Friday, June 14, 2013

இயேசு உண்மையில் வாழ்ந்தாரா?

 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்ததாக கூறப்படும்  கிறிஸ்துவப் புராணக் கதை நாயகன் 'இயேசு' பற்றி வரலாற்று ரீதியில் எவ்வித சான்றும் கிடையாது.

இயேசு உண்மையில் வாழ்ந்தாரா? இயேசு கிறிஸ்து -கட்டுக்கதையா? அரசியல் சூழ்ச்சியா?


  
ஏசு (திட்டு) கடவுளா?
ஏசுவின் தாய் கன்னி மேரியா?
ஏசு எப்போது பிறந்தார்?
ஏசு சிறு வயதில் எங்கே சென்றான் ?
எப்பொழுது இறந்தார் ?
ஏசு உயிர்த்தெழுந்தாரா ?
அதன் பின்னே எங்கே சென்றார் ?
மீண்டும் எப்பொழுது இறந்தார் ?
எப்பொழுது வருவார் ?
உயிருடன் இருக்கின்றாரா ?
என்னடா ஒரே குழப்பமாக இருக்குது ?
இந்த குழப்பத்திற்கு பெயர் கிறிஸ்துவம் !  -சரவணன்

கிறிஸ்துவ நண்பர் -என்னய்யா உளறுகிறீர்? பெத்லஹேமில் டிசம்பர் 25 அன்று பிறந்ததை கிறிஸ்துமஸ் என விடுமுறை பெறுகிறாயே? கர்த்தரானவர் பூமியில் கன்னி மகனாய் பிறந்து, மனித குலத்தின் ஒவ்வொருவர் பாவத்திற்காக பலியானவர்- ஏசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் போக்கும்., வரலாற்றையே கிபி - கிமு என மாற்றியவரையே மறுதலிக்கிறாயே? பரிசுத்த ஆவி உன்னை சும்மா விடாது எனச் சாபத்தோடு கத்தினார்.

பைபிள் முழுமையும் படித்தால் மேலுள்ள கவிதையே சரி என்றேன். முறைத்தார். விளக்கம் கேட்டபின் அமைதியானார்.நாம் நம்மிடம் உள்ள சுவிசேஷங்களைக் கொண்டு நடுநிலையாய் ஏசுவைப் பற்றி ஒரு வரிசையான ஒரு கோர்வையாக வாழ்க்கைக் குறிப்பு எனத் தர இயலுமா-பார்ப்போம்.

 முதலில் புனையப்பட்ட மாற்கைப் பற்றி ஆய்வு உண்மை:  ஒவ்வொரு ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிகைக்கு கர்த்தர் என்னும் சிறு எல்லை தெய்வம் இருக்கும் ஒரே ஒரு இடமான ஜெருசலேம் யூதாலயத்தில்எகிப்தின் சிறு குழந்தைகளை கொலை செய்தார் என்பதற்கு நன்றியாக வருடாவருடம் ஒவ்வொரு யூதரும் ஆடு கொலை செய்து பலி தர ஜெருசலேம் செல்ல வேண்டும். மாற்கு சுவியில் ஏசு யோவானிடம் பாவமன்னிப்பு ஞானஸ்நானம் பெற்றபின் வந்த முதல் பஸ்கா ஆடு கொலை செய்து பலி தர செல்கையில் போது கைதாகி மரணம், அதாவது ஏசு சிடரிடம் இருந்து இயங்கிய காலம் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவு.

If we had only Mark's Gospel we should infer that Jesus ministry was located in Galilee with one first and final visit to Jerusalem, and that the Galilean ministry began after John the Baptist was imprisoned.
The IVth Gospel takes a different view. Here the scene shifts backwards and forwards between Galilee and Judea during the first 6 chapters. From Chapter-7 onwards the scene is laid wholly in Judea and Jerusalem. Moreover, St.John explicitly states that Jesus was active in Judea and Jerusalem before the Baptist was imprisoned, for John was not yet cast in Prison (Jn 3:24) 
Page-45, Words and Works of Jesus, A.M.Hunter.
மாற்கு ஏசு இயங்கிய காலம் முழுதும் கலிலெயாவில் என்றும், பாவமன்னிப்பு ஞானஸ்நானம் பெறவும், கடைசி ஒருவார்ம் மட்டும் யூதேயாவில் என மாற்கு சொல்லியுள்ளார். நான்காவது சுவிசேஷத்தில், காட்சி கலிலெயா - யூதேயா என மாற்றி மாற்றி முதல் 6 அத்தியாயங்களும், 7ம் அத்தியாயத்திலுருந்து முழுதும் யூதேயாவில்- ஜெருசலேமில் என்கிறார். ஞானஸ்நான யோவான் கைதிற்கு முன்பே ஏசு சீடர் சேர்த்து இயங்கினார் எனவும் காட்டுகிறது.-என பைபிளியல் அறிஞர் ஹன்டர் உறிதியாய் சொல்கிறார்.

