அவரிடம், ' எலியாதான் முதலில் வரவேண்டும் என்று மறைநூல் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்களே, அது எப்படி? ' என்று கேட்டார்கள்.11 அவர் மறுமொழியாக, ' எலியா வந்து எல்லாவற்றையும் சீர்ப்படுத்தப் போகிறார் என்று கூறுவது உண்மையே.12 ஆனால் நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: ″ எலியா ஏற்கெனவே வந்துவிட்டார். அவரை மக்கள் கண்டுணரவில்லை. மாறாக, தாங்கள் விரும்பியவாறெல்லாம் அவருக்குச் செய்தார்கள். அவ்வாறே மானிட மகனையும் அவர்கள் துன்புறுத்துவார்கள் 'என்றார்.13 திருமுழுக்கு யோவானைப் பற்றியே அவர் தங்களோடு பேசினார் என்பதை அப்பொழுது சீடர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள்.  
யோவான் 1:19 எருசலேமிலுள்ள யூதர்கள் குருக்களையும் லேவியர்களையும் திருமுழுக்கு யோவானிடம் அனுப்பி, ' நீர் யார்? ' என்று கேட்டபோது அவர், ' நான் மெசியா அல்ல ' என்று அறிவித்தார்.20 இதை அவர் வெளிப்படையாகக் கூறி, மறுக்காமல் ஒப்புக்கொண்டார்.21 அப்போது, ' அப்படியானால் நீர் யார்? நீர் எலியாவா? ' என்று அவர்கள் கேட்க, அவர், ' நானல்ல ' என்றார்.' நீர் தாம் வர வேண்டிய இறைவாக்கினரா? ' என்று கேட்டபோதும், அவர், ' இல்லை ' என்று மறுமொழி கூறினார். 

  
ஏசு பாவமன்னிப்பு அதிசயம் பெற்ற போது ஆவி புறா வடிவில் வந்தது பார்த்து யோவான் தெரிந்து கொண்டதாக இங்கே உள்ளது.
யோவான்1:28 இவை யாவும் யோர்தான் ஆற்றுக்கு அக்கரையிலுள்ள பெத்தானியாவில் நிகழ்ந்தன. அங்குதான் யோவான் திருமுழுக்குக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.29 மறுநாள் இயேசு தம்மிடம் வருவதைக் கண்ட யோவான், ' இதோ! கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி! ஆட்டுக்குட்டியாம் இவரே உலகின் பாவத்தைப் போக்குபவர்.30எனக்குப்பின் வரும் இவர் என்னைவிட முன்னிடம் பெற்றவர்; ஏனெனில் எனக்கு முன்பே இருந்தார் என்று நான் இவரைப்பற்றியே சொன்னேன்.31 இவர் யாரென்று எனக்கும் தெரியாதிருந்தது. ஆனால் இஸ்ரயேல் மக்களுக்கு இவரை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டே நான் வந்துள்ளேன்; தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் கொடுத்தும் வருகிறேன் ' என்றார்.32 தொடர்ந்து யோவான் சான்றாகக் கூறியது: ' தூய ஆவி புறாவைப்போல வானிலிருந்து இறங்கி இவர் மீது இருந்ததைக் கண்டேன்.33 இவர் யாரென்று எனக்கும் தெரியாதிருந்தது. ஆனால் தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் கொடுக்கும்படி என்னை அனுப்பியவர் ' தூய ஆவி இறங்கி யார்மீது இருப்பதைக் காண்பீரோ அவரே தூய ஆவியால் திருமுழுக்குக் கொடுப்பவர் ' என்று என்னிடம் சொல்லியிருந்தார்.
ஆனால் மத்தேயுவோ ஏசுவைப் பார்த்த உடனே யோவான் கண்டு கொண்டதாகக் கதை.
மத்தேயு 3: 13 அதன்பின் இயேசு யோவானிடம் திருமுழுக்குப் பெறக் கலிலேயாவிலிருந்து யோர்தானுக்கு வந்தார்.14 யோவான், ' நான்தான் உம்மிடம் திருமுழுக்குப் பெற வேண்டியவன்; நீரா என்னிடம் வருகிறீர்? ' என்று கூறித் தடுத்தார்.15 இயேசு, ' இப்பொழுது விட்டுவிடும். கடவுளுக்கு ஏற்புடையவை அனைத்தையும் நாம் நிறைவேற்றுவதுதான் முறை ' எனப் பதிலளித்தார். அதற்கு யோவானும் இணங்கினார்.16 இயேசு திருமுழுக்குப் பெற்றவுடனே தண்ணீரை விட்டு வெளியேறினார். உடனே வானம் திறந்ததையும் கடவுளின் ஆவி, புறா இறங்குவது போலத் தம்மீது வருவதையும் அவர் கண்டார்.17 அப்பொழுது, ' என் அன்பார்ந்த மைந்தர் இவரே. இவர் பொருட்டு நான் பூரிப்படைகிறேன் ' என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது.

ஆவி புறா வடிவில் வந்தது பார்த்து யோவான் தெரிந்து கொண்டாரா- ஏசுவைப் பார்த்த உடனே யோவான் கண்டு கொண்டரா இரண்டும் பொய் தானோ?

ஏன் எனில் சிறையில் இருந்து சீடர்களை அனுப்பிக் கேட்டதாகக் கதை.

மத்தேயு 11: 2 யோவான் சிறையிலிருந்தபோது மெசியாவின் செயல்களைப் பற்றிக் கேள்வியுற்றுத் தம் சீடர்களை அவரிடம் அனுப்பினார்.3 அவர்கள் மூலமாக, ' வரவிருப்பவர் நீர் தாமா? அல்லது வேறு ஒருவரை எதிர்பார்க்க வேண்டுமா? ' என்று கேட்டார்.


   


சரி யோவான் தான் எலியா என்று சொல்லியிருந்தால், எலியா வரவேண்டியது உலக முடிவில் தான்.

மலாக்கி4: .4ஓரேபு மலையில் இஸ்ரயேலர் அனைவருக்கென்றும் என் ஊழியராகிய மோசேக்கு நான் கட்டளையிட்டு அருளிய நீதிச்சட்டத்தையும் நியமங்களையும் நீதிநெறிகளையும் நினைவிற்குக் கொண்டு வாருங்கள்.5 இதோ! பெரியதும் அச்சத்தைத் தோற்றுவிப்பதுமான ஆண்டவரின் நாள் வருமுன், இறைவாக்கினர் எலியாவை நான் உங்களிடம் அனுப்புகிறேன்.6நான் வந்து உலகைச் சபித்துத் தண்டிக்காதபடி, அவர் பெற்றோரின் உள்ளங்களைப் பிள்ளைகளிடத்தும், பிள்ளைகளின் உள்ளங்களைப் பெற்றோரிடத்தும் திருப்புமாறு செய்வார்.
 ஏசு தன் வாழ்நாளில் உலகம் அழியும் என்றார். பவுல் அதை சற்றே மாற்றி - இரண்டாவது வருகை தன் வாழ்நாளில் என்றார். 
இரண்டுமே நடக்கவில்லை எல்லாமே பொய்கள்.