Wednesday, June 16, 2021

பேராசிரியர் பார்ட் எர்மான் நூல்கள் திய ஏற்பாடு என்பது முழுவதும் கட்டுக் கதை என்பதை விளக்கும்

கிறிஸ்துவ மதப் புராண நாயகர் ஏசு– பற்றி தெரிந்து கொள்ள உள்ள ஒரே ஒரு வழி சுவிசேஷக் கதைகளே. இந்த நான்கு கதாசிரியர்களில் முதலில் வரையப்பட்டது மாற்கு தான். இதன் காலம் பொ.கா. 70-75ல். செத்த மனிதனை தெய்வீகராக்க மாற்கு சுவிசேஷக் கட்டுக் கதையே அடிப்படை
 மான்செஸ்டர் பழ்கலைக்கழகத்தில் விவிலிய விமர்சனம் மற்றும் விவாதத்திற்கான ரைல்ண்ட்ஸ் பேராசிரியராக இருந்த, காலம் சென்ற பேராசிரியர் F F புரூஸ் அவர்கள் “The Real Jesus” என்ற தன் நூலில் பின் வருமாறு சொல்லுகிறார், 
//The Conclusion usually (and I think rightly) drawn from their comparitive study, is that Gospel of Mark (or something very like it) served as a source for Gospel of Matthew 7 Luke, and that two also had access to a collections of saying of Jesus (Conveniently labelled “Q”}  ….  // Page -25.

மாற்கு அடிப்படை- கோட்பாடுபடிஎல்லா சீடரும் செத்த பின்னர், சாட்சிகள் யாரும் இல்லாதபடிக்கு இஸ்ரேலின் புவியியல் தெரியாத மாற்கு எனும் கிரேக்கர் புனைந்த கதையே முதல் சுவிசேஷக் கதை, மற்றவை அதிலிருந்து தன்னிச்சையாக கதை செய்தவை


பேராசிரியர் பார்ட் எர்மான், புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க ஏடுகள் பதிப்பு, மொழி பெயர்ப்பில் உச்சம் தொட்ட பேராசிரியர் ப்ரூஸ் மெட்ஸ்கர் மாணவர். இவருடைய நூல்கள் பெயரே புதிய ஏற்பாடு என்பது முழுவதும் கட்டுக் கதை என்பதை விளக்கும்..

 
இயேசுவை தவறாகக் குறிப்பதில், எர்மான் புதிய ஏற்பாட்டின் உரை விமர்சனத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார். புதிய ஏற்பாட்டின் கையெழுத்துப் பிரதிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் கையெழுத்துப் பிரதிகளின் செயல்முறை மற்றும் காரணங்களை அவர் கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்.

குறுக்கிடப்பட்ட இயேசுவில், கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளில் அறிஞர்கள் பைபிளைப் புரிந்துகொள்வதில் செய்துள்ள முன்னேற்றத்தையும், அவர்களின் ஆய்வின் முடிவுகளையும் விவரிக்கிறார்கள், அவை பெரும்பாலும் மக்களிடையே அதிகம் அறியப்படவில்லை. அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​புதிய ஏற்பாட்டில் காணப்படும் பார்வைகளின் பன்முகத்தன்மை, புதிய ஏற்பாட்டில் போலி புத்தகங்களின் இருப்பு, பல தசாப்தங்களுக்குப் பின்னர் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர்களால் அப்போஸ்தலர்களின் பெயர்களில் எழுதப்பட்டவை, மற்றும் கிறிஸ்தவ கோட்பாடுகள் போன்ற அவரது நம்பிக்கை துன்பப்பட்ட மேசியா, இயேசுவின் தெய்வீகம் மற்றும் திரித்துவம் பின்னர் கண்டுபிடிப்புகள். [33] [34] இருப்பினும், அவர் பல விஷயங்களில் தனது எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டார், குறிப்பாக, சுருக்க நற்செய்திகளில் இயேசுவின் தெய்வீகம். [35] [36]
 