மாற்கில் இல்லாத இயேசு கிறிஸ்து  பிறப்பு பற்றி மத்தேயும் லுக்காவும் புனைந்துள்ளதை இணைத்துப் பார்ப்போம்

நிகழ்வுகள் மத்தேயு விருப்பப்படியான சுவிசேஷம்நிகழ்வுகள் லூக்கா விருப்பப்படியான சுவிசேஷம்
1. தாய் பெத்லஹேமில் வாழ்ந்த மேரி
2 தந்தை பெத்லஹேமில் தச்சராக தொழில் செய்த யாக்கோபு மகன் ஜோசப்
3 தந்தை முன்னோர் ஆபிரஹாம்-யாக்கோபு-யூதா- தாவீதுபரம்பரை
4 தாவீது உறவு முறை தாவீது- மற்றும் படைவீரன் உரியாவின் மனைவி பெத்சபாள் உறவின் மகன் சாலமோன் வரிசையில் ஏசு
5 தலைமுறை ஆபிரஹாமிலிருந்து 41வது தலைமுறை
6 பிறந்தது பெத்லஹேமில் யாக்கோபு மகன் ஜோசப் வீட்டில்
7 ஏசு பிறப்பின் போது யூதேயா ஆட்சியாளர் மன்னர் பெரிய ஏரோது- இவர் இறந்தது வ.கா.மு.4 இல்.
8 சூழ்நிலை சோகம்
9 வரலாற்று சம்பவம் ஏரோது மன்னர் இரண்டு வயதுக்கு கீழான குழந்தைகளைக் கொலை செய்தல்
10 கர்ப்ப அதிசயம் பெத்லஹேமில் தச்சராக தொழில் செய்த யாக்கோபு மகன் ஜோசப் கனவில் வந்ததான தேவதூதன் சொன்னதாக
11 அதிசயக் கதைகள் கிழக்கிலிருந்த நாட்டு ஜோசியர்கள் நட்சத்திரம் பார்த்து, யூதர்களின் ராஜா பிறப்பைக் கணித்து, குழந்தை காண ஜெருசலேம் வந்து ஏரோது மன்னரைப் பார்த்து, பின் பெத்லஹேம் செல்ல- மீண்டும் அதே நட்சத்திரம் தோன்றீ வழிகாட்ட ஏசு வீடி சென்று பின் நேராக தன் நாடு சென்றனர்.
12 ஏசு பிறந்த பின்னர் கனவில் எச்சரிக்கப்பட ஏரோது மன்னர் குழந்தைகளைக் கொலை செய்தற்கு முன்பே அண்டைய நாடு எகிப்து ஓடல்
13 வாழ்வு -ஆரம்பம்-பின் பெத்லஹேமில் தச்சராக தொழில் செய்த யாக்கோபு மகன் ஜோசப் ஏரோது மன்னருக்கு பயந்து எகிப்து நாட்டில் ஏசு வாழ்வு ஆரம்பம்.ஏரோது மரணத்திற்குப் பின் யூதேயா வராமல் கலிலேயா சென்று நாசரேத்தில் வாழ்ந்தனர்.
1 தாய் நாசரேத்தில் வாழ்ந்த மேரி
2 தந்தை நாசரேத்தில் வாழ்ந்த ஏலியின் மகன் ஜோசப்.
3 தந்தை முன்னோர் ஆபிரஹாம்-யாக்கோபு-யூதா-தாவீதுபரம்பரை
4 தாவீது உறவு முறை தாவீது வேறோரு வைப்பாட்டி மூலம் பெற்ற மகன் நாத்தன் வரிசையில் ஏசு
5 தலைமுறை ஆபிரஹாமிலிருந்து 57வது தலைமுறை
6 பிறந்தது பெத்லஹேமில் ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில்
7 ஏசு பிறப்பின் போது யூதேயா ஆட்சியாளர் சிரிய நாட்டின் கவர்னர் குரேனியு என்பவர்- இவர் பதவி ஏற்றது வ.கா.6 இல்.
8 சூழ்நிலை மகிழ்ச்சி
9 வரலாற்று சம்பவம் ரோம் மன்னர் ஆகஸ்டஸ் சீசர் ஆணையில் சிரிய நாட்டின் கவர்னர் குரேனியு கீழ் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு (வ.கா.8)
10 கர்ப்ப அதிசயம் நாசரேத்தில் வாழ்ந்த ஏலியின் மகன் ஜோசப்பிற்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட மேரியினிடம் நேரில் வந்ததான தேவதூதன்
11 அதிசயக் கதைகள் அறுவடை கால பயிரைக் காத்திட ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர், நள்ளிறவைல் வயலில் இருந்தபோது தேவதூதர்கள் வந்து கிரேக்க மொழியில் பாடல் பாடி ஆடி கொண்டாடினர்.
12 ஏசு பிறந்த பின்னர் குடும்பத்தில் முதல் மகன் ஆண் மகன் என்பதற்காக ஜெருசலேம் யூதக் கடவுள் ஆலயத்தில் யூதப் புராண சட்டப்படி மிருகபலி கொலை செய்ய தம்பதிகள் சென்றனர்
13 வாழ்வு -ஆரம்பம்-பின் நாசரேத்தில் வாழ்ந்த ஏலியின் மகன் ஜோசப், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்காக பெத்லஹேம் வந்து பின் மிருகக் கொலை/பலிக்காக ஜெருசலேம் சென்று வந்தபின் சொந்த ஊர் நாசரேத்தில் வாழ்ந்தனர்.

பைபிளியல் அறிஞர்கள் கூற்று.
“Jesus was the first-born son of a Jewish girl named Mary and her husband Joseph, a deasendant of King David, who worked as Carpenter, at small town of Nazareth in the region of Palestine known as Galilee. The date of birth was about -5 B.C., and the place of birth in all probability Nazareth itself. Towards the end of first century A.D. it came to be widely believed by Christians that at the time of his birth his mother was still a virgin, who bore him by the miraculous intervention of God. This view, however though dear to many modern Christians for its doctrinal value, is unlikely to be true in point of fact.” Life of Jesus; J.C.Cadoux, Page -27.

Now Please see what is the position Historically of the First -2-3 Chapters of Matthew and Luke which are called Infancy Narratives.

