Thursday, October 22, 2020

ஈனத்தன திருமாவின் கீழ்த்தரமான பேச்சு; தமிழனாய் மாறி ஆருவருப்பான பைபிளிய கிறிஸ்துவத்தை வேரறுக்கும் தமிழனாவீர்களா

பைபிள் கதை இஸ்ரேலிற்கான தெய்வம் யாவே கர்த்தர் சட்ட்ங்கள் பெண்களை போகப் பொருளாய் அடிமைகளாய் நடத்த கொடுத்துள்ள சட்டங்கள் ஏராளம், அவற்றை தொகுத்தால் சிறு நூலே வரும். மண்ணின் மைந்தர்களை இனப் படுகொலை செய்து கன்னிப் பெண்களை அனுபவிக்க வைத்துக்கோ எனச் சட்டம் தந்து 32 கன்னிப் பெண்கள் கர்த்தருக்கு கொடுத்தார்கள் எனக் கதை.மனித நேயமற்ற நாகரிகம் இன்றி பேசி தமிழ் சனியன், த்மிழை அழிக்கவே திராவிடம் என அருவருப்பான மனிதனாக ஈ.வெ.ராமசாமி நாயக்கர் வாழ்ந்தார், ஈவெராவின் பேச்சு செயல் முட்டாள்தனமாந்து மூடத்தனம் தொடர்ந்தால் சட்டப்படி கைது வழக்கு நடவடிக்கை என உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது.

தமிழக மேடைகளில் -தொலைகாட்சி விவாதங்களில் கீழ்த்தரமாய் பண்பாடின்றி மலம் தின்னிகள் போலே பல கிறிஸ்துவரும் பேசுவதைக் காண்கிறோம், இவர்கள் தமிழில் பெயர் வைக்க கூட உரிமை இல்லாமல் தங்களை அடகு வைத்தவர்கள், இன்னும் சிலோரோ மதம் மாறியும் தமிழர் பெயரில் வேசித்தனம் செய்து தமிழர் மெய்யியல் மரபைப் பழிப்பர், அதில் உச்சத்தில் எச்சை பிரியாணி, எச்சை அப்பம் திருமா செயல்கள் நாளுக்கு நாள் கீழ்த்தரமாகி தமிழர் பண்பாட்டை அழிக்கும் சர்ச்சின் முதல் கருவியாய் செயல்படுகிறார்.


அரசியல் என்பது வேசித்தனம் செய்வது என்பதன் உச்சம் திருமா. சகோதரி கொரோனாவால் இறந்தவுடன் எச்சை அப்ப கிறிஸ்துவ அடக்கம்.

திருமா தாயார் உயர்ந்த பண்பு கொண்டவர், திருமாவைப் போலா எச்சிலுக்கு அலைந்தவர் இல்லை, எனவே முழுமையாய் சபிண்டீகரணம் வழியில் இறுதி காரியம் செய்து அதையும் விளம்பரம் செய்தார்

தமிழர் விரோத திருமா, வீரமணி போன்றோர் பைபிள் தொன்மக் கதையின் அருவருப்பு ஆபாசம் பற்றி பேசும் அளவிற்கு உப்பு போட்டு சோறு உண்பவர்கள் இல்லை. 

https://www.facebook.com/mave.mv.5/posts/2124869067647389?__cft__[0]=AZX6-87c9Y7U3bCdC-PoJ_CbdKLjl9fNI02a_SNmLmu0MCxGXXYOhYKtYtcK3dEj5Iayplf3LEXdtlTRnycDki9A44afTMdWEVKhcWYyQKggEXCxn0c7lUUk4o0UdpoWUbI3wuh178vt18zwLDglc9Kr9Ov6q9wdIdtlXru17axEbA&__tn__=%2CO%2CP-R

பைபிளியத்தின் அடிப்படை என்பதே மண்ணின் மைந்தர்களை இனப் படுகொலை செய்து கன்னி பெண்களையும் சொத்துக்களையும் கொள்ளை அடித்தலே.  இந்த பைபிள் கதைகளை துணை கொண்டு மிஷநரி கீழான கிறிஸ்துவ ஆங்கிலேயர் இந்தியாவைக் கொள்ளை அடித்தது 9000 லட்சம் கோடிகள், மோசமான ஆட்சியால் 10 கோடி இந்தியரைக் கொன்றனர்.

