Thursday, June 17, 2021

கொண்டபோரஸ் மன்னன் காசுகள்

கொண்டபோரஸ் ( கோந்தபோரஸ்)  மன்னன் காசுகள்

GONDOPHARES I AND HIS SUCCESSORS

Gondophares I originally seems to have been a ruler of Seistan in what is today eastern Iran, probably a vassal or relative of the Apracarajas. Around 20–10 BCE, he made conquests in the former Indo-Scythian kingdom, perhaps after the death of the important ruler Azes

https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Parthian_Kingdom  as viewed on 18.06.2021As Senior points out,[8] this Gudnaphar has usually been identified with the first Gondophares, who has thus been dated after the advent of Christianity, but there is no evidence for this assumption, and Senior's research shows that Gondophares I could be dated even before 1 AD.
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dioceses_of_Saint_Thomas_of_Mylapore
3 ஆம் நூற்றாண்டில் பர்தேசன் எழுதிய யூதாஸ் தாமஸின் பணிகள்- அப்போஸ்தலன்  செயிண்ட் தாமஸ் தியாகி செய்யப்பட்ட இடமாக பெர்சியாவில் உள்ள கலமினாவைக் குறிப்பிடுகிறார். செயிண்ட் தாமஸ் இந்தோ-பார்தியன் இராச்சியத்தின் (வரலாற்று) இராச்சியத்தை இந்தோ-பாரசீக எல்லையில் உள்ள தலைநகரான டாக்ஸிலாவுடன் தலைநகரான டாக்ஸிலாவில் பார்வையிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. 
மன்னருக்கு ஒரு அரண்மனை கட்ட அவர் நியமிக்கப்பட்டார். தாமஸ் பின்னர் மிஸ்டேயஸ் இராச்சியத்தை (மஸ்டாய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்) பார்வையிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கோண்டோபரேஸ் மற்றும் மஸ்டாய் ஆகியோர் கிரேக்க-பாரசீக மன்னர்கள், திராவிட தமிழர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் அல்ல.

தாமஸ் மன்னர் மிஸ்டீயஸின் மனைவி, டெர்டியா மகாராணி, சாரிசியஸின் இளவரசி மைக்டோனியா, இளவரசர் ஜுசேன்ஸ் மற்றும் டீக்கனாக நியமிக்கப்பட்ட சைபோரஸ் ஆகியோரை தாமஸ் மாற்றினார் என்று இந்த நடவடிக்கைகள் கூறுகின்றன. ஆத்திரமடைந்த மன்னர் மிஸ்டேஸ், நான்கு வீரர்களை செயிண்ட் தாமஸை தனது பாரசீக இராச்சியத்தில் உள்ள ஒரு மலைக்கு அழைத்துச் செல்லும்படி கட்டளையிட்டார். தாமஸின் எச்சங்கள் மெசொப்பொத்தேமியாவின் எடெஸாவுக்கு மாற்றப்பட்டன. இவை அனைத்தும் கிரேக்க-பாரசீக, பண்டைய தமிழ் பெயர்கள் அல்ல. 
செயிண்ட் தாமஸின் கொலையாளிகள் என்று பிராமணர்களை பர்தேசன் ஒருபோதும் குறிப்பிடவில்லை; இந்த பாரம்பரியம் போர்த்துகீசியம். 13 ஆம் நூற்றாண்டில் டெல்லி சுல்தானகத்தின் ஒரு முக்கிய இடமாக மாறியபோதுதான் சிரிய கிறிஸ்தவர்கள் மெட்ராஸில் தோன்றினர். சோழ வம்சத்தின் பண்டைய தமிழர்கள் மற்றும் பாண்டியன் ராஜ்யங்கள் சிரிய கிறிஸ்தவர்களை ஒருபோதும் அறிந்திருக்கவில்லை.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dioceses_of_Saint_Thomas_of_Mylapore   
The acts of Judas Thomas the apostle[3] written by Jewish poet Bardesan in the 3rd century mentions Calamina in Persia as the place where St. Thomas was martyred. Saint Thomas is said to have visited the (historical) kingdom of Gondophorus of the Indo-Parthian Kingdom at the Indo-Persian border with the capital at Taxila to build a Palace for King Gondophareswhere he was commissioned to build a palace for the King. Thomas is said then to have visited the kingdom of Misdaeus (also called Mazdai). Gondophares and Mazdai were Greco-Persian Kings not related to Dravidian Tamils.
The acts then state that Thomas converted the wife of King Misdeus, Queen Tertia, Princess Mygdonia wife of Charisius, Prince Juzanes and Cyphorus who was ordained as Deacon. The infuriated King Misdaes ordered four soldiers to take Saint Thomas to a hill in his Persian kingdom and spear him where he was martyred. Thomas's remains were moved toEdessa, Mesopotamia. All these are Greco-Persian, not ancient Tamil names. Bardesan never mentioned Brahmins as the killers of Saint Thomas; this tradition is Portuguese. Syrian Christians appeared in Madras only when it became an important outpost of the Delhi Sultanate in the 13th century. Ancient Tamils of Chola Dynasty andPandyan Kingdoms never knew Syrian Christians. 
Abdagases I was the ruler between 46 to 60ceand his coin proves he was not converted 

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/0001_0099/gondopharescoins/gondopharescoins.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Gondophares

No comments:

Post a Comment

தமிழகத்தை சீர் அழிக்கும் நாத்தீக திராவிடியார் மதவெறி

வேதத்தின் முடி மிசை விளங்கும் ஓர் விளக்கே மெய்ப்பொருள் ஆகம வியன் முடி சுடரே - திருமுறை 6:26 16 /1 வேதமும் வேதத்தின் அந்தமும் ப...