As per New Catholic Encyclopedia-by Washington’ Catholic University-

There seems to be no doubt that the Infancy Narratives of Matthew and Luke were later additions to the original body pf the Apostolic Catechesis, the content of which began with John the Baptist and ends with Ascension.  -Page- 695’ Vol-14 ; New Catholic Encyclopedia.

மத்தேயு மற்றும் லுக்கா சுவிக் கதைகளில் குழந்தைப் புனையல்கள் என உள்ள பகுதிகளில் நிச்சயமாய் பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டது; அப்போஸ்தலர்கள் மூலம் செவிவழிப் பாரம்பரியம் என் இருந்த கதை- ஏசு ஞானஸ்நானி யோவானைத் தேடிச் சென்று பாவமன்னிப்பு ஞானஸ்நானம் பெறுதலில் தொடங்கி மேலே எடுத்து செல்ல்ப் பட்டார் என்பது தான் என கத்தோலிக்க பல்கலைகழகத்தின் கலைகளஞ்சியம் கூறுகிறது.

6:3!3 இவர் தச்சர் அல்லவா! மரியாவின் மகன்தானே! யாக்கோபு, யோசே, யூதா, சீமோன் ஆகியோர் இவருடைய சகோதரர் அல்லவா? இவர் சகோதரிகள் இங்கு நம்மோடு இருக்கிறார்கள் அல்லவா? ‘ என்றார்கள். இவ்வாறு அவரை ஏற்றுக் கொள்ள அவர்கள் தயங்கினார்கள்.
The Greek word in Mark 6:3 for brothers and sisters that are used to designate the relationship between and the relatives have meaning of full blood brothers and isters in the Greek speaking world oat the Evangeslist’s time and would naturally be taken by his Greek readers in this Sense.-New Catholic Encycolpedia Vol-9 Page-337; fom Catholic University America

வரலாற்று ஏசு பற்றி ஹாவர்ட் பல்கலைக் கழக புதிய ஏற்பாடுத்துறைத் தலைவர் ஹெல்மட் கொயெஸ்டர் சொல்வது:Introduction to the New Testament. New York: DeGruyter, 1982. 2nd ed., 2002-
"The Quest for the Historic Kernels of the Stories of the Synoptic Narrative materials is very difficult. In fact such a quest is doomed to miss the point of such narratives, because these stories were all told in the interests of mission, edification, cult or theology (especially Christology) and they have no relationship to the question of Historically Reliable information.Precisely those elements and features of such narratives which vividly lead to the story and derived not from Actual Hisorical events, but belong to the form and style of the Genres of the several Narrative types. Exact statements of names and places are almost always secondary and were often introduced for the first time in the literary stage of the Tradition. P-64 V-II

ஒத்த கதை சுவிகள்(மாற்கு, மத்தேயூ, லூக்கா) சொல்லும் புனைக் கதைகளுக்கும் வரலாற்றைத் தேடுவது மிகக் கடினம். வரலாற்று உண்மைகளைத் தேடுபவர்கள் – சுவிகதைகள் எதற்காகப் புனையப் பட்டுள்ளன என்பதை விட்டுவிடுவர், ஏனென்றால் சுவிகள் – மதம் பரப்ப, சிறு விஷயத்தைப் பெரிது படுத்திட, மூடநம்பிக்கைக் குழு அமைக்க, இறையியல்- (அடிப்படையில் இறந்த ஏசுவைத் தெய்வமாக்கும்) தன்மையில் வரையப்பட்டவை; சுவிகளுள் நம்பிக்கைக்குரிய வரலாற்று விபரங்கள் ஏதும் கிடையாது.சுவிகளின் முக்கியமான புனையல்கள் நம்மைத் தள்ளிக் கொண்டு செல்லும் விவரங்கள் அடிப்படையில் வரலாற்றில் நடந்த சம்பவங்கள் இல்லை, பல விதமாக கதை செய்யும் யுக்தியில் புனையப்பட்டவை, சம்பவங்களில் வரும் நபர்கள் -நடந்த இடங்கள் முக்கியத்துவம் தராமல் பெரும்பாலும் முதல் முறை அவ்வப்போது தரப்படும்.

கிறிஸ்துவ மதப் புராணக் கதை நாயகர் ஏசு, இந்த ஏசு பற்றி நடுநிலையாளர் ஏற்கும்படி ஒரு ஆதாரமும் இல்லை, இத்தை பிரிட்டானிகா கலைக்களஞ்சியம் கூறுவது
 “None of the Sources of his Life can be Traced on to Jesus himself. He did not leave a Single Known Written Word. Also there are no Contemporary Accounts of Jesus’s Life and Death” – Vol-22, Pg.336 Encyclopedia Britanica.
கிறிஸ்து என்பதானது, மேசியா எனும் எபிரேய பட்டத்தின் கிரேக்கம். மேசியா என்றால் மேலே எண்ணெய் தடவப் பட்டவர். இஸ்ரேலின் யூத அரசன், படைத் தலைவர், ஆலயத் தலைமைப் பாதிரி பதவி ஏற்பின்போது எண்ணெய் தடவப் படுதலைக் குறிக்கும் சொல். மேலுள்ள பதவிகட்கு தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டவர் என்னும் பொருள். எபிரேய யூத மதத்தில் கடவுள் மனிதனாக வருதல் ஏதும் கிடையாது.
வரலாற்று உண்மை தேடும் பைபிளியல் ஆய்வுண்மைகள் என்னவென்பது: 
The earliest witnesses wrote nothing’ there is not a Single book in the New Testament which is the direct work of an eyewitness of the Historical Jesus. 
Page-197, -A Critical Introduction to New Testament. -Reginald H.f. Fuller. Professor OF New Testament, Union Theological Seminary NewYork 
அதாவது ஏசுவுடன் பழகியோர் ஏதும் எழுதி வைக்கவில்லை; புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் 27ல் ஒன்று கூட வரலாற்று ஏசுவினோடு பழகிய யாரும் எழுதியது இல்லை, என அமெரிக்க நூயுயார்க் பைபிளியல் பேராசிரியர் ரெஜினால்ட் புல்லர் தன் நூலில் உறுதி செய்கிறார்

Dr. C.J. Cadoux, who was Mackennal Professor of Church History at Oxford, thus sums up the conclusions of eeminent Biblical scholas regarding the nature and composition of this Gospel:
The speeches in the Fourth Gospel (even apart from the early messianic claim) are so different from those in the Syoptics, and so like the comments of the Fourth Evangelist both cannot be equally reliable as records of what Jesus said : Literary veracity in ancient times did forbid, as it does now, the assingment of fictitious speeches to historical characters:the best ancient historians made a practice of and assigning such speeches in this way.”

பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஆய்வு உண்மைகள்
I give the Current Position of Biblical Theologians summarised by American Scholar
Professor John Hick, sums up the current position of Theological research as follows:
Quote:
“The weight and extent of the strain under which Christian Belief has come can be indicated by listing aspects of Traditional Theology which are, which are in the opinion of many Theologians today [including myself], either untenable ot open to Serious Doubts.
1. There are divinely revealed truths [such as the doctrines of Trinity or the two natures of Christ]
2. God Created the physical Universe out of nothing “n’ years ago.
3. Man was created originally brought into the existence as a finitely perfect being, but rebelled against God, and the human condition has ever since been that of creatures who have fallen from grace.
4. Christ come to rescue man from his fallen plight, buying man’ [or some men’s] restoration to grace by his death on the cross.
5. Jesus was born of a Virgin mother, without human Patenity.
6. He performed miracles in which the regularities of the natural order were suspended by Divine Power.
7. His Dead Body rose from the Grave and Returned to Earthy Life.
8. All men must respond to God through Jesus Christ in order to be saved.
9. AT Death a person’s relationship to God is irrevocably fixed.
10. There are two human destinies, traditionally referred to under the symbols of Heaven and Hell. “
“God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.
கிறிஸ்துவ மத நம்பிக்கைகள் பெருமளவில் சிக்கலைடந்துள்ளது என்பதை பழைமைவாதிளின் அடிபடை மத உணர்வுகள் பெரும்பாலும், இன்றைய பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஆய்வுக்குப்பின் ஏற்கமுடியாதது, சந்தேகத்துக்கு உரியவை என நான் உட்பட பெருமளவு பைபிளியல் அறிஞர்கள் சொலவதை பட்டியல் இடுவோம்.
1. ஏதோ தெய்வீக உண்மைகள் அடிப்படையில் இருந்தது-அதாவது மூன்று கடவுள்; மூன்றும் ஒன்றே மற்றும் ஏசு மனிதன் – தெய்வம் என்னும் கற்பனைகள்.
2. கடவுள் இத்தனை ஆண்டுகட்கு முன் வெறுமையிலுருந்து இவ்வுலகைப் படைத்தார்.
3. மனிதன் முதலில் இறப்பே இன்றி தொடர்ந்து வாழ படைக்கப்பட்டு, பின்னர் கடவுள் சொல்லை மீறியதற்காக மனிதன் அதன்பின் இந்நிலைக்கு வந்து ம்ரணமடைகிறான்.
4. கிறிஸ்து மனிடர்களின் பாவத்தை மீட்க வந்தார், தன் சிலுவை மரணம் மூலம் மனிதர்களை (அல்லது சில மனிதர்களை) மீட்டார்.
5. இயேசு ஒரு கன்னிப் பெண்ணிடம், மனித உடலுறவின்றி பிறந்தார்.
6. இயேசு பல மேஜிக்குகள் செய்தார் என்றும் அதில் இயற்கையின் ஆற்றலை இறை சக்தியில் கட்டுப் படுத்தினார்.
7. இயேசுவின் மரணத்திற்குப்பின் இயேசுவுடைய பிணவுடல் சவக்குழியிலிருந்து மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்தது.
8. உலக மாந்தர்கள் அனைவரும் தாங்கள் காப்பாற்றப்பட இயேசு கிறிஸ்து மூலமே ஆகும்.
9. ஒரு மனிதன் மரணத்தில் அவனுக்கும் கடவுளிற்கும் ஆன உறவு மாற்றமுடியாதபடி இறுதியாகிறது.
10. மனிதன் பெரும் இரு முடிவுகள், எனகூறப்படும் சொற்கம்-நரகம் என்பவை எனகடவுளும் உலகின் மத நம்பிக்கைகளும் என இன்கிலாந்து பினிங்காம் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர் கூறுகிறார். “God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.
பைபிள்-(விவிலியம்) இவை முழுவதுமாக ஆன்மிகக் கருத்துக்களோ இறையியற் நோக்கு கொண்டது அல்ல, பெரும்பாலும், அரசியல் -ஆக்கிரமிப்பு போன்றவற்றை இறைவன் பெயரில் மிகப்பிற்காலத்தில் அரசியல் நோக்கில் புனையப் பட்டவையே ஆகும்.                                      நாம் காணும் பைபிள்-(விவிலியம்) 16ம் நூற்றாண்டு வரை ரோமன் கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ சர்ச்சினால் சிறைப் படுத்தப் பட்டுயிருந்த்தது, பைபிள் நூலைப் பதிப்பித்த பலர் மதத்திலுரிந்து வெளியேற்றம் ம்ற்றும் மரணதண்டனை என கொலையும் சர்ச்சினால் செய்யப்பட்டனர். மறுப்பியல் (ப்ரோட்டஸ்டண்ட்) அணியினரின் கிளர்ச்சியினால் அதிலும் புத்தகங்கள் மட்டுமே (sola scripture) என்ற கோரிக்கையினால் பைபிள்-(விவிலியம்) சுதந்திரம் பெற்றது.