போலியான, எர்மான் சில புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் இலக்கிய மோசடிகள் என்றும், ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர்களால் எவ்வளவு மோசடி செய்யப்பட்டன என்பதையும், பண்டைய உலகில் இது எவ்வாறு மோசடி மற்றும் சட்டவிரோதமானது என்று கண்டிக்கப்பட்டது என்பதையும் காட்டுகிறது. [37] அவரது அறிவார்ந்த புத்தகம், மோசடி மற்றும் எதிர்நோக்கு, என்.டி மற்றும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ இலக்கியங்களில் மோசடி செய்வதற்கான ஒரு மேம்பட்ட பார்வை. புதிய ஏற்பாடு மற்றும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ இலக்கியங்களில் "மோசடி" என்று பொய்யாகக் கூறப்பட்ட அல்லது போலி நூல்களைக் கருத்தில் கொள்வதற்கு இது ஒரு வழக்கை உருவாக்குகிறது, சில புதிய ஏற்பாடு மற்றும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ படைப்புகள் ஏன் போலியானவை என்று கருதப்படுகின்றன, மேலும் கிரேக்க-ரோமானிய உலகில் போலி வரைபடத்தின் பரந்த நிகழ்வை விவரிக்கிறது. . 

2012 ஆம் ஆண்டில், எர்மன் இயேசு இருந்தாரா? நாசரேத்தின் இயேசுவிற்கான வரலாற்று வாதம், நாசரேத்தின் இயேசுவின் வரலாற்று இருப்பைக் காத்து, இயேசு முற்றிலும் கற்பனையானவர் என்ற புராணக் கோட்பாட்டிற்கு மாறாக.
 

இயேசு கடவுளாக ஆனது எப்படி என்ற 2014 ஆம் ஆண்டின் வெளியீடு: கலிலேயிலிருந்து ஒரு யூத போதகரின் உயர்வு வரலாற்று இயேசுவை ஆராய்கிறது, அவர் எர்மானின் கூற்றுப்படி தன்னை கடவுள் என்று நினைக்கவில்லை அல்லது கடவுள் என்று கூறவில்லை, மேலும் அவர் எப்படி அவதாரம் என்று கருதப்பட்டார் என்பதை விளக்குகிறார் [40]

நற்செய்திகளுக்கு முன் இயேசுவில், ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ வாய்வழி மரபு மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் சந்திக்கும் இயேசுவைப் பற்றிய கதைகளை வடிவமைப்பதில் அதன் பங்கை அவர் ஆராய்கிறார். 
 

கிறித்துவத்தின் வெற்றி: ஒரு தடைசெய்யப்பட்ட மதம் உலகத்தை எவ்வாறு சுத்தப்படுத்தியது என்பதில், கிறிஸ்தவத்தின் பன்முகத்தன்மையிலிருந்து "முதல் நான்கு கிறிஸ்தவ நூற்றாண்டுகள் முழுவதும்," இறுதியாக கிறிஸ்தவத்தின் ஒரே ஒரு வடிவம், நிசீன் கிறிஸ்தவம் ரோமானிய பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைனின் ஆட்சியின் கீழ் ஆதிக்கம் செலுத்தியது என்பதை அவர் குறிப்பிடுகிறார். மற்றும் அவரது வாரிசுகள். [42]

ஹெவன் அண்ட் ஹெல்: எ ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி பிற்கால வாழ்க்கை, கிரேக்க, யூத மற்றும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ கலாச்சாரங்கள் முழுவதிலும் உள்ள பிற்பட்ட வாழ்வின் கருத்துகளின் வரலாற்று வளர்ச்சியையும், நவீன கிறிஸ்தவர்கள் நம்பும் ஹெவன் அண்ட் ஹெல் என்ற நவீன கருத்துகளாக அவை எவ்வாறு இணைந்தன என்பதையும் ஆராய்கிறார். .
 

Bart Denton Ehrman ( born October 5, 1955) is an American New Testament scholar focusing on textual criticism of the New Testament, the historical Jesus, and the origins and development of early Christianity. He has written and edited 30 books, including three college textbooks. He has also authored six New York Times bestsellers. He is currently the James A. Gray Distinguished Professor of Religious Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill.

ஆரம்பகால கிறிஸ்தவத்தின் சமூக வரலாறு மற்றும் வளர்ந்து வரும் புதிய ஏற்பாட்டின் உரை மரபு ஆகியவற்றுக்கு இடையே நெருங்கிய உறவு இருப்பதாக தி ஆர்த்தடாக்ஸ் ஊழல் வேதத்தில், எர்மன் வாதிடுகிறார். கிறிஸ்தவ "மதங்களுக்கு எதிரான கொள்கை" மற்றும் "மரபுவழி" ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஆரம்பகால போராட்டங்கள் ஆவணங்களின் பரிமாற்றத்தால் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அவர் ஆராய்கிறார். ஆரம்பகால தேவாலயத்தின் வரலாற்றை விவிலிய கையெழுத்துப் பிரதிகளில் உள்ள உரை மாறுபாடுகளுடன் இணைப்பதிலும், "புரோட்டோ-ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறித்துவம்" போன்ற சொற்களை உருவாக்குவதிலும் எர்மன் பெரும்பாலும் ஒரு முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறார்.
 
  
புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் 27ல் ஒன்று கூட வரலாற்று ஏசுவினோடு பழகிய யாரும் எழுதியது இல்லை, என அமெரிக்க நூயுயார்க் பைபிளியல் பேராசிரியர் ரெஜினால்ட் புல்லர் தன் நூலில் உறுதி செய்கிறார்  The earliest witnesses wrote nothing’ there is not a Single book in the New Testament which is the direct work of an eyewitness of the Historical Jesus.  Page-197, -A Critical Introduction to New Testament. -Reginald H.f. Fuller. Professor OF New Testament, Union Theological Seminary NewYork 
 கிறிஸ்துவ மதப் புராணக் கதை நாயகர் ஏசு, இந்த ஏசு பற்றி நடுநிலையாளர் ஏற்கும்படி ஒரு ஆதாரமும் இல்லை, இத்தை பிரிட்டானிகா கலைக்களஞ்சியம் கூறுவது  “None of the Sources of his Life can be Traced on to Jesus himself. He did not leave a Single Known Written Word. Also there are no Contemporary Accounts of Jesus’s Life and Death” – Vol-22, Pg.336 Encyclopedia Britanica. 
Bruce Manning Metzger (February 9, 1914 – February 13, 2007) was an American biblical scholar, Bible translator and textual critic who was a longtime professor at Princeton Theological Seminary and Bible editor who served on the board of the American Bible Society and United Bible Societies. He was a scholar of Greek, New Testament, and New Testament textual criticism, and wrote prolifically on these subjects. Metzger was one of the most influential New Testament scholars of the 20th century.
புதிய ஏற்பாடு மற்றும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவத்தின் பிரச்சினைகள் குறித்து கல்வி மற்றும் பிரபலமான மட்டங்களில் எர்மன் பரவலாக எழுதியுள்ளார், இதில் பெரும்பாலானவை புதிய ஏற்பாட்டின் உரை விமர்சனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அவரது முப்பது புத்தகங்களில் மூன்று கல்லூரி பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் ஆறு நியூயார்க் டைம்ஸ் பெஸ்ட்செல்லர்கள் உள்ளன: இயேசு, இயேசு, குறுக்கீடு, கடவுளின் சிக்கல், போலியானது, இயேசு எப்படி கடவுளாக ஆனார், மற்றும் கிறிஸ்தவத்தின் வெற்றி. அவரது புத்தகங்களின் இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிரதிகள் விற்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவரது புத்தகங்கள் 27 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

ஆரம்பகால கிறிஸ்தவத்தின் சமூக வரலாறு மற்றும் வளர்ந்து வரும் புதிய ஏற்பாட்டின் உரை மரபு ஆகியவற்றுக்கு இடையே நெருங்கிய உறவு இருப்பதாக தி ஆர்த்தடாக்ஸ் ஊழல் வேதத்தில், எர்மன் வாதிடுகிறார். கிறிஸ்தவ "மதங்களுக்கு எதிரான கொள்கை" மற்றும் "மரபுவழி" ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஆரம்பகால போராட்டங்கள் ஆவணங்களின் பரிமாற்றத்தால் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அவர் ஆராய்கிறார். ஆரம்பகால தேவாலயத்தின் வரலாற்றை விவிலிய கையெழுத்துப் பிரதிகளில் உள்ள உரை மாறுபாடுகளுடன் இணைப்பதிலும், "புரோட்டோ-ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறித்துவம்" போன்ற சொற்களை உருவாக்குவதிலும் எர்மன் பெரும்பாலும் ஒரு முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறார்.

இயேசுவில்: புதிய மில்லினியத்தின் அபோகாலிப்டிக் நபி, எர்மன் ஆல்பர்ட் ஸ்விட்சரின் ஆய்வறிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறார், இயேசு ஒரு யூத அபோகாலிப்டிக் போதகர் என்றும், அவருடைய முக்கிய செய்தி என்னவென்றால், இறுதி காலம் நெருங்கிவிட்டது, கடவுள் விரைவில் தீமையைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு பூமியில் தனது ஆட்சியை நிறுவுவார் , இந்த இறுதி நேர நிகழ்வுகள் தங்கள் வாழ்நாளில் நிகழும் என்று இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் அனைவரும் நம்பினர்.

தி டா வின்சி கோட் இல் உண்மை மற்றும் புனைகதைகளில், டான் பிரவுனின் நாவலில் எர்மான் தனது பத்து வரலாற்று மற்றும் உண்மைத் தவறுகளின் பட்டியலை விரிவுபடுத்துகிறார், இது முன்னர் டான் பர்ஸ்டீனின் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் கோட் உடன் இணைக்கப்பட்டது.


Ehrman has written widely on issues of the New Testament and early Christianity at both an academic and popular level, much of it based on textual criticism of the New Testament. His thirty books include three college textbooks and six New York Times bestsellers: Misquoting Jesus, Jesus, Interrupted, God's Problem, Forged, How Jesus Became God, and The Triumph of Christianity. More than two million copies of his books have been sold, and his books have been translated into 27 languages.

In The Orthodox Corruption of Scripture, Ehrman argues that there was a close relationship between the social history of early Christianity and the textual tradition of the emerging New Testament. He examines how early struggles between Christian "heresy" and "orthodoxy" affected the transmission of the documents. Ehrman is often considered a pioneer in connecting the history of the early church to textual variants within biblical manuscripts and in coining such terms as "proto-orthodox Christianity".

In Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium, Ehrman agrees with Albert Schweitzer's thesis that Jesus was a Jewish apocalyptic preacher and that his main message was that the end times was near, that God would shortly intervene to overthrow evil and establish his rule on Earth, and that Jesus and his disciples all believed these end time events would occur in their lifetimes.

In Truth and Fiction in The Da Vinci Code, Ehrman expands on his list of ten historical and factual inaccuracies in Dan Brown's novel, previously incorporated in Dan Burstein's Secrets of the Code.

In Misquoting Jesus, Ehrman introduces New Testament textual criticism. He outlines the development of New Testament manuscripts and the process and cause of manuscript errors in the New Testament.

In Jesus, Interrupted, he describes the progress scholars have made in understanding the Bible over the past two hundred years and the results of their study, results which are often unknown among the population at large. In doing so, he highlights the diversity of views found in the New Testament, the existence of forged books in the New Testament which were written in the names of the apostles by Christian writers who lived decades later, and his belief that Christian doctrines such as the suffering Messiah, the divinity of Jesus, and the Trinity were later inventions.[33][34] Though, he has changed his mind on several issues, most notably, the divinity of Jesus in the Synoptic Gospels.[35][36]

In Forged, Ehrman posits some New Testament books are literary forgeries and shows how widely forgery was practiced by early Christian writers—and how it was condemned in the ancient world as fraudulent and illicit.[37] His scholarly book, Forgery and Counterforgery, is an advanced look at the practice of forgery in the NT and early Christian literature. It makes a case for considering falsely attributed or pseudepigraphic books in the New Testament and early Christian literature "forgery", looks at why certain New Testament and early Christian works are considered forged, and describes the broader phenomenon of pseudepigraphy in the Greco-Roman world.[38]

In 2012, Ehrman published Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth, defending the historical existence of Jesus of Nazareth in contrast to the mythicist theory that Jesus is an entirely fictitious being.[39]

The 2014 release of How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee examines the historical Jesus, who according to Ehrman neither thought of himself as God nor claimed to be God, and proffers how he came to be thought of as the incarnation of God himself.[40]

In Jesus Before the Gospels, he examines the early Christian oral tradition and its role in shaping the stories about Jesus that we encounter in the New Testament.[41]

In The Triumph of Christianity: How a Forbidden Religion Swept the World, he notes that from the diversity of Christianity "throughout the first four Christian centuries", eventually only one form of Christianity, Nicene Christianity, became dominant under the rule of the Roman Emperor Constantine and his successors.[42]

In Heaven and Hell: A History of the Afterlife, he examines the historical development of the concepts of the afterlife throughout Greek, Jewish, and early Christian cultures, and how they eventually converged into the modern concepts of Heaven and Hell that modern Christians believe in.


 Prof: A.C.Bouquet-Cambridge Professor of History and comparitive Religions in his book -"Comparitive Religion" "It is now plain from the analysis of the documents that even during his life-time there was never a point when it could be said with certainity that the Gospel was purely announcement made by Jesus, and not also announcement about Jesus."- page 233. 

கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக வரலாறு மற்றும் மதங்கள் பேராசிரியர் பௌக்கட் சொல்கிறார். 

நற்செய்தி என்பது கிறிஸ்துவ பைபிள்படியே இயேசுவின் இயக்கத்தின் போது ஒரு சமயத்தில் கூட இயேசு ச்றிவித்தது என்றோ, ஏன் நற்செய்தி என்பது ஏசுவைக்குறித்தான அறிவிப்பு எனக் கொள்ளவோ வழி இல்லை.

The Greek word in Mark 6:3 for the relationship between that are used to designate meaning of full blood brothers and sisters in the Greek speaking world of the Evangelist’s time and would naturally be taken by his Greek readers in this sense.Page-3375, Vol-9, New Catholic Encyclopedia

There seems to be no doubt that the Infancy Narratives of Matthew & Luke were later additions to the original body of the Apostolic Catechesis, the content of which –began with the advent of John the Baptist and ended with the Ascension.// Page-695, Vol-14, New Catholic Encyclopedia

 மத்தேயு, லூக்கா சுவிசேஷங்களின் முதல் அத்தியாயங்கள் "குழந்தைப்  புனையல்கள்" எனப்படும் இவை- சர்ச் பாரம்பரியப்படியான செவிவழி  மூலக் கதை-  ஏசு ஞானஸ்நான யோவான் யூதேயா வனாந்தரத்தில் பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானம் பெருதலில் தொடங்கி ஈஸ்டர் ஞாயிறு அன்றே உயிர்த்து எழுந்து வானுலகம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்பது மட்டுமே, இவை எல்லாம் பிற்சேர்க்கை. 


மாற்கு சுவியே அடிப்படை எனும்போது இயேசு யூத இனவெறி பிடித்து திரிந்த அடிப்படை வாதி

 லுக்கா சுவி எனப்படும் புனையலை எழுதியவர் இந்த சம்பவத்தை முழுமையாக விட்டு விட்டார்-ஏன்? ஒரு கத்தோலிக்க பேராசிரியரே சரியான காரணம் தந்துள்ளார்.As a Gentile, Luke found the Story of Syro Phonician Women (and especially the remarks about Dogs) offensive in Mark7:-30 and therefore left it out. Companion to Bible, Vol-2 NewTestament P-30, Author K.Luke, Theological Publication of India, Bangalore. (இந்த நூல் இரண்டு கத்தோலிக ஆர்ச்பிஷப்பிடம் ரோமன் கத்தோலிகக் கோட்பாடுகளுக்கு ஒத்துள்ளது- அச்சிடலாம், தடையில்லை என முத்திரை பெற்ற நூல்.Nihil obstate and Imprimatur)

மாற்கு சுவியே அடிப்படை எனும்போது, கன்னி பிறப்பு கட்டுக்கதை; நான்காம் சுவியில் ஏசு தன்னை தேவன் என்றவை எல்லாமே கதாசிரியர் கற்பனை

 

 . “Jesus was the first-born son of a Jewish girl named Mary and her husband Joseph, a deasendant of King David, who worked as Carpenter, at small town of Nazareth in the region of Palestine known as Galilee. The date of birth was about -5 B.C., and the place of birth in all probability Nazareth itself. Towards the end of first century A.D. it came to be widely believed by Christians that at the time of his birth his mother was still a virgin, who bore him by the miraculous intervention of God. This view, however though dear to many modern Christians for its doctrinal value, is unlikely to be true in point of fact.” Life of Jesus; J.C.Cadoux, Page -27.

Dr. C.J. Cadoux, who was Mackennal Professor of Church History at Oxford, thus sums up the conclusions of eminent Biblical scholars regarding the nature and composition of this Gospel:

 //“The speeches in the Fourth Gospel (even apart from the early messianic claim) are so different from those in the Synoptics, and so like the comments of the Fourth Evangelist both cannot be equally reliable as records of what Jesus said : Literary veracity in ancient times did forbid, as it does now, the assignment of fictitious speeches to historical characters: the best ancient historians made a practice of and assigning such speeches in this way.”//
 