ஆதியாகமம் 17:8 நான் இந்த பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன். நீ பரதேசியாய் தங்கி வருகிற கானான் நாடு முழுவதையும் தருவேன். என்றென்றைக்கும் இது உனக்கு உரியதாகும். நான் உனது தேவனாயிருப்பேன்” என்றார்.

ஆதியாகமம் 15:7தேவன் ஆபிராமிடம், “நானே கர்த்தர். உன்னை பாபிலோனியாவிலுள்ள ஊர் என்னும் பட்டணத்திலிருந்து அழைத்து வந்தேன். நானே இதைச்செய்தேன். இந்தத் தேசத்தை உனக்குக் கொடுக்கிறேன். இது உனக்கே உரியதாகும்” என்றார்.                                                                            ஆதியாகமம் 15:18 “நான் இந்த நாட்டை உன் சந்ததிக்குத் தருவேன். எகிப்து நதி முதல் யூப்ரடீஸ் நதி வரையுள்ள இடத்தைக் கொடுப்பேன். 19 இந்த பூமி கேனியர், கெனிசியர், கத்மோனியர், 20 ஏத்தியர், பெரிசியர், ரெப்பாயீமியர், 21எமோரியர், கானானியர், கிர்காசியர் மற்றும் எபூசியருக்குச் சொந்தமானதாகும்” என்றார்.

உபாகமம் 20:12ஆனால், அந்த நகர ஜனங்கள் உங்களோடு சமாதானம் செய்ய மறுத்து உங்களை எதிர்த்து சண்டையிட்டால், நீங்கள் அந்த நகரத்தை முற்றுகையிடுங்கள். 13 உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்நகரைக் கைப்பற்ற உங்களை அனுமதிக்கும்போது, நீங்கள் அங்குள்ள ஆண்கள் அனைவரையும் கொல்லவேண்டும். 14 ஆனால் நீங்கள் அங்குள்ள பெண்கள், குழந்தைகள், மாடுகள் ஆகியவற்றைக் கொல்லாமல் உங்களுக்காக அந்நகரிலுள்ள எல்லாப் பொருட்களையும் எடுத்து அனுபவிப்பீர்களாக. இந்த எல்லாப் பொருட்களையும், நீங்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காகவே இவற்றையெல்லாம் கொடுத்துள்ளார்.15 நீங்கள் வசிக்கின்ற நகரங்களையுடைய இந்த தேசத்தை விட்டு வெகுதூரத்திலுள்ள எல்லா நகரங்களிலும் இவ்வாறே செய்வீர்களாக.

யாத்திராகமம் 3: 8 நான் இப்போது இறங்கிப்போய், எகிப்தியரிடமிருந்து என் ஜனங்களை மீட்பேன். அந்நாட்டிலிருந்து தொல்லைகளில்லாமல் சுதந்திரமாக வாழத்தக்க ஒரு நல்ல நாட்டிற்கு அவர்களை அழைத்துச் செல்வேன். அந்நாடு நல்ல பொருட்களால் நிரம்பியதாகும். கானானியர், ஏத்தியர், எமோரியர், பெரிசியர், ஏவியர், எபூசியர் போன்ற ஜனங்கள் அந்நாட்டில் வாழ்கிறார்கள்.

யோசுவா 24: 13 ‘கர்த்தராகிய, நான் அத்தேசத்தை உங்களுக்குக் கொடுத்தேன்! நீங்கள் அத்தேசத்தைப் பெறுவதற்கென்று உழைக்கவில்லை! நீங்கள் அந்நகரங்களை கட்டவில்லை! ஆனால் இப்போது அத்தேசத்திலும், அந்நகரங்களிலும் சுகமாக வாழ்கிறீர்கள். திராட்சை செடிகளும், ஒலிவ மரங்களுமுள்ள தோட்டங்கள் உங்களுக்கு இருக்கின்றன. ஆனால் அத்தோட்டங்களை நீங்கள் நாட்டவில்லை.’”

உபாகமம் 6:10“ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு ஆகிய உங்கள் முற்பிதாக்களிடம் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்தப் பூமியை உங்களுக்குத் தருவதாகக் கூறினார். கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த பூமியைக் கொடுப்பார். நீங்கள் இதுவரை உருவாக்காத வளமான பெரிய நகரங்களைத் தருவார்.11நீங்கள் வைத்திராத சிறந்த நல்ல பொருட்கள் பலவற்றைக்கொண்ட வீடுகளை கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள் இதுவரைத் தோண்டியிருக்காத கிணறுகளைத் தருவார். நீங்கள் இதுவரைப் பயிரிடாத திராட்சைத் தோட்டங்கள், ஒலிவ மரங்கள் போன்றவற்றை கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள் திருப்தியாக உண்ணலாம்.