மூன்று கடவுள் வடிவம்பிதா மகன் ஆவி 

என்பது 4-5 ம் நூற்றாண்டினது என

கத்தோலிக்க கலைக் களஞ்சியம் உறுதி 

செய்கிறது.    

The New Catholic Encyclopaedia (1967), art, “The Holy Trinity”, Volume 14, 
"The formulation one God in three persons' was not solidly established into Christian life and its profession ,of faith, prior to the end of the 4th century. But it is precisely this formulation that has first claim to the title the Trinitarian dogma. Among the Apostolic, Fathers, there had been nothing even remotely approaching such a entali.ty or perspective. 

கர்த்தரின் கிறிஸ்து கோரேசு ராஜா

இயேசு உயிர்த்து எழுந்தாரா? இல்லையே! ஈஸ்டர் கட்டுக்கதைகள்


உலகம் முழுவதையும் பொய்- பித்தலாட்டம் சூழ்ச்சிகள் மூலம் கிறிஸ்துவ மேற்கத்திய அரசுகள் அடிமைப் படுத்திட- ஆண்டுகளை முன்பு கி.பி. மற்றும் கி.மு என சொல்வதை இன்று உலகெங்கும் நிறுத்தப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் ஆனலும், Common Era C.E. - பொ.கா. - B.C.E. Before Common Era-பொ.மு. எனச் சொல்வது இந்தியா  போன்ற நாடுகளில் வரவில்லை.

மான்செஸ்டர் பழ்கலைக்கழகத்தில் வேதாகம விமர்சனம் மற்றும் விவாதத்திற்கான ரைல்ண்ட்ஸ்பேராசிரியராக இருந்தகாலம் சென்ற பேராசிரியர் F F புரூஸ் அவர்கள் "The Real Jesus" என்ற தன்நூலில் பின் வருமாறு சொல்லுகிறார்,
"The Conclusion usually (and I think rightly) drawn from their comparitive study, is that Gospel of Mark (or something very like it) served as a source for Gospel of Matthew 7 Luke, andthat two also had access to a collections of saying of Jesus (Conveniently labelled "Q"}  .....   Page -25.
2005_6025 
பொ.கா. 30 அல்லது 33, சுவிசேஷக் கதைகளின் நாயகர் மரணம் அடைந்தார்இவர் சீடர்களுடன் ஒருவருடத்திற்குக் குறைவாகவோ அல்லது இரண்டு வருடங்களோ இயங்கினார்ஏசு கதை சொல்லும்முதல் புனையல் 65-75,அதாவது ஏசு மரணத்திற்கு 4045 வருடம் பின்புஅன்றைய சராசரி ஆயுள் 42.முதல் சுவிசேஷக் கதைகள் புனைந்தபோது கண்ட சாட்சிகள்மிகவும் குறைவு.
  
ஏசு சீடரோடு எத்தனை காலம் வாழ்ந்தார்? சீடரோடு இயங்கியது எங்கே?
The Gospel of Mark narrates the Ministry of Jesus from his baptism by John the Baptist to his death and resurrection. It focuses particularly on the last week of his life (chapters 11–16) in Jerusalem.
According to Papias of Hierapolis, writing in the early 2nd century, this gospel was by "Mark, (who) having become the interpreter of Peter, wrote down accurately, though not in order, whatsoever he remembered of the things said or done by Christ."

இங்கு நாம் இணைய கத்தோலிக்க கலைக்களஞ்சியம் சொல்வதைப் பார்ப்போம்.

the prophetic phrases, "the year of recompenses", "the year of my redemption" (Isaiah 34:863:4), appear to have induced Clement of AlexandriaJulius AfricanusPhilastriusHilarion, and two or three other patristic writers to allow only one year for the public life.
St. Irenæus (Against Heresies II.22.3-6) appears to suggest a period of fifteen years; 
chronology of Jesus typically has the date of the start of his ministry estimated at around 27-29 AD/CE and the end in the range 30-36 AD/CE.
மாற்கு கதாசிரியர் செய்துள்ள இன்னும் ஒரு சூழ்ச்சியைப் பார்க்கலாம்-
மாற்கு சுவி- ஏசு யூதேயா வனாந்திரத்தில் யோவான் ஞானஸ்நானிடம் பாவமன்னிப்பு ஞானஸ்நானம்   பெறுகிறார். யோவான் ஏரோதால் கைது செய்யப்பட, கலிலேயா வந்து சீடர்கள் சேர்த்து கலிலேயாவிலேயாவிலேயே இயங்கினார்.

மாற்கு1: 4  திருமுழுக்கு யோவான் பாலை நிலத்துக்கு வந்து, பாவ மன்னிப்பு அடைய மனம் மாறித் திருமுழுக்குப் பெறுங்கள் என்று பறைசாற்றி வந்தார்.5யூதேயாவினர் அனைவரும் எருசலேம் நகரினர் யாவரும் அவரிடம் சென்றனர்; தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் ஆற்றில் அவரிடம் திருமுழுக்குப் பெற்று வந்தனர்.
9 அக்காலத்தில் இயேசு கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்திலிருந்து வந்து யோர்தான் ஆற்றில் யோவானிடம் திருமுழுக்குப் பெற்றார்.யூதப் பண்டிகையான பஸ்காவிற்கு, கதைப்படி எகிப்தில் யூதர்களை மீட்க எகிப்தின் முதல் குழந்தைகளை கர்த்தர் கொன்றார், யூதர்கள் வீடுகளில் அடையாளமிட பாஸ் செய்து எகிப்து அப்பாவி குழந்தகளை மட்டும் கொன்ற கர்த்தர் என்னும் இஸ்ரேலின் சிறு எல்லை தெய்வம் அல்லது அருவறுப்பு கர்த்தருக்கு அவர் உள்ள ஒரே இடமான ஜெருசலேமில் வெள்ளாட்டைக் கொன்று கொலை செய்து பலிதர ஏசு வந்தபோது கைதாகி கொல்ல்ப்பட்டார்.
If we had only Mark's Gospel we should infer that Jesus ministry was located in Galilee with one first and final visit to Jerusalem, and that the Galilean ministry began after John the Baptist was imprisoned.The IVth Gospel takes a different view. Here the scene shifts backwards and forwards between Galilee and Judea during the first 6 chapters. From Chapter-7 onwards the scene is laid wholly in Judea and Jerusalem. Moreover, St.John explicitly states that Jesus was active in Judea and Jerusalem before the Baptist was imprisoned, for John was not yet cast in Prison (Jn 3:24) 

Page-45, Words and Works of Jesus, A.M.Hunter.
மாற்கு ஏசு இயங்கிய காலம் முழுதும் கலிலெயாவில் என்றும், பாவமன்னிப்பு ஞானஸ்நானம் பெறவும், கடைசி ஒருவார்ம் மட்டும் யூதேயாவில் என மாற்கு சொல்லியுள்ளார். நான்காவது சுவிசேஷத்தில், காட்சி கலிலெயா - யூதேயா என மாற்றி மாற்றி முதல் 6 அத்தியாயங்களும், 7ம் அத்தியாயத்திலுருந்து முழுதும் யூதேயாவில்- ஜெருசலேமில் என்கிறார். ஞானஸ்நான யோவான் கைதிற்கு முன்பே ஏசு சீடர் சேர்த்து இயங்கினார் எனவும் காட்டுகிறது.-என பைபிளியல் அறிஞர் ஹன்டர் உறிதியாய் சொல்கிறார்.


 ஏசுவைக் கைது செய்தது யார்?
மாற்கு14:43 இயேசு தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தபோது பன்னிருவருள் ஒருவனான யூதாசு வந்தான். அவனோடு தலைமைக் குருக்கள், மறைநூல் அறிஞர், மூப்பர் ஆகியோர் அனுப்பிய மக்கள் கூட்டம் வாள்களோடும், தடிகளோடும் வந்தது.

பஸ்கா பண்டிகைகாக இலட்சக் கணக்கான எபிரேயர்கள் அவர்கள் சிறு தெய்வம் உள்ள ஒரெ இடமான ஜெருசலேம் வரும்போது யூதப் பாதிர்கள் கடமை ஆலயம் உள்ளே அமைதி காப்பது.
4 வது சுவிகதாசிரியர் கூறுவது

யோவான் 18:.2 அவரைக் காட்டிக் கொடுத்த யூதாசுக்கு அந்த இடம் தெரியும். ஏனெனில், இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் அடிக்கடி அங்குக் கூடுவர்.3 படைப் பிரிவினரையும் தலைமைக் குருக்களும் பரிசேயரும் அனுப்பிய காவலர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு யூதாசு விளக்குகளோடும் பந்தங்களோடும் படைக்கலங்களோடும் அங்கே வந்தான்.
12 படைப்பிரிவினரும் ஆயிரத்தவர் தலைவரும் யூதர்களின் காவலர்களும் இயேசுவைப் பிடித்துக் கட்டி,13 முதலில் அவரை அன்னாவிடம் கொண்டுசென்றார்கள்.
New American Standard Bible

John 18:2-11

New American Standard Bible (NASB)
Now Judas also, who was [a]betraying Him, knew the place, for Jesus had often met there with His disciples. Judas then, having received the Roman cohort and officers from the chief priests and the Pharisees, *came there with lanterns and torches and weapons.

Jesus before the Priests

12 So the Roman cohort and the commander and the officers of the Jewsarrested Jesus andbound Him,

யூதேயாவினை ஆண்டது ரோமன் கவர்னர் பொந்தியுஸ் பிலாத்து. அவர் அனுப்பினால் தான் ஆயிரம் வீரர் தலைவர் வருவார்.


வரலாற்று ஏசு பற்றி ஹாவர்ட் பல்கலைக் கழக புதிய ஏற்பாடுத்துறைத் தலைவர் ஹெல்மட் கொயெஸ்டர் சொல்வது:Introduction to the New Testament. New York: DeGruyter, 1982. 2nd ed., 2002-
"The Quest for the Historic Kernels of the Stories of the Synoptic Narrative materials is very difficult. In fact such a quest is doomed to miss the point of such narratives, because these stories were all told in the interests of mission, edification, cult or theology (especially Christology) and they have no relationship to the question of Historically Reliable information.Precisely those elements and features of such narratives which vividly lead to the story and derived not from Actual Hisorical events, but belong to the form and style of the Genres of the several Narrative types. Exact statements of names and places are almost always secondary and were often introduced for the first time in the literary stage of the Tradition. P-64 V-II
ஒத்த கதை சுவிகள்(மாற்கு, மத்தேயூ, லூக்கா) சொல்லும் புனைக் கதைகளுக்கும் வரலாற்றைத் தேடுவது மிகக் கடினம். வரலாற்று உண்மைகளைத் தேடுபவர்கள் – சுவிகதைகள் எதற்காகப் புனையப் பட்டுள்ளன என்பதை விட்டுவிடுவர், ஏனென்றால் சுவிகள் – மதம் பரப்ப, சிறு விஷயத்தைப் பெரிது படுத்திட, மூடநம்பிக்கைக் குழு அமைக்க, இறையியல்- (அடிப்படையில் இறந்த ஏசுவைத் தெய்வமாக்கும்) தன்மையில் வரையப்பட்டவை; சுவிகளுள் நம்பிக்கைக்குரிய வரலாற்று விபரங்கள் ஏதும் கிடையாது.சுவிகளின் முக்கியமான புனையல்கள் நம்மைத் தள்ளிக் கொண்டு செல்லும் விவரங்கள் அடிப்படையில் வரலாற்றில் நடந்த சம்பவங்கள் இல்லை, பல விதமாக கதை செய்யும் யுக்தியில் புனையப்பட்டவை, சம்பவங்களில் வரும் நபர்கள் -நடந்த இடங்கள் முக்கியத்துவம் தராமல் பெரும்பாலும் முதல் முறை அவ்வப்போது தரப்படும்.

.

11 comments:

 1. ஏசு 3 வருடத்திற்கும் அதிகமாக இயங்கினார். நம் பாவங்களுக்காக மரித்தார்.

  ReplyDelete
 2. அபய் சரண் தாஸ்June 19, 2013 at 7:22 AM

  அவ்வாறு பைபிளில் ஒரு இடத்தில் கூட இல்லை. தன்னுடைய சாவைத் தவிர்க்க பரிதாபமாக வேண்டும் ஏசுவை அல்லவா மார்க்கும், மத்தேயுவும் காட்டுகின்றன. சாக்ரடீஸ் கூட தைரியமாக விடமருந்தி மரித்தார். அந்தத் தைரியம் கூட ஏசுவுக்கு இல்லையே? இவரா நம் பாவங்களுக்கா மரித்தார்.

  ReplyDelete
 3. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான் அபய் சரண் தாஸ் அவர்களே.

  பைபிளில் ஏராளாமான இடங்களில் இயேசு கிறிஸ்து நம் பாவங்களுக்காக மரித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

  அவற்றில் ஒன்று

  1 கொரிந்தியர் 15:3-6

  [b]நான் அடைந்ததும் உங்களுக்குப் பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேதவாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து,அடக்கம்பண்ணப்பட்டு, வேதவாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து,கேபாவுக்கும், பின்பு பன்னிருவருக்கும் தரிசனமானார்.அதன்பின்பு அவர் ஐந்நூறுபேருக்கு அதிகமான சகோதரருக்கும் ஒரேவேளையில் தரிசனமானார்; அவர்களில் அநேகர் இந்நாள்வரைக்கும் இருக்கிறார்கள், சிலர் மாத்திரம் நித்திரையடைந்தார்கள்.[/b]

  நமது பாவங்களுக்காக (உங்களுடைய என்னுடைய பாவங்களையும் சேர்த்து) பாவமே செய்யாத ஒருவர் அந்த காலத்து அரசன் என்ன தண்டனை கொடுத்தாரோ, அதை அப்படியே ஏற்று கொண்டார்.

  இயேசு பிரசங்கம் செய்யும் பொழுது பயன் படுத்திய தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகத்திலே (பழைய ஏற்பாடு) தேவமைந்தன் பிறப்பார் என்றும், பாவங்கள் இல்லாமல் வாழ்வது எப்படி என்று மனித குலத்துக்கு வாழ்ந்து காட்டுவார் என்றும் பாடுகளை அனுபவித்து இறப்பார் என்றும் எழுதப்பட்டு இருக்கிறதே (இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னுரைக்கப்பட்டது)

  இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த வருடம் கி.பி. 6
  சிலுவையில் அறைய பட்ட வருடம் கி.பி. 36

  கொரிந்தியர்கள் இயேசுவை பற்றி உபதேசங்கள் செய்த வருடங்கள் கி.பி 50-100
  அதனால் தான் “அவர்களில் சிலர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள். சிலர் நித்திரை அடைந்து விட்டதாக” கூறி இருக்கிறார்கள்

  விஷம் அருந்தி மரித்து போவதற்கு பெயர் வீரம் இல்லையே. அதை கோழைத்தனம் என்று தானே கூறுவார்கள். இன்றும் பல்லாயிரம் பேர் சாக்ரட்டீஸ் போல கோழைத்தனமாக விஷம் அருந்தி தம்முடைய வாழ்க்கையை முடித்துக்கொள்கின்றனர்.

  நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்படி இல்லை. அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள என்னை அணுகலாம்.

  1985shamsundar@gmail.com

  ReplyDelete
 4. பைபிளில் மட்டுமில்லை. முதலாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பல வரலாற்று அறிஞர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பல புத்தகங்களை எழுதி இருக்கின்றனர்

  அவைகளின் தொகுப்பை இந்த விக்கி தளத்தில் காணலாம்

  http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88

  ReplyDelete
 5. அபய் சரண் தாஸ்June 27, 2013 at 6:54 AM

  தமிழ் நண்பரே!
  என்னுடைய உங்களுடைய பாவங்களுக்காக ஒருவர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பே தியாகம் செய்திருக்கிறார். அதற்கு முன் பிறந்து இறந்தவர்களின் பாவங்கள் என்னவாயிற்று?

  சாக்ரடீஸ் விடமருந்த தண்டனைதான் பெற்றார். தானாகச் சாகவில்லை. காவலர்கள் அளித்த விடத்தை மகிழ்வோடு உண்டு மரித்தார்.

  தான் மரித்து 3ஆம் நாளில் தோன்றுவது உறுதியாகத் தெரிந்த ஏசு, எலோ எலோ லாமா சபக்தானி என ஓலமிட்டது ஏன்? அழுது அரற்றயது ஏன்? மகிழ்வோடு மரணத்தை ஏற்கவில்லையே? 3 நாட்கள் கணக்கும் இடிக்கிறது.

