Tuesday, February 25, 2014

சாந்தோம் சர்ச் பரப்பும் புனித தோமா பொய் புரட்டுகளும் -தவிக்கிறது தான் செய்த சூழ்ச்சிகளாலும்

     

இயேசு கிறிஸ்து என்பவர் பொ.கா. முதல் நூற்றாண்டில் இஸ்ரேல் நாடு ரோம் ஆட்சிக்கு அடிமைபட்டு இருந்தபோது வாழ்ந்தவர், ரோம் ஆட்சி, ஆயுதக் கலகம் செய்யும் தீவீரவாதிகளுக்கான மரணதண்டனைமுறையான தூக்குமரத்தில் தொஙவிடப்பட்டும், நிருபிக்கப்பட்ட குற்ற அட்டையில் ரோமன் கவர்னர் தன் கையாலேயெ"நாசரேனி ஏசு- யூதர்களின் ராஜா" என எழுதி தொங்கவிட்டார் என்பது கிறிஸ்துவ மதப்புராணம் சொல்லும் கதை. இந்த ஏசுவும், அவரை பார்க்காத பவுல் என்பவரும் உலகம் வெகுசில நாட்களில் அழியும் என்றதை புதிய ஏற்பாடு பைபிளில் காணலாம்.

இந்தப் புராணக் கதை நாயகர் ஏசுவின் சீடர் பேதுரு எனப்படுகிறார், இவரை கலிலேயா கடற்கரையில் ஏசு சேர்த்தார் என மாற்குவும், யூதேயாவில் சேர்த்தார் என யோவான் சுவியும் கதைக்கிறது. இவர் தலைமையில் சர்ச் அமைக்கப் பட்டதாகவும், பேதுருவைத் தொடர்ந்து போப்பரசர்கள் என தொடருவதாகவும் கத்தோலிகம் சொல்கிறது, இதை ப்ரோடஸ்டண்ட் கிறிஸ்துவம் ஏற்பதில்லை.

இத்தாலியின் ரோமின் வாட்டிகனில் தலைமியிடம் கொண்டு, கத்தோலிக்கம் இயங்குகிறது. சென்னை மயிலாப்புர் பேராயம் உள்ளது. இந்தியாவில் முதலில் போர்ச்சுகீசியர்கள் கத்தோலிக்கத்தை கோவாவில் கொணர்ந்தனர். 3000 ஹிந்து கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டு கத்தி முனையில் மதச் சட்ட மன்றம் எனப் பாதிர்களின் அடக்குமுறை மூலம் கிறிஸ்துவம் வந்தது, பின் கேரளா- தமிழகம் வந்தபோது கத்தி பலம் கிடைக்கவில்லை.

 பாரதப் பண்பாட்டில் கல்வி- மத விசாரணைப் பணியில் அந்தணர்கள் இருந்ததால் சர்ச் மதமாற்றம் வெற்றி பெறவில்லை. ஒருசில பிராமணர்களை மதம் மாற்றினாலும் சர்ச்சினால் பைபிள் புராணக்கதைகள் சற்றும் பாரத்தின் மேன்மை முன் நிற்க இயலவில்லை.  பிரான்ஸிஸ் சேவயர் எனும் மாதிரி பிராமணர்களை துன்புறுத்தலைத் தொடங்க, ராபர்ட் டி நொபிலி பிராமண வேடமிட்டு, இந்திய பிராமணர்களைப் பற்றி பொய் புரட்டுகள் கூறி போர்ஜரி வேடம் எழுதி மாட்டினார்.

