கோவில்கள்

இறைவன் பல்லக்கு தூக்கும் அந்தணர்கள்

இந்து சமய அறநிலையத் துறை கீழ் 20000 கோவில்களில் விளக்கேற்ற கூட வசதி இல்லை

இறைவன் ஊர்வலம் அடிப்படை உரிமை கீழ் வருவது; எல்லா தெருக்களிலும் செல்லலாம் யாரும் தடைபோட முடியாது


No comments:

Post a Comment