Friday, February 6, 2015

கிறிஸ்துவத்தின் கேவலமான சூழ்ச்சிகள். ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலை கழக ஆய்வுகள்

கிறிஸ்துவ ஆங்கிலேயர்கள், கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி என்ற பெயரில் நுழைந்து சிறிதாக வளர்ந்தது. ஆங்கிலிகன் சர்ச் கிறிச்துவம் பரப்பி இந்தியரை மதம் மாற்ற வேண்டும் எனத் துடிக்க, கொல்கத்தா அருகில் சீராம்பூர் மிஷநரி துவங்கியது.

கொல்கத்தாவிலிருந்து இயங்கிய பிரம்ம ஞான சபை- சர்.இராஜா ராம் மோகன் ராய் இயங்கி வந்தது. அவர்கள் நான்மறையே முக்கியம், உருவ வணக்கம் அவசியமில்லை என்றிட- மேலை நாட்டுக் கல்வி பெற்ற அந்தணரான மோகன் ராயை கிறிஸ்துவராக்கிவிட்டால், இந்தியா முழுதும் பார்ப்பனர்களை பெரிதும் மதிக்கும் இந்தியாவை எளிதாக மாற்றிவிடலாம் எனக் கணக்கிட்டனர்.
 
ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் – பாதிரியார் வில்லியம் ஆடம்ஸ், ராம் மோகன் ராயைத் நிழலாக பின் தொடர்ந்து விவாதித்து கிறிஸ்துவராக மாற்ற முயற்சித்தார். ஆவர் நான்மறைகள் பல தெய்வம் கொண்டது, கிறிஸ்துவம் ஓறிறைக் கோட்பாடு கொண்டது என்று பேசி, தத்துவம் பேசி மோகன் ராயை மாற்ற முயற்சித்தார்.
ராய், பாரசீக, கிரேக்க, லத்தீன் மொழி அறிந்தவர், இவர் மிகத் தெளிவாக் பைபிளில் பல தெய்வக் கோட்பாடு தான், அதன் தத்துவம் வெற்று கற்பனை என நிருபிக்க, கிறிஸ்துவத்தில் முழு பயிற்சி பெற்ற பாப்டிஸ்ட் பாதிரி வில்லியம் ஆடம்ஸ் பிரம்ம ஞான சபையில் இணைந்தார்.
ஐரோப்பா முழுதும் கிறிஸ்துவத்திற்கு ஒரு பெரும் கேவலமாய் அமந்தது. ஒரு மிகத் திறமை வாய்ந்த நல்ல பயிற்சி பெற்ற கிறிஸ்துவப் பாதிரியார் கிறிஸ்துவத்திலிருந்து விலகினார் என்பது.
கிறிஸ்துவருக்கு பாரத – தமிழர் சமய வேர்களான நான்மறை தர்ம சாஸ்திரங்களை மொழி பெயர்த்தல் (திரிபாய் – இல்லாததையும் சேர்த்து உளறிக் கொட்டி) தேவை என உணர்ந்தனர்.
அப்போது கிறிஸ்துவ சதி தொடங்கியது. இந்தியாவில் கல்விமுறை ஏன் அனுமதிக்கப்பட்டது என மெக்காலே சொற்களிலேயே. இவர் ஆக்ஸ்போஅர்ட் பல்கலை கழகம் மூலம் செய்த சதி திட்டம் கீழே. 

1.“நமது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிதியை எப்படி வேண்டுமானாலும் செலவளிக்கும் உரிமை நமக்கு இருக்கிறது. அதைப் பயனுள்ள கல்வியைப் போதிப்பதற்கே செலவளிக்க வேண்டும். சமஸ்கிருதம், அரபியை விட ஆங்கிலம் கற்றுக் கொள்வதே மிகவும் சிறந்தது. இந்தியர்களும் அதைத்தான் விரும்புகிறார்கள்….. நம்மிடம் உள்ள வசதிகளைக் கொண்டு இந்தியாவில் உள்ள அனைவருக்கும் கல்வி போதிக்க நம்மால் இயலாது. அதனால் நாம் ஒரு சிறு வகுப்பினரை உருவாக்க வேண்டும். அவர்கள் நம் அரசாங்கத்திற்கும் நம் ஆட்சிக்குக் கீழ் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கும் இடையில் மொழி பெயர்ப்பாளர்களாக இருப்பார்கள். இந்த வகுப்பினர் இந்திய ரத்தமும் நிறமும் உடையவர்கள்; அதே சமயம் ஆங்கிலேய சிந்தனை, பண்பாடு, அறிவாற்றல் உடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்கள் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்திலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவியலைக் கொண்டு தங்கள் உள்ளூர் மொழிகளை நாகரீகப் படுத்துவார்கள். தாங்கள் கற்ற அறிவை பிற மக்களுக்கு முன் எடுத்து வைப்பார்கள்”
ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு விசுவாசமாக உழைக்கக் கூடிய, ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய குமாஸ்தாக்களை உருவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப் பட்ட மெக்காலே-வின் கல்வித்திட்டம்தான் இன்றும் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்கிறது. ஆங்கிலேய வரலாற்றாசிரியர்களால் எழுதப் பட்ட, புனைந்துரைகளும் திரிப்புகளும் நிரம்பிய ‘இந்திய வரலாறு’ தான் இன்றும் இந்திய மாணவர்களுக்கு போதிக்கப் படுகிறது.


ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சமஸ்கிருதம் மற்றும் கிழக்கத்திய கலாச்சாரம் குறித்து ஆராய கர்னல் போடன் ஒரு கணிசமான தொகையினை(அந்த காலத்தில் 1832 (CE) 25,000 பவுண்டுகள்) தன் உயிலில் அளித்திருந்தார். இதன் நோக்கம் குறித்து அவர் தெளிவாகவே கூறினார், ‘நாம் பாரத நாட்டு  மக்களை கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றவே இத்தொகை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
Extract from Joseph Boden’s will, 15 August 1811
“I do hereby give and bequeath all and singular my said residuary estate and effects, with the accumulations thereof, if any, and the stocks, funds, and securities whereon the same shall have been laid out and invested, unto the University of Oxford, to be by that body appropriated in and towards the erection and endowment of a Professorship in the Shanskreet [sic] language, at or in any or either of the Colleges in the said University, being of opinion that a more general and critical knowledge of that language will be a means of enabling my countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian Religion, by disseminating a knowledge of the Sacred Scriptures amongst them, more effectually than all other means whatsoever.”[1]
 The position of Boden Professor of Sanskrit at the University of Oxford was established in 1832 with money bequeathed to the university byLieutenant Colonel Joseph Boden, a retired soldier in the service of the East India Company. He wished the university to establish a Sanskritprofessorship to assist in the conversion of the people ofBritish India to Christianity, and his bequest was also used to fund scholarships in Sanskrit at Oxford.
பொ,கா. 1832 வில்சன் போடன் சம்ஸ்கிருதப் பேராசிரியராய் இருந்தார்.  1860ல் மோனியர் வில்லியம்ஸ் தேர்வானார். அவர் சம்ஸ்கிருத அகராதியை (அகரமுதலி?) தயாரித்தார்.
“When the walls of the mighty fortress of Brahmanism are encircled, undermined & finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of Christianity must be signal and complete” (Modern India and Indians, p.247).
In his preface to his famous Sanskrit-English Dictionary, as the Professor of the prestigious Boden Chair at Oxford, Monier Williams reveals the objective of founding the Chair for Sanskrit studies by Col. Boden as to convert the natives of India into Christianity. He writes thus11:
“I must draw attention to the fact that I am only the second occupant of the Boden Chair, and that its founder, Col. Boden, stated most explicitly in his will (dated Aug. 15,1811) that special object of his munificent bequest was to promote the translation of the scriptures into Sanskrit; so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian Religion.”
Macaulay, who had a grand design of “proselytization through education”, proposed to pay ten thousand pounds (equivalent to Rupees one lakh; a substantial sum in 1854) to 32 year old German scholar, Max Muller for translating Rig Veda in such a manner that it would destroy the belief of the Hindus in the Vedic religion.
Max Muller, who never came to India, accepted the task, which was declined by Wilson for money and for the sake of his religion and prepared a distorted version of the Rig Veda. He was so confidant about the effectiveness of his work that he wrote to the Duke of Argyl, the Under Secretary for India in 1868:
“The ancient religion of India is doomed and if Christianity does not step in, whose fault will it be?”
Furthermore, in a letter addressed to his wife in 1868, Prof. Max Mueller wrote:
“I hope I shall finish that work and feel convinced that though I shall not live to see it, yet this edition of mine and translation of Vedas will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of the souls in this country.”
In the same letter, he further observes:
“It [Veda] is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, the only way of uprooting all that has been sprung from it during the last three thousand years.”
While he was a ruthless critic of the scriptures of other religions, which he did in the 50 volumes of the Sacred Books of the East, he found it difficult to tolerate any adverse comment about Bible. .Dr. Spiegal once expressed the view that, perhaps, The Biblical account of the creation of the universe had been borrowed from the Iranian sources. Poor Spiegal had to bear the virulent attack of Max Muller, who wrote: “A writer like Dr. Spiegal should know that he can expect no mercy, nay, he should himself wish for no mercy, but invite the heaviest artillery against the floating battery which he has launched in the troubled waters of Biblical criticism.”
அவரிடம் தேர்தலில் தோல்வியடைந்த ஜெர்மானியர் மேக்ஸ்முல்லரை கிறிஸ்துவ ஆங்கிலேய அரசு தேர்வு செய்தது. அவர் ஆங்கிலிக்கன் கிறிஸ்துவரில்லை, ஏன் பிரிட்டானியரும் இல்லை. அவருக்கு நான்மறை மற்றும் அனைத்து சம்ஸ்கிருத நூல்களையும் மொழி பெயர்க்கும் பணி தரப்பட்டது.
  