பாதிரிகள் நூல்களில் அந்தணர்களைப் பற்றி பொய்யான கதைகளைப் பரப்பி வெறுப்பு வளர்த்தலைத் தொழிலாக செய்தனர். ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கிலேய சர்ச் மேக்ஸ்முல்லர் மொழிபெயர்ப்பு என வேததில் இல்லாத ஆரியர் திராவிடர் கதைகளை உருவாக்கியது. இங்கே தமிழக்த்தில் கால்ட்வெல் பாதிரி மிகவும் கீழ்த்தரமாக அந்தணர்களிப் பற்றி பொய்களை திராவிட மொழி ஒப்பிலக்கணத்தில் புனைந்தார். பின் பாவணர் மேலும் பலப்பல தரக்குறைவான வகையில் அந்தணர்களைத் தாக்கினார். இதற்கிடையே ஏசுவின் சீடர்களில் ஒருவராக சொல்லப்படும் தாமஸ் என்னும் தோமா இந்தியா வந்தார் என பரப்பட்பட்ட கதை.

தோமாவைப் பற்றி மிகப் பழைய ஆதாரம் எனப்படுவது 3ம் நூற்றாண்டில் செவிவழிக் கதைகள் துணை கொண்டு சிரிய மொழியில் புனையப்பட்ட புத்தகமான ” தோமோவின் நடபடிகள்” என்பது ஆகும்.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dioceses_of_Saint_Thomas_of_Mylapore
The acts of Judas Thomas the apostle[3] written by Jewish poet Bardesan in the 3rd century mentions Calamina in Persia as the place where St. Thomas was martyred. Saint Thomas is said to have visited the (historical) kingdom of Gondophorus of the Indo-Parthian Kingdom at the Indo-Persian border with the capital at Taxila to build a Palace for King Gondophares where he was commissioned to build a palace for the King. Thomas is said then to have visited the kingdom of Misdaeus (also called Mazdai). Gondophares and Mazdai were Greco-Persian Kings not related to Dravidian Tamils.
The acts then state that Thomas converted the wife of King Misdeus, Queen Tertia, Princess Mygdonia wife of Charisius, Prince Juzanes and Cyphorus who was ordained as Deacon. The infuriated King Misdaes ordered four soldiers to take Saint Thomas to a hill in his Persian kingdom and spear him where he was martyred. Thomas's remains were moved to Edessa, Mesopotamia. All these are Greco-Persian, not ancient Tamil names. Bardesan never mentioned Brahmins as the killers of Saint Thomas;
 தோமோ நடபடிகள் என்னும் 3ம் நூற்றாண்டு நூல் தோமோ கொண்டோபரஸ் என்னும் மன்னன் நாட்டுக்கும் பின் மச்டய் என்னும் மன்னனின் பாலைவன நாட்டில் ராணியையும் இளவரசனையும் சூன்யம் செய்து மதமாற்றம் செய்ததால் மரணதண்டனையில் கொன்றான் என வருகிறது.
மச்டய் நாடு பற்றி தோமோ நடபடிகள் கூறுவது: மச்டய் நாடு ஒரு பாலைவன நாடு, பாலைவனப் பகுதி.

The Ninth Act: of the Wife of Charisius.

87 And when the apostle had said these things in the hearing of all the multitude, they trode and pressed upon one another: and the wife of Charisius the king’s kinsman Ieapt out of her chair and cast herself on the earth before the apostle, and caught his feet and besought and said: O disciple of the living God, Thou Art Come Into A Desert Country, For We Live In The Desert;
                                       The martyrdom of St. Thomas the Apostle(http://pravicon.com/images/sv/s2173/s2173006.jpg)

 
The Ortona skeleton, claimed to be of doubting Thomas.
http://en.wikigogo.org/en/52692/
http://abruzzo4holidays.co.uk/explore-abruzzo/chieti/ortona/
அந்த தோமாவின் எலும்புக்கூடு கொண்ட இத்தாலி சர்ச்