  முதல் நூற்றாண்டின் மெளனம் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுவதை தேவப்ரியாஜி எழுதியிருக்கிறார். படியுங்கள்.


  கீழ்க்காணும் இணையதளத்தில் சென்று படித்துவிட்டு பதில் சொல்லுங்கள்.

  http://www.simpletoremember.com/articles/a/jewsandjesus/

  ReplyDelete
 6. அபய் சரண் தாஸ்June 27, 2013 at 7:11 AM

  அன்புள்ள தேவப்ரியாஜி!
  ஃபிளேவியஸ் ஜோஸபஸ் , ஃபிலோ போன்ற வரலாற்றாளர்கள் குறித்து தாங்கள் எழுதியவற்றை ( முதல் நூற்றாண்டின் மெளனம் ) மறுவெளியீடு செய்யுங்கள்.

  ReplyDelete
 7. //இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த வருடம் கி.பி. 6//
  கிரேனியு பதவி ஏற்பு பொ.கா.6, கணக்கெடுப்பு பொ.கா.8ல், அதாவது ந்நிங்கள் சொல்லும் வருடத்திற்கு 14 வருடம் பின்பு
  //சிலுவையில் அறைய பட்ட வருடம் கி.பி. 36//
  ஏசு பாவமன்னிப்பு ஞானஸ்நானம் பெற்றது எப்போது? சீடருடன் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான காலம் கலெலேயாவில் மட்டும் இயங்கினார் என்பது மாற்கு- பொய்யரா?
  ஏசு மரணம் பஸ்கா அன்று என 3 சுவிசேஷக் கதைகளும், யோவான் சுவி பஸ்காவிற்கு முதல் நாள் என்கிறதே?

  மிகத் தீவிரமாக கிறிஸ்துவ துவக்கம் பற்றிய அனைத்து ஆதாரங்களையும் சர்ச் அழித்தன.
  200க்கும் மேற்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களை அழித்தன. ஜூலியனுக்கு மறுப்பு என ஓரிகன் எழுதியபோது யோஸிபஸ் நூலிலின்று இன்று காட்டப்படும் பகுதிகளை சொல்லவில்லை. இவை பிற்கால இடைச் செருகல்கள். 2M நூற்றாண்டின் எந்த நூலிற்கும் மூல ஏடுகள் கிடையாது. யோஸிபஸ் பிறந்ததே ஏசுவிற்குப்பின், நேரடி சாட்சி இல்லை.
  http://onefold.wordpress.com/early-church-evidence-refutes-real-presence/

  வெளி ஆதாரங்களை விடுங்கள்- யோவான் சுவி- ஏசு கடைசி 7 மாதங்கள் யூதேயாவில் என்கிறாரே? ஏன் மற்ற சுவிகள் இதை மறைத்தன?
  லூக்கா 16:10 மிகச் சிறியவற்றில் நம்பத் தகுந்தவர் பெரியவற்றிலும் நம்பத் தகுந்தவராய் இருப்பார். மிகச் சிறியவற்றில் நேர்மையற்றவர் பெரியவற்றிலும் நேர்மையற்றவராய் இருப்பார்.

  ReplyDelete
 8. Did a historical Jesus exist?
  http://www.nobeliefs.com/exist.htm
  [Excerpt]

  ALL CLAIMS OF JESUS DERIVE FROM HEARSAY ACCOUNTS

  No one has the slightest physical evidence to support a historical Jesus; no artifacts, dwelling, works of carpentry, or self-written manuscripts. All claims about Jesus derive from writings of other people. There occurs no contemporary Roman record that shows Pontius Pilate executing a man named Jesus. Devastating to historians, there occurs not a single contemporary writing that mentions Jesus. All documents about Jesus got written well after the life of the alleged Jesus from either: unknown authors, people who had never met an earthly Jesus, or from fraudulent, mythical or allegorical writings. Although one can argue that many of these writings come from fraud or interpolations, I will use the information and dates to show that even if these sources did not come from interpolations, they could still not serve as reliable evidence for a historical Jesus, simply because all sources derive from hearsay accounts.

  Hearsay means information derived from other people rather than on a witness' own knowledge.

  Courts of law do not generally allow hearsay as testimony, and nor does honest modern scholarship. Hearsay provides no proof or good evidence, and therefore, we should dismiss it.

  * * *
  The Myth of the Historical Jesus
  http://mama.indstate.edu/users/nizrael/j…

  Did Jesus Really Rise From The Dead?
  http://www.ffrf.org/about/bybarker/rise.…

  Pagan origins of Jesus:
  http://www.medmalexperts.com/POCM/index.…
  http://geocities.com/christprise/
  http://mama.indstate.edu/users/nizrael/j…
  http://www.rationalresponders.com/a_sile…
  http://www.truthbeknown.com/origins.htm
  http://www.sacred-texts.com/cla/pcc/pcc0…
  http://www.religioustolerance.org/chr_jc…
  http://www.infidels.org/library/modern/r…
  http://www.geocities.com/paulntobin/virg…
  http://www.harrington-sites.com/motif.ht…
  http://altreligion.about.com/library/wee…
  http://www.apollonius.net/bernard1e.html

  ReplyDelete
 9. அபய் சரண் தாஸ்June 29, 2013 at 8:03 AM

  தங்களுடைய உழைப்பு போற்றுதலுக்குரியது. நன்றி!

  ReplyDelete
 10. jeyavasukhi Sam - Every word of mine is written after considerable research and as per current Theology of Christian Universities in America and Europe.

  ReplyDelete