சுவிசேஷக் கதை நாயகன் ஏசுவை தாவீது குமாரன் என அழைத்தனர், அந்த தாவீது ராஜா - கல்யாணமான பெண்களை அபகரித்து கற்பழித்து கணவர்களைக் கொன்ற கதைகள் உள்ளது, அப்படி வீரன் உரியாவின் மனைவி பெத்சபாளை கட்டாய உறவு கொண்டு, உரியாவை கொன்ற உறலில் பிறந்த மகனே சாலமோன் ராஜா.

மத்தேயு 1: 6 ஈசாயின் மகன் அரசனான தாவீது. தாவீதின் மகன் சாலமோன். (சாலமோனின் தாய் உரியாவின் மனைவி.)

அடுத்தவர் மனைவியை கற்பழிக்கும் தாவீதிற்கு இஸ்ரேலிற்கு மட்டுமான தெய்வம் கர்த்தர் கொடுத்த தண்டனை

2 சாமுவேல் 12:11 கர்த்தர் சொல்வது: ‘நான் உனக்கு எதிராகத் தொல்லையைத் தர ஆரம்பிப்பேன். இந்தத் தொல்லை உனது குடும்பத்திலிருந்தே உருவாகும். உன் மனைவியரை நான் உன்னிடமிருந்து பிரித்து உனக்கு மிக நெருக்கமான ஒருவனுக்குக் கொடுப்பேன். அம்மனிதன் உன் மனைவியரோடுப் படுப்பான். அதை எல்லோரும் காண்பார்கள்! 12. நீ இரகசியமாக பத்சேபாளோடு படுத்தாய். இஸ்ரவேலர் எல்லோரும் பார்க்கும்படியாக  பகிரங்கமாக நான் இக்காரியத்தைச் செய்வேன்’ என்றார் என்றான்.

2 சாமுவேல் 16: 20 அப்சலோம் கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசி அகித்தோப்பேலிடம், “நாம் இப்போது என்ன செய்யவேண்டுமென்று சொல்லுங்கள்” என்றான். 21.அகித்தோப்பேல் அப்சலோமிடம், “உங்கள் தந்தையார் தாவீதின்  மனைவியரில் சிலரை இங்கிருக்கும் வீட்டைக் கவனிக்க விட்டிருந்தார். போய், அவர்களோடு நிர்வாணமாய் படுத்து செக்ஸ் உறவுக் கொள்ளுங்கள். பின்பு எல்லா இஸ்ரவேலரும் உங்கள் தந்தை உங்களை வெறுப்பதை அறிவார்கள். உங்கள் ஜனங்கள் உங்களுக்கு அதிகமான ஆதரவு காட்ட ஊக்கமடைவார்கள்” என்றான். 22. பின்பு அவர்கள் அப்சலோமிற்காக வீட்டின் மாடியின் மீது ஒரு கூடாரத்தை அமைத்தனர். அப்சலோம் தன் தந்தை தாவீதின் மனைவியரோடு நிர்வாணமாய் படுத்து செக்ஸ் உறவுக் கொண்டான். இஸ்ரவேலர் அதனைப் பார்த்தனர். 

பைபிள் கதைகளில் ஒரு தனி சம்பவம் என நினைக்க வேண்டாம், இஸ்ரேல் எனப் பெயர் பெற்ற யாக்கோபு வாழ்வின் சம்பவம்

ஆதியாகமம் 35: 22இஸ்ரவேல் அங்கு கொஞ்சக்காலமே தங்கினான். அப்போது    ரூபன், தன் யாக்கோபு வைப்பாட்டியான பில்காளோடு பாலின உறவு கொண்டதை அறிந்து இஸ்ரவேல் கடுங்கோபம் கொண்டான்.

ஆபிரகாமின் முதல் மனைவி  சாராள் சொந்த தங்கை தான்

ஆதியாகமம் 20:12 அவள் எனது மனைவி, ஆனால் அவள் என் சகோதரியும் கூட, அவள் என் தந்தைக்கு மகள். ஆனால் என் தாய்க்கு மகளல்ல. 