Basilica of St. Thomas the Apostle

Basilica of St. Thomas the Apostle. Cathedral. rating: 2.69. coordinates: (42.357258°, 14.404310°) basilica San Tommaso Apostolo =). basilica San Tommaso =). Ortona (ch) Piazza San Tommaso. Creuza De Ma. VICO BONELLI.
 இந்த தோமோ நடபடிகள் பற்றி 
ரோமன் போப்பரசரின் பதிப்பாளர் பர்ன் ஓட்ஸ் பர்பொர்னெ London: Burns Oates & Washbourne Ltd. Publishers to the Holy See.)இவர்கள் முக்கிய பதிப்பு- தூய பட்லரின் புனிதமானவர்கள் வரலாறு எனப்படும்- பட்லர்ஸ் லைவ் ஆப் செயின்ட்ஸ் (Butlers lives of Saints-1937)என்னும் 12 தொகுப்பு, மாதமொன்றிற்கு- அம்மாதத்தின் புனிதர்களை நினைவு படுத்தும்படியாக 12 தொகுப்பு கொண்டது.தோமோ பற்றிக் கூறும்போது தெளிவாக கூறுவது 12 ஏசு சீடர்களில் யாரைப்பற்றியும் நம்பகத்தன்மை கொண்ட உண்மைகள் கிடையாது என்பது போலே தோமோ பற்றியும் தெரியவில்லை என ஆரம்பிக்கிறார். அவர்தோமோ  நடபடிகளை விமர்சிக்கையில்இந்தக் கட்டுக்கதாசிரியர் கப்பல் பிரயாணிகளைக் கேட்டு சில விபரங்கள் எழுதியிருக்கிறார், ஆனல் தோமோ நடபடிகள் கதையில் சற்றும் உண்மையில்லை என்கிறார்.
Holy see’s Publisher “Burn Oates & Wash BouRne Ltd” has Published Multi Volume “Butler’s Lives of Saints” Edited by Rev.Alban Butler (with Nihil Obstat & Imprimatur from Two Archbishop for its Doctrinal Acceptance) says-
“.. the Syrian Greek who was probably the fabricator of the Storywould have been able to learn from Traders and Travelers such details as the name Gondophorus with Tropical details.”. Pages 213-218, in Volume December.
The Authors have gone through all the major works of the claims of St.Thomas Indian visit claims and one of the highly acclaimed work of ‘The Early Spread of Christianity in India’- Alfred Mingana connected this with Apostle Thomas visit claims and clearly affirms-
“It is likely enough that the Malabar Coast was Evangelized from Edessa at a Later date, and in the course of time a confused tradition connected this with Apostle Thomas himself.
What Chruch says about ACTA THOMAE?- in St. Thomas Christian Encyclopaedia, ed. George Menachery in which Article -The Acts of Thomas- by Rev.Anthony Poathoor.
- The Acts of Thomas in its present form contains many Doctrinal Errors. Some Historians conclude that The Acts of Thomas is the work of an unknown heretic who made use of the Authority to support his own Theological Opinions. Some Other Authors have suggested that the present work is the corrupted form of an older Orthodox version. In the view of former, We can hardly call the text interpolated, because the additions increase nearly Ten-fold to the Original Text. There is no doubt that the present Acts of Thomas is unacceptable from the Doctrinal point of View”. Page- 24

தாமஸ் எனப்படும் தோமோ இந்தியா வந்தார் என்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் கிடையாது. இதற்கு மிகப் பழைய ஆதாரம் எனப்படுவது 3ம் நூற்றாண்டிலெ செவிவழிக் கதைகள் துணை கொண்டு சிரிய மொழியில் புனையப்பட்ட புத்தகமானதோமோவின் நடபடிகள்என்பது ஆகும். இந்தியாவின் எந்தவொரு மொழியுலும் தோமோ- ஏசு என்னும் பெயர் கூட 16ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பானது ஏதும் இல்லை. கேரளத்தின் மலையாள மொழியில் ரம்பன் பாட்டு என்னும் பாடல்-இதன் மொழி நடை இது 19ம் நுற்றாண்டின் பிற்பகுதியுடையதுஎன்பது தெளிவாகத் தெரிவிக்கிறது. இத்தொகுப்பு இரண்டு கத்தோலிக்கப் பேராயர்களல் முத்திரை ஒப்புமை நிகில் ஒப்ஸ்டட் இம்ப்ரிமெடுர் பெற்று வெளிவந்தது.