   
   
1. TO HIS WIFE, OXFORD, December 9, 1867.
“…I feel convinced, though I shall not live to see it, that this edition of mine and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India, and on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion, and to show them what that root is, I feel sure, the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3,000 years.”
2. TO HIS MOTHER, 5 NEWMAN’S ROW, LINCOLN’S INN FIELDS, April 15, 1847.
“I can yet hardly believe that I have at last got what I have struggled for so long… I am to hand over to the Company, ready for press, fifty sheets each year; for this I have asked £200 a year, £4 a sheet. They have been considering the matter since December, and it was only yesterday that it was officially settled.”
“…In fact, I spent a delightful time, and when I reached London yesterday I found all settled, and I could say and feel, Thank God! Now I must at once send my thanks, andset to work to earn the first £100.
3. TO CHEVALIER BUNSEN. 55 ST. JOHN STREET, OXFORD, August 25, 1856.
“India is much riper for Christianity than Rome or Greece were at the time of St. Paul. The rotten tree has for some time had artificial supports… For the good of this struggle I should like to lay down my life, or at least to lend my hand to bring about this struggle. Dhulip Singh is much at Court, and is evidently destined to play a political part in India.”
TO THE DUKE OF ARGYLLOXFORDDecember 16, 1868.
 “India has been conquered once, but India must be conquered again, and that second conquest should be a conquest by education. Much has been done for education of late, but if the funds were tripled and quadrupled, that would hardly be enough… A new national literature may spring up, impregnated with western ideas, yet retaining its native spirit and character… A new national literature will bring with it a new national life, and new moral vigour. As to religion, that will take care of itself. The missionaries have done far more than they themselves seem to be aware of.
“The ancient religion of India is doomed, and if Christianity does not step in, whose fault will it be?”
4. (a) FROM THE DIARY OF MAX MÜLLER. PARIS. April 10, 1845.
“I get up early, have breakfast, i.e. bread and butter, no coffee. I stay at home and work till seven, go out and have dinner, come back in an hour and stay at home and work till I go to bed. I must live most economically and avoid every expense not actually necessary. The free lodging is an immense help, for unless one lives in a perfect hole… I have not been to any theatre, except one evening, when I had to pay 2 francs for a cup of chocolate, I thought ‘Never again’.”
(b) TO HIS MOTHERPARIS, December 23, 1845.

“…instead of taking money from you, my dearest mother, I could have given you some little pleasure. But it was impossible, unless I sacrificed my whole future… I have again had to get 200 francs from Lederhose, and with the money you have just sent shall manage till January or February.”
5. On April 17, 1855, Bunsen wrote to thank Max Müller for an article on his
Outlines.

“You have so thoroughly adopted the English disguise that it will not be easy for any one to suspect you of having written this ‘curious article.’ It especially delights me to see how ingeniously you contrive to say what you announce you do not wish to discuss, i.e. the purport of the theology. In short, we are all of opinion that your cousin was right when she said of you in Paris to Neukomm, that you ought to be in the diplomatic service!”
6. TO HIS MOTHER. September 1, 1847.
“My rooms in London are delightful. In the same house lives Dr. Trithen, an orientalist, whom I knew in Paris, and who was once employed in the Office for Foreign Affairs in St. Petersburg. Then there are a great many other orientalists in London, who are mostly living near me, and we form an oriental colony from all parts of the world… We have a good deal of fun at our cosmopolitan tea-evenings.”

மேக்ஸ்முல்லர் ஆக்ஸ்போர்டிலும், தமிழகத்தில் கால்ட்வெல் பாதிரியும் இந்தியரை ஆரியர் – திராவிடர் எனப் பிரித்து சூழ்ச்சிகள் செய்ய பல்கலக் கழகங்கள்- கேவலமாய் உள்ளது.
இன்றும் வேதத்தில் ஆரியர் போர் உள்ளது, சிந்து சரஸ்வதியில் ஆதாரம் உள்ளது எனக் கூவும் அறிவியலுக்கு புரம்பான கருத்துக்களை பரப்பும் அறிவிலிகள் சர்ச் சதியில் மறைமுகத் தொண்டர்கள்

2 comments:

  1. Dr Sarvapalli Radhakrishnan, studied in Madras Christian College, was given a Scholarship by Britishers. He was also given a free hand to defend his 'faith' as a student's Magazine

    ReplyDelete
  2. Dr.S.Radha krishnan read in MCC but he was with God and was not cheated by false Bible tales and Racist Jesus stories

    ReplyDelete