 Josh McDowell, a cheap Apologist who in his total book tries to say Matthew was a disciple and Mark as Peter's associate- when trying to explain the Rash Racism practiced by Jesus as //.. the different details in the two accounts show that the writers followed two separate traditions// Page - 257  இயேசு இனவெறி பிடித்து அலைந்த கதையை பற்றி எழுதுகையில் அமெரிக்காவில் மலிவான மழுப்பலாளர், மத்தேயு மாற்கு இருவருமே செவிவழி கதையையே வரைந்தனர் என்கிறார்


   “If we had only Mark’ gospel we should infer that Jesus ministry was located in Galilee with one first and final visit to Jerusalem, and that the Galileen ministry began after Baptist John was imprisoned. 4th gospel takes a different view. Here the scene shifts backwards and forwards between Galilee and Judea during the first six chapters , from chapter 7 onwards the scene is totally laid in Judea and Jerusalem,(See Jn3:24 for Baptist John and Jesus).” –P 45, Works and Words of Jesus. 


ஸ்காட்லாந்தின் அபேர்தின் பல்கலைக் கழக புதிய ஏற்பாடு பேராசிரியர்- ஹன்டர் பின்வருமாறு சொல்லுகிறார்- நம்மிடம் மாற்கு சுவி மட்டுமிருந்தால் நாம் இயேசு முழுமையாக சீடரோடு இயங்கியது கலிலேயாவில் என்றும், -ஞானஸ்நானம் பெறவும் கடைசியாக மரணத்தின் போது மட்டுமே ஜெருசலேம் வந்தார்; மேலும்-ஞானஸ்நானர் யோவான்கைதிற்குப் பிறகு கலிலேயா இயக்கம் துவக்கினார் என்பதாகும். நான்காவது சுவியோ வேறுவிதமாக, முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் யுதேயாவிலும் கலிலேயாவிலும் முன்னும் பின்னும் இயங்கியதாகவும்; எழாம் அத்தியாயத்திற்குப் பின் முழுமையாக ஜெருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் எனச் சொல்கிறார், யோவன்3:24-ஞானஸ்நானர் யோவான் கைதிற்குப் முன்பே ஏசு இயக்கம் எனவும் காட்டும்.


  Introduction to the New Testament. New York: DeGruyter, 1982. 2nd ed., 2002- "The Quest for the Historic Kernels of the Stories of the Synoptic Narrative materials is very difficult. In fact such a quest is doomed to miss the point of such narratives, because these stories were all told in the interests of mission, edification, cult or theology (especially Christology) and they have no relationship to the question of Historically Reliable information.Precisely those elements and features of such narratives which vividly lead to the story and derived not from Actual Hisorical events, but belong to the form and style of the Genres of the several Narrative types. Exact statements of names and places are almost always secondary and were often introduced for the first time in the literary stage of the Tradition. P-64 V-II 

 வரலாற்று ஏசு பற்றி ஹாவர்ட் பல்கலைக் கழக புதிய ஏற்பாடுத்துறைத் தலைவர் ஹெல்மட் கொயெஸ்டர் சொல்வது: ஒத்த கதை சுவிகள்(மாற்கு, மத்தேயூ, லூக்கா) சொல்லும் புனைக் கதைகளுக்கும் வரலாற்றைத் தேடுவது மிகக் கடினம். வரலாற்று உண்மைகளைத் தேடுபவர்கள் – சுவிகதைகள் எதற்காகப் புனையப் பட்டுள்ளன என்பதை விட்டுவிடுவர், ஏனென்றால் சுவிகள் – மதம் பரப்ப, சிறு விஷயத்தைப் பெரிது படுத்திட, மூடநம்பிக்கைக் குழு அமைக்க, இறையியல்- (அடிப்படையில் இறந்த ஏசுவைத் தெய்வமாக்கும்) தன்மையில் வரையப்பட்டவை; சுவிகளுள் நம்பிக்கைக்குரிய வரலாற்று விபரங்கள் ஏதும் கிடையாது.சுவிகளின் முக்கியமான புனையல்கள் நம்மைத் தள்ளிக் கொண்டு செல்லும் விவரங்கள் அடிப்படையில் வரலாற்றில் நடந்த சம்பவங்கள் இல்லை, பல விதமாக கதை செய்யும் யுக்தியில் புனையப்பட்டவை, சம்பவங்களில் வரும் நபர்கள் -நடந்த இடங்கள் முக்கியத்துவம் தராமல் பெரும்பாலும் முதல் முறை அவ்வப்போது தரப்படும். 

No comments:

Post a Comment

Pakistan Parliament discussions