ஆர்சி பிஷப் எனத் தேந்தெடுக்கப்பட்டவர்- வாழ்நாள் முழுதுமே பதவியில் இருப்பர். பேராயர் மரணத்திற்குப் பின்னரே அடுத்த பேராயர் நியமிக்கப்படுவர்.

http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dmamy.html
முன்பு அருளப்பவும், பின்னர் சின்னப்பாவும் ஓய்வில் அனுப்பப் 
பட்டுள்ளனர்.


அருளப்பா தோமா கட்டுகதையை மிகவும் வளர்த்தார். திருக்குறளுக்கு உளறல் ரீதியில் கிறிஸ்துவ உரை தயாரித்தார், சாந்தோம் சர்ச் பெயரில் இல்லாமல் இவற்றை தெய்வநாயகம் என்பவர் பெயரில் சாந்தோம் சர்ச் செலவில் பல நூல்கள் வந்தன. மெட்ராஸ் பல்கலைக் கழகத்தில் - 100% பணத்தில் தமிழ் கிறிஸ்துவத்துறை என அமைத்து- பல போலியான பி.எச்.டி. விற்கப்படுகிறது. ஆசார்யா பால் என்பவரை கொண்டு (கணேஷ் ஐயர்) போலியான போர்ஜரி ஓலை சுவடிகள் தயாரிப்பில் 
அருளப்பா ஏற்பாடு செய்தார். ஆசார்யா பாலிற்கு பேராயர் வீட்டு முகவரி தந்து, பாஸ்போர்ட் பெற்று ஐரோப்பா சுற்றுலா அழைத்து சென்று, போப்பரசரை 
சந்திக்கவும் செய்தார். வெளிநாடு பயணத்தில் பேராயர் இருந்தபோது சர்ச்சினர் 
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆசார்ய பால் மீது வழக்கு போட, கைதாகிட 
ஆசார்ய பால் கணேஷ்- சாந்தோம் சர்ச் பேரயர் செய்தவைகளை வெளியிடுவேன் என்றிட நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே ஒரு அமைதி ஒப்பந்தம் செய்து, 
அவர் சொத்தாக மாற்றியவை தவிர பணமாக வைத்தவை மட்டுமே திருப்பித் தர 
சர்ச் ஏற்றுக் கொண்டதுhttp://ishwarsharan.wordpress.com/parts-2-to-9/archbishop-arulappas-history-project-goes-terribly-wrong-k-p-sunil/

   

தெய்வநாயகம் ஆராய்சி தவறானது என அவரை சென்னை கிறிஸ்துவக் கல்லுரித் தமிழ்த்துறை வெளியேற்றியது. பன்னாட்டு தமிழ் மையம் அவருடைய கட்டுரை தவறானது, என சுற்றரிக்கை வெளியிட்டது.

பல கத்தோலிக்க அறிஞர்களும் அருளப்பா - தெய்வநாயகம் உளறள்களை நிராகரித்திட அருளப்பா ஓய்வில் அனுப்பப் பட்டார்


சின்னப்பா  1
00 கோடியில் தோமா சினிமா என விழா எடுக்க அடுத்த பதிவில்.
http://ishwarsharan.wordpress.com/parts-2-to-9/madras-mylapore-archdiocese-plans-blockbuster-movie-on-st-thomas-ishwar-sharan/

11 comments:

 1. // பாதிரிகள் நூல்களில் அந்தணர்களைப் பற்றி பொய்யான கதைகளைப் பரப்பி வெறுப்பு வளர்த்தலைத் தொழிலாக செய்தனர். ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கிலேய சர்ச் மேக்ஸ்முல்லர் மொழிபெயர்ப்பு என வேததில் இல்லாத ஆரியர் திராவிடர் கதைகளை உருவாக்கியது. இங்கே தமிழக்த்தில் கால்ட்வெல் பாதிரி மிகவும் கீழ்த்தரமாக அந்தணர்களிப் பற்றி பொய்களை திராவிட மொழி ஒப்பிலக்கணத்தில் புனைந்தார். பின் பாவணர் மேலும் பலப்பல தரக்குறைவான வகையில் அந்தணர்களைத் தாக்கினார். இதற்கிடையே ஏசுவின் சீடர்களில் ஒருவராக சொல்லப்படும் தாமஸ் என்னும் தோமா இந்தியா வந்தார் என பரப்பட்பட்ட கதை.//

  என்னையா இது .. எப்போதும் இதே கதை.. ஆரியன் திராவிடன் என்பது இல்லை.
  ஆரியன் என்பது கால்டுவெல் கொண்டுவந்தான் என்பது...

  கேள்வி கேட்டல் மட்டும் பதில் இல்லை..

  ஆரியன் திராவிடன் என்பது உண்டு என்பதற்கான ஆதாரம்..
  http://www.youtube.com/watch?v=X3ATQNGGe_E
  http://viduthalai.in/home/viduthalai/medical/25267-2012-01-09-10-33-31.html
  http://thamizhoviya.blogspot.in/2012/01/blog-post_24.html

  இதை படித்துவிட்டு பிறகு மறுப்பு இருந்தால் .. தக்க ஆதரத்துடன் சொல்லும்.
  பாதிரிகள் தான் மனு நீதியை எழுதினரா.. வேதங்களை எழுதினர...

  பாதிரிகள் தான்.. நாய் கூட வீதியில் திரிந்தால் தீட்டுபடாத வீதி,
  தாழ்த்தப்பட்டவன் வந்தால் வீதி , வீடு தீட்டுபடும்
  ஜலத்தை கொண்டு சுத்தம் செய்யவேண்டும் என்று சொன்னர்களா..

  ஆயிரம் வருடம் மனிதர்க்ளை நாயை விட கேவலமாக நடத்தியதற்கு
  குறைந்த பட்சம் எந்த பார்ப்பன் மன்னிப்பு கேட்டான் ?

  பிரித்தாளூம் சூழ்ச்சியை பர்ப்பன் உண்டாக்கி,
  இன்னாட்டி மூத்த குடிகளை அடிமையாக்கினான்.
  அன்னியர்கள் அதயே பயன்படுத்தி தம் நிலையை வலுப்படூத்தி கொள்ளையடித்தனர்.

  இனி புனித பாரதத்தை ஆண்ட தங்களை பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் போஷித்த
  மகா புருஷர்கள் அன்னியர்கள் காலடியில் விழுந்து விட்டனர் என்றவுடன்..

  பார்ப்பனர்கள் கட்சி மாறி அன்னிய ஆட்சியின் காலடியில் இன்டியன் சிவில் சர்விசு,
  மற்றும் பாரிஸ்டர் என்று மாறி புனித பாரத தாயை அன்னியன் கற்பழித்து கொள்ளையடிக்க
  அந்த புனித பணிக்கு காவல் காத்தனர்.

  இவை எல்லாம் பற்றி தெளிவாக எழுத வேண்டியது தானே ?


  இல்லையேல் இப்படி ஆதாரம் இல்லாமல் எழுதாதீர்

  ReplyDelete
 2. http://www.thinnai.com/index.php?module=displaystory&story_id=81007258&format=print&edition_id=20100725

  ReplyDelete
 3. http://www.santhan.com/index.php/cast1176

  ReplyDelete
 4. http://www.tamilmantram.com/vb/showthread.php/4557-%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81-!/page5

  ஸ்ரீரங்கதில் கணேஷய்யர் என்பவர் தனது பெயரை பால் கணேஷ் அய்யர் என்று மாற்றிக் கொண்டு, சென்னையில் ஆர்ச் பிஷ்ப் அருளப்பா என்பவரைச் சந்தித்தார். ''திருவள்ளுவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் என்பதற்கான ஆதாரம் என்னிடம் உள்ளது. அதுமட்டுமல்ல, மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலும் ஒரு காலத்தில் சர்ச்சாக் இருந்தது. இதற்கான ஆதாரமும் என்னிடம் உள்ளது'' என்றார்.
  ஆர்ச் பிஷ்ப் அருளப்பா இதைக் கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்த்ர். பால் கணேஷ் அய்யர் இது பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காகக் கேட்ட பல லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் அவருக்குக் கொடுத்தார். பால கணேஷ் அய்யர்
  ஆராச்ச � என்ற பெயரில் உலகம் முழுவதும் சுற்றினார். அதற்கான செலவையும் ஆர்ச்பிஷப் அருளப்பா
  வே ஏற்றுக் கொண்டார்.
  இறுதியில், தானே செப்புத் தகட்டில் எழுதி தனது வீட்டிலேயே மண்ணில் புதைத்து எடுக்கப்பட்ட தகடுகளை ஆதாரமாகக் காட்டினார். அதனால் பால் கணேஷ் அய்யர் மோசடி அம்பலமானது. இந்த சம்பவத்தில் இரண்டு வழக்குகள் நீதி மன்றத்திற்குச் சென்ற்ன.
  ஆர்ச் பிஷப் அருளப்பா , பால் கணேஷ் அய்யர் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக புகார் கொடுத்ததை அடுத்து
  பால் கணேஷ் அய்யர் கைது செய்யப் பட்டு சிறையில் அடைக்கப் பட்டார்.
  ஆர்ச் பிஷப் அருளப்பா மீது ஒரு மோசடி பேர் வழியை நம்பி சர்ச் பணத்தைக் கையாடல் செய்ததாக ஒரு வழக்கினை சர்ச் ஊழியர்கள் இருவர் தொடுத்தனர்.
  [COLOR=blue]இந்த வழக்கு, விசாரணைக்கு வந்த போது ஆர்ச் பிஷப் சார்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞ்ர்''ஆர்ச் பிஷப்பை நீதி மன்றம் விசாரிக்க முடியாது. அவர் இந்த நாட்டின் குடிமகன் அல்ல. அவர் போப்பாண்டவர அரசாளும் வாடிகனின் குடிமகன். அவர்மீது வாடிகன் நீதி மன்றம் மட்டுமே விசாரணை நடத்த முடியும். இதற்கு இந்திய சட்டத்தில் வழிவகை உள்ளது'' என்று வாதாடினார். இதைக் கேட்ட நீதிபதி சத்தியதேவன் அதிர்ச்சி அடைந்த்தார். சட்ட நிபுணர்களுடன் ஆராய்ந்த நீதிபதி, இந்தப்பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணுமாறு மத்திய அரசை வ்லியுறுத்தி தீர்ப்பு வழங்கினார்.[COLOR=blue]
  [COLOR=red]ஆர்ச் பிஷப் மீது இந்திய அர்சாங்கம் அவ்ர் கொலை செய்தால்கூட நடவடிகை எடுக்க முடியாது என்ற உண்மை அன்றுதான் வெளியே வந்தது.[COLOR=red]
  இப்போது சட்டம் எல்லோருக்கும் சமம் என்று கூறுபவர்கள், ஆர்ச் பிஷப் விஷயத்தில் என்ன சொல்லப் போகிறார்கள்? எந்த் நாட்டில் ஆர்ச் பிஷப்புக்கு ஒரு சட்டம், இந்து சன்னியாசிக்கு ஒரு சட்டம். இந்த்த லட்சணத்தில் சட்டம் எல்லொருக்கும் சமம் என்று கூறுவது வேடிக்கையாக இருக்கிறது.''
  _ஆர்.பி.வி. எஸ்.மணியன் (மாநில துணைத் தலைவர் வி.ஹெச்.பி)
  _'விஜய பாரதம்' 10.12.04 இதழ்
  ஒம் சக்தி ஜனவரி 2005

  ReplyDelete
  Replies
  1. // பிஷப் மீது இந்திய அர்சாங்கம் அவ்ர் கொலை செய்தால்கூட நடவடிகை எடுக்க முடியாது என்ற உண்மை அன்றுதான் வெளியே வந்தது......இந்து சன்னியாசிக்கு ஒரு சட்டம். //

   பிஷப் கொலை செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது , இந்து சன்னியாசிக்கு தனி சட்டம்..
   பிஷப் கொலை செய்தால் என்ற கற்பனை வாதத்தை விட......

