யாத்திராகமம்


http://www.mediafire.com/?712o3180n6yo877
http://www.mediafire.com/?4yuc22gj6e46395
http://www.mediafire.com/?w9m4yx4d7hjlzqw
http://www.mediafire.com/?l3fo665ui3rnbla

http://www.mediafire.com/view/?wu8iqkxeus2b6by

இயேசுவின் தந்தை ஜூலியஸ் அப்டெஸ் பந்தேர் -1ம் நூற்றாண்டின் கல்லறை- விபரங்கள்.


யாத்திராகமம்- விடுதலைப் பயணம் கட்டுக்கதையே

யாத்திராகமம்-மோசஸ் கதைகள் - கர்த்தரின் குழப்பம்

ஈஸா குர்ஆன் உமருக்கு பதில்-கர்த்தரின் ஆபிரஹாம் அல்லது ஈசாக்கு குழப்பம்.

ஆபிரஹாம் அல்லது ஈசாக்கு- கர்த்தரின் குழப்பம்


1 comment: