Thursday, December 31, 2020

தோமோ இந்தியா வருகை கட்டுக்கதையே – போப்பரசர் பதிப்பாளரின் நூல்

ரோமன் போப்பரசரின் பதிப்பாளர் பர்ன் ஓட்ச் பர்பொர்னெ London: Burns Oates & Washbourne Ltd. Publishers to the Holy See.

இவர்கள் முக்கிய பதிப்பு- தூய பட்லரின் புனிதமானவர்கள் வரலாறு எனப்படும்- பட்லர்ஸ் லைவ் ஆப் செயின்ட்ஸ் (Butlers lives of Saints)என்னும் 12 தொகுப்பு, மாதமொன்றிற்கு- அம்மாதத்தின் புனிதர்களை நினைவு படுத்தும்படியாக 12 தொகுப்பு கொண்டது.

Holy see’s Publisher “Burn Oates & Wash BouRne Ltd” has Published Multi Volume “Butler’s Lives of Saints” Edited by Rev.Alban Butler (with Nihil Obstat & Imprimatur from Two Archbishop for its Doctrinal Acceptance) says-

“.. the Syrian Greek who was probably the fabricator of the Storywould have been able to learn from Traders and Travelers such details as the name Gondophorus with Tropical details.”. Pages 213-218, in Volume December.

The Authors have gone through all the major works of the claims of St.Thomas Indian visit claims and one of the highly acclaimed work of ‘The Early Spread of Christianity in India’- Alfred Mingana connected this with Apostle Thomas visit claims and clearly affirms-

“It is likely enough that the Malabar Coast was Evangelized from Edessa at a Later date, and in the course of time a confused tradition connected this with Apostle Thomas himself.” 

1989ல் வரலாற்று அறிஞர் வேதப்பிரகாஷ் நூல்

The Ninth Act: of the Wife of Charisius.                                                                                                       87 And when the apostle had said these things in the hearing of all the multitude, they trode and pressed upon one another: and the wife of Charisius the king’s kinsman leapt out of her chair and cast herself on the earth before the apostle, and caught his feet and besought and said: O disciple of the living God, Thou Art Come Into A Desert Country,For We Live In The Desert;                                                                                                                       தோமோ நடபடிகள் என்னும் 3ம் நூற்றாண்டு நூல் தோமோ கொண்டோபரஸ் என்னும் மன்னன் நாட்டுக்கும் பின் மச்டய் என்னும் மன்னன் நாட்டில் ராணியையும் இளவரசனையும் சூன்யம் செய்து மதமாற்றம் செய்ததால் மரணதண்டனையில் கொன்றான் என வருகிறது.

மச்டய் நாடு பற்றி தோமோ நடபடிகள் கூறுவது: மச்டய் நாடு ஒரு பாலைவன நாடு, பாலைவனப் பகுதி.

இயேசு யூதராய் இறந்தார், மதம் ஆரம்பம் செய்யவே இல்லை என பைபிளியல் அறிஞர்கள் 

All this should make clear that the view, which still persists in some circles that Jesus’s aim was to found a Church, different from Synagogue is quiet improbable. The Gospels themselves bear little trace of such a view…. Thus attempts to picture Jesus as breaking away Judaism, of Conceiving a religion in which Jews and Gentiles stood alike, equal in the sight of God, would appear to be in fragment contradictin to Probability. -page 144-45. Christian Beginnings Part- 2 by Morton Scott Enslin

“The office of Messiahship with which Jesus believed himself to be invested, marked him out for a distinctly national role: and accordingly we find him more or less confining his preaching and healing ministry and that of his disciples to Jewish territory, and feeling hesitant when on one occasion he was asked to heal a Gentile girl. Jesus, obvious veneration for Jerusalem, the Temple, and the Scriptures indicates the special place which he accorded to Israel in his thinking: and several features of his teaching illustrate the same attitude. Thus, in calling his hearers ‘brothers’ of e another (i.e., fellow-Jews) and frequently contrasting their ways with those of the Gentiles, in defending his cure of a woman on the Sabbath with the, pla that she was a daughter of Abraham’ and befriending the tax-collector Zacchaeus because he too is a son of Abraham, and in fixing the number of his special disciples at twelve to, match the number of the tribes of Israel-in all this Jesus shows how strongly Jewish a stamp he wished to impress upon his mission.” C.J. Cadoux: The Life of Jesus, p. 80-81

 

பாஸ்டர் ஜெப ஊழியம் -இயேசு போலே உயிர்த்து எழுந்து வருவார் என 22 நாள் பிணத்தோடே பூட்டிய வீட்டினுள் குழந்தைகளோடு


 


Wednesday, December 30, 2020

அமெரிக்காவில் கிறிஸ்துவம் மிக வேகமாக வீழ்கிறது, மக்கள் பைபிள் கதைகளை ஒதுக்குகின்றனர்

 

U.S. Church Membership Down Sharply in Past Two Decades

https://news.gallup.com/poll/248837/church-membership-down-sharply-past-two-decades.aspx

STORY HIGHLIGHTS

  • Half of Americans are church members, down from 70% in 1999
  • Most of the decline attributable to increase in percentage with no religion
  • Membership has fallen nine points among those who are religious

அமெரிக்கர்களில் பாதி பேர் தேவாலய உறுப்பினர்களாக உள்ளனர், இது 1999 ல் 70% ஆக இருந்தது

எந்த மதமும் இல்லாத சதவீதத்தின் அதிகரிப்புக்கு காரணம் பெரும்பாலான சரிவு

மதத்தவர்களில் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை ஒன்பது குறைந்துள்ளது

வாஷிங்டன், டி.சி. - கிறிஸ்தவ மற்றும் யூத அமெரிக்கர்கள் முறையே ஈஸ்டர் மற்றும் பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாடத் தயாராகி வருகையில், காலப் ஒரு தேவாலயம், ஜெப ஆலயம் அல்லது மசூதியைச் சேர்ந்த அமெரிக்கர்களின் சதவீதத்தை எல்லா நேரத்திலும் குறைவாகக் கண்டறிந்து, 2018 இல் சராசரியாக 50% ஆகக் கண்டறிந்துள்ளார்.


யு.எஸ். சர்ச் உறுப்பினர் 1937 முதல் 1976 வரை 70% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருந்தது, 1970 களில் 1990 களில் சராசரியாக 68% ஆக குறைந்தது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில், வீழ்ச்சியிலிருந்து ஒரு முடுக்கம் காணப்படுகிறது, 1999 முதல் 20 சதவிகித புள்ளி சரிவு மற்றும் தற்போதைய தசாப்தத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து அந்த மாற்றத்தின் பாதிக்கும் மேலானது.

Line graph. The percentage of U.S. adults who are members of churches fell from 70% in 1999 to 50% in 2018.

தேவாலய உறுப்பினர்களின் வீழ்ச்சி தேவாலய வருகை குறைந்து வருவதில் பெரிய சமூக போக்குகள் மற்றும் மத விருப்பம் இல்லாத அமெரிக்கர்களின் பெருகிவரும் விகிதத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.


இந்த கட்டுரை 1998-2000 மற்றும் 2016-2018 காலங்களுக்கான தேவாலய உறுப்பினர் தரவை ஒப்பிடுகிறது, துணைக்குழு பகுப்பாய்வை எளிதாக்க பல ஆண்டுகளில் இருந்து ஒருங்கிணைந்த தரவைப் பயன்படுத்துகிறது. சராசரியாக, யு.எஸ். பெரியவர்களில் 69% பேர் 1998-2000ல் ஒரு தேவாலயத்தில் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர், 2016-2018 இல் 52% உடன் ஒப்பிடும்போது.


தேவாலய உறுப்பினர்களின் வீழ்ச்சி பெரும்பாலும் கடந்த காலங்களை விட குறைவான அமெரிக்கர்கள் இப்போது எந்தவொரு மத தொடர்பையும் கொண்டிருக்கவில்லை என்ற உண்மையை பிரதிபலிக்கிறது. இருப்பினும், ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துடன் அடையாளம் காணக்கூடியவர்கள் கூட கடந்த காலங்களை விட ஒரு தேவாலயம் அல்லது பிற வழிபாட்டுத் தலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறைவு.

உறுப்புரிமை குறைவதில் மத முன்னுரிமை முக்கிய காரணி இல்லை

நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து, எந்தவொரு மத தொடர்பும் இல்லாத யு.எஸ். பெரியவர்களின் சதவீதம் இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது, இது 8% முதல் 19% வரை.

Pie graph. 19% of U.S. adults have no religious affiliation, up from 8% two decades ago.

ஒரு மதத்துடன் அடையாளம் காணாதவர்களில் சிலர் தாங்கள் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதைக் குறிப்பிடுகின்ற போதிலும், பெரும்பான்மையான அமெரிக்கர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. 1998 முதல் 2000 வரை, மத விருப்பம் இல்லாத 10 அமெரிக்கர்களில் ஒருவர் தாங்கள் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறினர், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் சராசரியாக 7% பேர்.


எனவே, மதமாக இல்லாதது மற்றும் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர் அல்ல என்பதற்கு இடையே கிட்டத்தட்ட ஒருவருக்கொருவர் கடித தொடர்பு உள்ளது. இதன் விளைவாக, கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக தேவாலய உறுப்பினர்களின் 17 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியின் பெரும்பான்மைக்கு எந்த மத இணைப்பும் இல்லாத 11 புள்ளிகள் அதிகரிப்பு.

குறைவான மத அமெரிக்கர்கள் சர்ச் உறுப்பினர்கள்

மத இணைப்பு இல்லாத அமெரிக்கர்களின் விகிதத்தில் செங்குத்தான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டாலும், அவர்கள் யு.எஸ். மக்கள் தொகையில் ஒரு சிறுபான்மையினராகவே உள்ளனர். முக்கால்வாசி அமெரிக்கர்கள், 77%, சில ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதத்துடன் அடையாளம் காண்கின்றனர், இருப்பினும் இது 1998 ல் 90% இலிருந்து 2000 வரை குறைந்துவிட்டது.

மத அமெரிக்கர்களின் இன்னும் கணிசமான விகிதம் தேவாலய உறுப்பினர் எண்ணிக்கை குறைவதற்கு பங்களிக்கிறது, ஏனெனில் இந்த குழுவில் குறைவானவர்கள் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் செய்ததை விட ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், யு.எஸ். பெரியவர்களில் 73% மத விருப்பம் கொண்டவர்கள் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், இன்று 64% உடன் ஒப்பிடும்போது.

Fewer Religious Americans Belong to a Church
Figures are the percentage who say they belong to a church, synagogue or mosque
1998-20002016-2018Change
%%pct. pts.
Have a religious preference7364-9
Do not have a religious preference107-3
Data for the small proportion of respondents who did not answer the religious preference question are not shown (approximately four in 10 of these respondents indicated they were members of a church in each time period).
GALLUP

மதத்தின் மீதான அமெரிக்கர்களின் நோக்குநிலையின் தன்மை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது, குறைவான மத அமெரிக்கர்கள் ஒரு தேவாலயத்திலோ அல்லது பிற நம்பிக்கை நிறுவனத்திலோ தங்கள் மத அனுபவத்தின் அவசியமான பகுதியாக இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

தலைமுறை மாற்றம் சர்ச் உறுப்பினர் வீழ்ச்சியை தள்ள உதவுகிறது

மதமானது வயதுடன் வலுவாக தொடர்புடையது, வயதான அமெரிக்கர்கள் இளைய வயதுவந்தவர்களை விட தேவாலயங்களில் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். இருப்பினும், கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக அனைத்து தலைமுறை குழுக்களிடையேயும் சர்ச் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது, பாரம்பரியவாதிகள், பேபி பூமர்கள் மற்றும் ஜெனரேஷன் எக்ஸ் ஆகியவற்றில் சுமார் 10 சதவீத புள்ளிகள் குறைந்துள்ளன.

பெரும்பாலான மில்லினியல்கள் 1998-2000ல் வாக்களிக்க முடியாத அளவுக்கு இளமையாக இருந்தன. இப்போது அவர்கள் இளமைப் பருவத்தை அடைந்துவிட்டதால், அவர்களின் தேவாலய உறுப்பினர் விகிதங்கள் மிகக் குறைவாக உள்ளன மற்றும் ஒட்டுமொத்த யு.எஸ். தேவாலய உறுப்பினர் வீழ்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய காரணியாகத் தோன்றுகிறது. மில்லினியல்களில் வெறும் 42% தேவாலயங்களின் உறுப்பினர்கள், சராசரியாக.

Changes in Church Membership by Generation, Over Time
1998-20002016-2018Change
%%pct. pts.
Traditionalists (born in 1945 or before)7768-9
Baby boomers (born 1946-1964)6757-10
Generation X (born 1965-1979)6254-8
Millennials (born 1980-2000)n/a42n/a
Note: Given that Gallup's polls are based on the 18+ U.S. adult population, the 1998-2000 time period would have included only a small proportion of the millennial generation.
GALLUP

ஒப்பிடுகையில், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஜெனரேஷன் எக்ஸ் உறுப்பினர்களில் 62% ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், அவர்கள் இன்று மில்லினியல்களின் அதே வயதில் இருந்தபோது.

மில்லினியல்களில் தேவாலய உறுப்பினர்களின் குறைந்த விகிதங்கள் பொதுவாக மதத்துடன் தலைமுறையின் பலவீனமான இணைப்போடு ஒத்துப்போகின்றன. 2016-2018 தேவாலய உறுப்பினர் கணக்கெடுப்பில் சராசரியாக, 68% மில்லினியல்கள் ஒரு மதத்துடன் அடையாளம் காணப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் 29% இல்லை. மற்ற எல்லா தலைமுறைகளிலும், குறைந்தது 79% பேருக்கு ஒரு மத தொடர்பு உள்ளது, அதற்கேற்ப குறைந்த சதவீதத்தினர் நம்பிக்கை விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை.

Bar graph. 29% of millennials have no religious affiliation, more than any other generation.

எந்த மதமும் இல்லாத மில்லினியல்களின் சதவீதம் தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம், ஏனெனில் 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்றுவரை நடத்தப்பட்ட கேலப் கணக்கெடுப்புகளில் சராசரியாக 33% தங்களுக்கு எந்த மத தொடர்பும் இல்லை என்று கூறுகிறது.

ஒரு மதத்துடன் அடையாளம் காண பழைய அமெரிக்கர்களை விட மில்லினியல்கள் குறைவாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், மதமாக இருக்கும் மில்லினியல்கள் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது கணிசமாகக் குறைவு. மத மில்லினியல்களில் ஐம்பத்தேழு சதவிகிதம் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தது, ஒப்பிடும்போது பழைய தலைமுறைகளில் 65% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள்.

Bar graph. 57% of religious millennials belong to a church, a lower proportion than in older generations.

Tமத மில்லினியல்களில் சர்ச் உறுப்பினர் விகிதத்தை அவர் குறைவாகக் கொண்டிருப்பது வாழ்க்கை நிலை விளைவுகளை விட தலைமுறை வேறுபாடுகளின் விளைவாகும். 1998-2000 ஆம் ஆண்டில், ஜெனரேஷன் எக்ஸ் பதிலளித்தவர்களில் 68% பேர் தேவாலய உறுப்பினர்களாக இருந்தனர், அவர்கள் இன்றைய மில்லினியல்களின் அதே வயதில் இருந்தனர்.


சர்ச் உறுப்பினர் மற்றும் பொதுவாக மதவாதம் வயதானவர்களிடையே அதிகமாக இருப்பதால், அதிக மத பழைய தலைமுறையினரை மாற்றுவதற்காக பெருகிய முறையில் மதச்சார்பற்ற தலைமுறையின் தோற்றம் யு.எஸ். தேவாலய உறுப்பினர்களின் சரிவு ஒட்டுமொத்தமாக தொடரும் என்று தெரிவிக்கிறது.


கத்தோலிக்கர்களிடையே உறுப்பினர் வீழ்ச்சி செங்குத்தானது

புராட்டஸ்டன்ட்டுகளை விட கத்தோலிக்கர்களிடையே தேவாலய வருகை குறைந்துவிட்டதாக கேலப் முன்பு தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு இணங்க, தேவாலய உறுப்பினர்களின் வீழ்ச்சி கத்தோலிக்கர்களிடையே அதிகமாக உள்ளது. இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 76% கத்தோலிக்கர்கள் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்; இப்போது, ​​63% செய்கிறார்கள்.


இதற்கிடையில், புராட்டஸ்டன்ட்களில் 67%, 1998-2000ல் 73% ஆக இருந்தது, ஒரு தேவாலயத்தின் உறுப்பினர்கள். புராட்டஸ்டன்ட் உறுப்பினர் வீழ்ச்சியின் பெரும்பகுதி அமெரிக்கர்களின் அதிகரித்து வரும் சதவீதத்திற்கு காரணம், அவர்கள் தங்கள் மதத்தை "கிறிஸ்தவர்" என்று வெறுமனே அடையாளம் காட்டுகிறார்கள், மாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட புராட்டஸ்டன்ட் பிரிவான பாப்டிஸ்ட், லூத்தரன் அல்லது மெதடிஸ்ட். கேலப் "கிறிஸ்தவ" பதிலளித்தவர்களை புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் என்று வகைப்படுத்துகிறார், ஆனால் எதிர்பார்த்தபடி, ஒரு குறிப்பிட்ட புராட்டஸ்டன்ட் பிரிவினருடன் (70%) அடையாளம் காணும் அமெரிக்கர்களைக் காட்டிலும், கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் (57%) குறைவாக உள்ளனர்.


பிற மதங்களிடையே தேவாலய உறுப்புரிமை குறித்து நம்பகமான மதிப்பீடுகளை வழங்க போதுமான வழக்குகள் இல்லை, ஆனால் மோர்மான்ஸ் (இரு காலகட்டங்களிலும் 90% க்கு அருகில்) மற்றும் யூதர்கள் (50 முதல் 50 முதல் 50 வரை) வழிபாட்டுத் தலத்தில் உறுப்புரிமை நிலையானது என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக இரு காலகட்டங்களிலும்% வரம்பு).


தலைமுறை மற்றும் நம்பிக்கை துணைக்குழுக்களிடையே தேவாலய உறுப்பினர்களின் மாறுபட்ட மாற்றங்களுக்கு மாறாக, சரிவு பிற மக்கள்தொகை துணைக்குழுக்களிடையே மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. இருப்பினும், கட்சி அடையாளத்தால் விகிதங்கள் வேறுபடுகின்றன, ஏனெனில் குடியரசுக் கட்சியினர் 1998-2000 முதல் எட்டு புள்ளிகளின் தேவாலய உறுப்பினர்களில் ஒப்பீட்டளவில் மிதமான சரிவைக் காட்டுகிறார்கள் (77% முதல் 69% வரை). இதற்கு மாறாக, ஜனநாயகக் கட்சியினர் 23 புள்ளிகளில் 71% முதல் 48% வரை மிகப்பெரிய துணைக்குழு சரிவுகளில் ஒன்றைக் காட்டுகின்றனர்.


துணைக்குழுக்களுக்கான முழு தரவு கட்டுரையின் கீழே உள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.


தாக்கங்கள்

அமெரிக்கா மிகவும் மத நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும், குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில், அது முன்பு இருந்ததை விட மிகக் குறைவான மதமாகும். அமெரிக்கர்களில் முக்கால்வாசி பேர் இப்போது ஒரு மதத்துடன் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள், ஒரு தேவாலயம், ஜெப ஆலயம் அல்லது மசூதியில் பாதி பேர் மட்டுமே உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.


அதற்கு முந்தைய ஆறு தசாப்தங்களில் ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக இருந்தபின், கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் யு.எஸ். சர்ச் உறுப்பினர் விகிதம் கடுமையாக குறைந்துள்ளது. மத சம்பந்தமில்லாத மக்கள்தொகையின் விகிதத்தில் கூர்மையான அதிகரிப்பு, மத விருப்பம் உள்ளவர்களிடையே தேவாலய உறுப்பினர் குறைவு, மில்லினியல்களிடையே குறைந்த அளவு தேவாலய உறுப்பினர் எண்ணிக்கை ஆகியவை விரைவான போக்குக்கு பங்களிக்கின்றன.


தேவாலயங்களுக்கு சவால் தெளிவாக உள்ளது, அவை விசுவாசமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் உறுப்பினர்களை திறந்த மற்றும் செழிப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும். சமூகத்தில் இணைக்கப்படாத சில மத பெரியவர்களை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த விசுவாசத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு இல்லத்திற்கு அர்ப்பணிப்பு செய்ய அவர்கள் எவ்வாறு வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பார்கள்? யு.எஸ். பெரியவர்களில் நான்கு பேரில் ஒருவர் மதத்தவர், ஆனால் தேவாலயம், ஜெப ஆலயம் அல்லது மசூதி ஆகியவற்றில் உறுப்பினர்கள் அல்ல.

சர்ச் தலைவர்களும் மதத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும் தலைமுறை சரிவுடன் பிடிக்க வேண்டும். ஒரு மத விருப்பத்தை குறிக்க மில்லினியல்கள் தங்கள் மூப்பர்களை விட மிகக் குறைவு, மற்றும் மத முன்னுரிமை இல்லாத மில்லினியல்களில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் ஒரு தேவாலயத்தில் சேர வாய்ப்பில்லை. ஆனால் ஒரு மத முன்னுரிமையை வெளிப்படுத்தும் தோராயமாக மூன்றில் இரண்டு பங்கு மில்லினியல்கள் ஒரு நாள் சேர உறுதியாக இருக்கக்கூடும், ஒருவேளை குடும்பங்கள் உட்பட அவர்களின் வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிகமாக நிலைபெறுவதால், இது ஒரு விசுவாச சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறுவதற்கான தூண்டுதலாக இருக்கலாம்.

தேவாலயங்கள் எதிர்கொள்ளும் மற்றொரு தடையாக, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதத்தின் நிறுவனத்தில் அமெரிக்கர்களின் நம்பிக்கை குறைந்து வருகிறது. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதம் நம்பிக்கையை இழக்கும் ஒரே யு.எஸ். நிறுவனம் அல்ல, அமெரிக்கர்கள் மற்ற நிறுவனங்களை விட அதிக நம்பிக்கையை இழந்துள்ளனர்.

மதத்தை குறைப்பதற்கான தற்போதைய போக்குகளுக்கு மேலதிகமாக, மதமாக இருக்கும் அமெரிக்கர்களும் தேவாலயங்களுடனான உறவை மாற்றிக்கொண்டிருக்கலாம். ஒரு தேவாலயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் ஒத்த மத நம்பிக்கைகள் கொண்ட மக்கள் சமூகத்தில் பங்கேற்க வேண்டிய அவசியத்தை அவர்கள் காணவில்லை, அல்லது விரும்பவில்லை.

இந்த போக்குகள் எண்கள் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான யு.எஸ். தேவாலயங்கள் மூடப்படுகின்றன என்ற உண்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன. எதிர்காலத்தில் மத அமெரிக்கர்கள் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கான குறைவான விருப்பங்களையும், குறைந்த வசதியான இடங்களையும் எதிர்கொள்ள நேரிடும், இது உறுப்பினர் வீழ்ச்சியை இன்னும் துரிதப்படுத்தக்கூடும்.

Learn more about how the Gallup Poll Social Series works.

Changes in Church Membership, by Subgroup
1998-20002016-2018Change
%%pct. pts.
U.S. adults6952-17
Religion
Catholic7663-13
Protestant ^7367-6
Gender
Men6447-17
Women7358-15
Age
18-29 years old6341-22
30-49 years old6549-16
50-64 years old7156-15
65+ years old7964-15
Race/Ethnicity
Non-Hispanic white6853-15
Non-Hispanic black7865-13
Hispanic6845-23
Region
East6950-19
Midwest7256-16
South7458-16
West5743-14
Education
College graduate6855-13
College nongraduate6951-18
Party ID
Republican7769-8
Independent5945-14
Democrat7148-23
Ideology
Conservative7867-11
Moderate6648-18
Liberal5637-19
Marital status
Married7159-12
Not married6445-19
^ Protestants include those who identify their religion as "Christian."
GALLUP

காசி கோயில் இடித்த ஒளரங்கசீப் அராஜகம் மறைக்க அருவருப்பான முஸ்லிம் கட்டுக்கதை

காசி விஸ்வநாதர் கோவிலை  கொள்ளை & ஆக்கிரமித்து இடித்த கொடுங்கோலன் ஔரங்கசீப் அராஜகம் மறைக்க அருவருப்பான முஸ்லிம் கட்டுக்கதை  

 

உலகில் பிறந்த மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மோட்சம் தரும் புனித இடம் காசியும் கங்கையும்.  காசி விஸ்வநாதர் கோவில் இருந்த இடத்தில் முஸ்லிம்களுடைய ஞானவாபி மசூதி உள்ளது.

ஞானவாபி மசூதி இருக்கும் இடத்தில் கோவில் இருந்ததாகவும், ஔரங்கசீப் தான் கட்ச் சமஸ்தானத்தின் ராணி  கேட்டுக் கொண்டதால் இந்த கோவிலை இடித்து மசூதி கட்ட ஆணை பிறப்பித்தார் என்று முஸ்லிம்கள் சொல்வ‌தோடு மேலும் அருவருப்பாக முஸ்லிம்கள் நபி வாழ்க்கை கதை போல ஒன்றையும் சேர்த்து கூறுகின்றனர். 

கொடுங்கோலன் ஔரங்கசீப் என்ற மன்னர் காலத்தில் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது என்பது வரலாறு.  ஔரங்கசீப் வங்காளம் நோக்கிய பயணம் போது அவரோடு ராஜபுத்ர மன்னர்களும் உடன் சென்றார்களாம், அப்படி செல்கையில் காசி கோவில் தரிசிக்க பலர் கேட்க ஓய்வு எடுத்த கொடுங்கோலன்  ஔரங்கசீப் உடன் இருந்த  ராஜபுத்ர ராணிகள் கட்ச் ராணி  இறைவன் தரிசனம் முடிந்து திரும்பவில்லையாம்.

 ஔரங்கசீப்பின் ஆணையிட பல இடங்களில் தேட, கோவிலின் சுவரில் சுழலும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு கணபதி சிலை சுழற்றியபோது, பாதாள சுரங்கத்திற்கு செல்லும் படிக்கட்டுகள் திடீரென வெளிப்பட; பாதாள சுரங்கத்தில் சென்று பார்த்தபோது கட்ச் அரசி மானபங்கம் படுத்தப்பட்டு அழுது கொண்டிருந்ததாகவும் அதற்கு காரணமான கோவிலின் பூஜாரிகளை கைது செய்ததாகவும், அந்த கோவில் தீட்டு பட்டுவிட்டது என்று மன்னர்கள் மற்றும் மக்கள் கோரிக்கை வைத்ததால்தான் அந்த கோவில் இடிக்கப்பட்டது என ஒரு கதை கட்டி பரப்பி உள்ளனர்.  ஆனால் காப்பாற்றப்பட்ட கட்ஜ் ரானி, இடிந்த இடத்தில் ஒரு மஸ்ஜித் கட்டப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதால் அவளின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி மகிழ்விப்பதற்காக, ஒரு மஸ்ஜித் பின்னர் கட்டப்பட்டது. அப்படித்தான் காசி விஸ்வேஸ்வரர் கோயிலுக்குப் பக்கத்தில் ஒரு மஸ்ஜித் (ஞானவாபி) உருவானது என்று பதிவு செய்கிறார்...!

 இந்தக் கதைகளிற்கு ஆதாரம் என காட்டப்படும் நூல் ஒரிஸ்ஸா மாநில முன்னாள் கவர்னர் B.N.பாண்டே என்பவர் எழுதிய Islam And Indian Culture நூல் என்கின்றனர்...“Aurangzeb came to Know of it. He was very much enraged. He sent his senior officers to search for the Rani. Ultimately they found that the statue of Ganesh: which was fixed in the wall was a movable one. When the statue was moved. They saw a flight of stairs that led to the basement. To their horror, they found the missing Rani dishonoured and crying. The basement was just beneath Lord Vishwanaths seat. The Rajas expressed their vociferous protests. As the crime was heinous the Rajas demanded examplary action. Aurangzeb ordered that as the sacred precinets has despoiled. Lord Viswanath may be moved to some other place. The temple be razed to the ground and the Mahant be arrested and punished.”//  P.N.Pande, Islam And Indian Culture, Page 55

நாம் இந்த பாண்டேயின் மூல நூலைப் பார்த்தால் அவர் இந்தக் கதைப் பகுதிக்கு ஆதாரம் எனத் தந்துள்ளது- திரு.பட்டாபி சீதாராமையா அவர்களால் எழுதப்பட்ட "The Feathers and the Stones" என்ற  நூலில் இக்கதை எடுத்து ஆளப்பட்டுள்ளது என்கிறது. திரு.பட்டாபி சீதாராமையா நூலில் உள்ள பகுதியையும், கீழே தந்து உள்ளோம். 

இதில் பட்டாபி சீதாராமையா தன்னிடம் லக்னோவைச் சேர்ந்த ஒரு முகம்மதிய மௌல்வி தன்னிடம் பண்டை காலத்து ஓலைச்சுவடியின்படி கட்ச் அர்சி நகைகளை பனாரஸ்  கோவில் பூஜாரி  பிடுங்கிக் கொண்டாள் எனச் சொன்னார் நெடறும், அப்படி சொன்ன மௌல்வி அந்த சுவடியைக் காட்டவே இல்லை என்றும், அவர் இறந்தும் போய்விட்டார் எனவும் கூறி உள்ளார்.

கொடுங்கோலன் ஔரங்கசீப் இடிப்பு காரணம்  கட்ச் ராணி பூஜாரி நகை திருட்டு மட்டும் என முதலில் எழுதிய பட்டாபி சீதாராமையா தெளிவாக தனக்கு சொன்னது ஒரு முகம்மதியர், அவர் கடைசி வரை அந்த ஓலைச் சுவடியைக் காட்டாமல் இறந்துவிட்டார் எனப் பதிவு

கொடுங்கோலன் ஒளரங்கசீப் அரேபியக் குர் ஆன் கதை மேல் அதீத மூட நம்பிக்கை கொண்டு மதவெறி பிடித்தவனாய் பல கோவில்களை இடித்து அரக்கத்தனமாக வாழ்ந்தவர் என்பது வரலாறு. முஸ்லிம் அரேபியக் குர் ஆன் கதை தந்த முகம்மது நபி 6 வயது பெண் குழந்தையை கட்டாய திருமணம் செய்து, 9 வயதில் வன்புணர்ச்சி என்பது வரலாற்ய்; தன் வளர்ப்பு மகன் மனைவி குறைவான ஆடையில் பார்த்து அவளை அடைய வஹி வர வழைத்தார் என முஸ்லிம் குர் ஆன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் காட்டுகின்றனர்.

இன்றும் முஸ்லிம்களிடம் உள்ள கீழ்த்தரமான பெண்களை இழிவு செய்யும் வழியை, பழைய காலத்தில் ஏற்றலாம் எனில் ஒளரங்கசீப் வங்காளம் சென்றதாகவோ, அவருடன் எந்த பயணத்திலும் ராணிகளை அழைத்துக் கொண்டு சிற்றரசர்கள் பயணித்தார்கள் என்பவை எல்லாம் வரலாற்றில் நடந்தவை இல்லை. முஸ்லிம்கள் மற்றும் அவரிகளிடம் கூலிக்கு கூவும் கம்யூனிசர்/திராவிடியார்கள் மூல ஆதாரமே பொய் எனத் தெரிந்த பின்னரும் மீண்டும் சொன்னால் தங்கள் வீட்டு பெண்களை வைத்து வியாபாரம் செய்வதைவிடக் கேவலமானவர்கள் என்பதை நேர்மை  சிந்தனையாளர்கள் ஏற்பர்.  

 திரு. கோன்ராட் எல்ஸ்ட் முழுமையாக வரலாற்று ஆவணங்கள் கொண்டு விளக்கம் Exploding the Secularist Myth of Aurangzeb's Demolition of the Kashi Vishwanath Temple (dharmadispatch.in)
//Aurangazeb and the Benares Temple : There is a popular belief that Aurangazeb was a bigot in religion. This, however, is combated by a certain school. His bigotry is illustrated by one or two instances. The building of a mosque over the site of the original Kasi Visweswara Temple is one such. A like mosque in Mathura is another. The revival of Jazia is a third but of a different order. A story is told in extenuation of the first event. In the height of his glory, Aurangazeb like any foreign king in a country, had in his entourage a number of Hindu nobles. They all set out one day to see the sacred temple of Benares. Amongst them was a Rani of Cutch. When the party returned after visiting the Temple, the Rani of Cutch was missing. They searched for her in and out, East, North, West and South but no trace of her was noticeable. At last, a more diligent search revealed a Tah khana or an under ground storey of the temple which to all appearances had only two storeys. When the passage to it was found barred, they broke open the doors and found inside the pale shadow of the Ranee bereft of her jewelry. It turned out that the Mahants were in the habit. of picking out wealthy and be-jewelled pilgrims and in guiding them. to see the temple, decoying them to the underground cellar and robbing them of their jewelery. What exactly would have happened to their life one did not know. Anyhow in this case, there was no time for mischief as the search was diligent and prompt. On discovering the wickedness of the priests, Aurangazeb declared that such a scene of robbery could not be the House of God and ordered it to be forthwith demolished. And the ruins were left there. But the Ranee who was thus saved insisted on a Musjid being built on the ruined and to please her, one was subsequently built. That is how a Musjid has come to exist by the side of the Kasi Visweswar temple which is no temple in the real sense of the term but a humble cottage in which the marble Siva Linga is housed. Nothing is known about the Mathura Temple. This story of the Benares Masjid was given in a rare manuscript in Lucknow which was in the possession of a respected Mulla who had read it in the Ms. and who though he pro mised to look it up and give the Ms. to a friend, to whom he had narrated the story, died without fulfilling his promise. The story is little known and the prejudice, we are told, against Aurangzeb per sists.

The Jazia is a poll tax-be it a pie, payable by every head in lieu of his exemption from Military service. If it were mere exemption, there was nothing to comment upon, but it was exclusion from the army as the army under the. Islamic rulers was not thrown open to Non-Muslims. Akbar had put an end to Jazia but Aurangazeb revived it. The complaint really was against not the levy of the poll tax, but against the exclusion of a class of people from the army. On the contrary, Aurangazeb was considered a heterdox man because he voted grants to Mandirs which the Mulla deeply resented. And what was worse he demolished a Musjid under the following conditions.//

Pakistan Parliament discussions