   அப்படியானால் காஞ்சி சன்னியாசி கொலை செய்துவிட்டு எப்படி சட்டப்படி தப்பிக முடிந்தது, நீதிபதியிடம் பேறம் பேசும் ஆடியோ வெளியே வந்தும் தப்பித்தது எப்படி..

   கண் முன் நடந்தது பற்றி விஜய பாரதம் மூச்சு இல்லை அபனா வாயு கூட விடாதே...

   இதற்கு அனானியின் பதில் என்ன ?

   Delete
 5. திருக்குறளையும் திருவள்ளுவரையும் எப்படி இவர்கள் கேவலப்படுத்தினர் என்பது காண மிகவும் அவமானமாக உள்ளது.

  இவர்கள் தமிழர்கள் தானா?

  அனானி கொடுத்துள்ளது- ஆர்சிபிஷப் வாடிகன் நாட்டு குடியுரிமை பெற்றவர்- இது உண்மையா? ஆனால் சாந்தோம் பேராயர் சின்னப்பா மீது வழக்கு சர்ச் பள்ளி ஆசிரியர் கொடுத்தபோது காவல்துறை சர்ச்சிற்கு செல்ல, பத்திரிக்கையாளர்களை தாக்கியது நினைவுக்கு வருகிறது. வாடிகன் தனி நாடு எனப்பட்டதே போப்பரசர், கார்டினல்கள், ஆர்ச்பிஷப்கள் இத்தாலி சட்டத்தில் வரமாட்டர்கள் என்ற உடன்படிக்கைக்குப்பின் தான். சில நாட்கள் முன் குழந்தை வன்கொடுமை பிஷப் மீது நடவடிக்கை இல்லை என ஐ.நா.சங்கமும் தெரிவித்தது.

  இன்னொசன்ட் கிரிகோரி

  ReplyDelete
 6. ஆர்.சி சர்ச் கிறிஸ்துவர்களெ இல்லை. உருவ வழிபாடு கொண்டவர்கள், ஆர்.சி சர்ச் மோசடிகள் உலகம் அறிந்ததே

  ReplyDelete
 7. Madras high court's punishment to bishop: Seek pardon from God

  http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/Madras-high-courts-punishment-to-bishop-Seek-pardon-from-God/articleshow/31230962.cms

  What it this

  ReplyDelete
 8. இந்திய சர்ச்களில் நடக்கும் சாதியினருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் முக்கியம் தரும் பிஷப்புகள்.

  நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள்.

  http://www.4tamilmedia.com/ww1/index.php/2009-04-19-22-56-08/2009-04-19-23-05-09/3261-thoothukudi

  http://24dunia.com/tamil-news/search/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88-%E0%AE%9A%E0%AE%BF.html

  http://article.wn.com/view/WNAT22567303bdaed9c687c54cd1b6868898/

  http://www.dinamalar.com/pothunewsdetail.asp?News_id=2062&cls=row4&ncat=TN

  http://saveamericancollege.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

  http://www.dinamalar.com/kutramnewsdetail.asp?News_id=2948
  http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=519687&disdate=10/11/2009&advt=2

  ReplyDelete
 9. இந்திய சர்ச்களில் நடக்கும் சாதியினருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் முக்கியம் தரும் பிஷப்புகள்.

  நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள்.

  http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=519687&disdate=10/11/2009&advt=2

  http://www.4tamilmedia.com/ww1/index.php/2009-04-19-22-56-08/2009-04-19-23-05-09/3261-thoothukudi

  ReplyDelete
 10. https://groups.google.com/forum/#!msg/minTamil/E_Eb9GnbB0g/WRie734qXtEJ

  ReplyDelete

Pakistan Parliament discussions