மாமனார் யூதா- மருமகள் தாமர் செக்ஸ் உடலுறவு விந்தின் பரம்பரை வாரிசு தான் சுவிசேஷக் கதை இயேசு

மத்தேயு 1: 3 யூதாவின் மக்கள் பாரேசும் சாராவும்(அவர்களின் தாய் தாமார்.)

தாமார் யூதாவின் மருமகள்; யூதாவின் மகன் ஏர் மனைவி, ஆனால் கர்த்த்ர ஏரைக் கொன்னு போட்டார்.                                                                                                              இஸ்ரவேலர் காட்டுமிராண்டி நாடோடி வழக்கத்தில் அண்ணன் செத்தால் அண்ணன் மனைவியோடு தம்பி நிர்வாணமாய் படுத்து செக்ஸ் வைத்து கர்ப்பம் ஆக்க வேண்டும்,  

ஏரின் தம்பி ஓனான் அண்ணன் மனைவி தாமரோடு  நிர்வாணமாய்   படுத்து செக்ஸ் வைத்தவன், செக்ஸ் உடலுறவு முடியும்போது தன் விந்தை அண்ணி தாமர் பெண்ணுறுப்பில் விடாமல் செய்திட அண்ணி தாமர் கர்ப்பம் ஆகவில்லை, அண்ணியோடு செக்ஸ் உறவை வைத்து பின் விந்தை விடாதமையால் கர்த்தர் ஓனானைக் கொன்று போட்டார்

யூத நாடோடி வழக்கத்தில் குழந்தை பெற்றே ஆகவேண்டும் என மருமகள் தாமர் மாமனார் யூதாவோடு செக்ஸ் உடலுறவு விந்தின் பரம்பரை வாரிசு தான் சுவிசேஷக் கதை இயேசு


Incestuous relationships mentioned in the Bible[edit]

The Bible mentions a number of sexual relationships between close kin, most of which relate to the pre-Sinai period, before the handing down of the Mosaic law:

  • In Genesis 9:20–27Ham saw his father Noah's nakedness. The Talmud suggests that Ham may have sodomized Noah (Babylonian Talmud Sanhedrin 70a). In more recent times, some scholars have suggested that Ham may have had intercourse with his father's wife.[18]
  • Living in an isolated area after the destruction of Sodom and GomorrahLot's two daughters conspired to inebriate and seduce their father due to the lack of available partners. Because of intoxication, Lot "perceived not" when his firstborn, and the following night his younger daughter, lay with him. (Genesis 19:32–35) The two children born were directly Lot's sons and indirectly his grandsons, being his daughters' sons. Likewise, their sons were also half-brothers (between them and with their mothers), having the same father, as well as cousins, having mothers that were sisters.[20]
  • Marriage of cousins was common in the pre-Sinai period. Abraham's son Isaac married Rebekah, his first cousin once removed, the granddaughter of his father Abraham's brother Nahor with Milcah.[21]
  • Isaac and Rebekah's firstborn son Esau married his cousin Mahalah, daughter of his father's brother Ishmael.[22]
  • Isaac and Rebekah's second son Jacob married his cousins Leah and Rachel, who were both sisters and daughters of his mother's brother Laban.[23]
  • Judah, Jacob's fourth son, mistook his daughter-in-law Tamar for a prostitute while she was veiled, and had sex with her.[25]
  • AmnonKing David's eldest son and heir to the throne, raped his half-sister Tamar. Tamar's brother, Absalom, learned of the incident and, two years later, ordered his servants to have Amnon killed.[28] In vain with Amnon, Tamar said, "Now therefore, I pray thee, speak unto the king; for he will not withhold me from thee".[29]
  • Absalom, son of King David, in the middle of a rebellion against his father, had sex with his father's concubines on the roof inside a tent.[30]
  • Zelophehad's daughters, Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah and Noah, married their cousins on their father's side to obey the Lord's command. The Lord said: "no inheritance shall be transferred from one tribe to another".[35][36]

  • Caleb said, “I will give my daughter Acsah in marriage to the one who attacks and captures Kiriath-sepher.” Othniel, the son of Caleb’s brother Kenaz, was the one who conquered it, so Acsah became Othniel’s wife.[37].

Woman Inferior To Man

1 Timothy 2:11-12 ESV

Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet.

1 Peter 3:7 ESV / 87 helpful votes 

Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.

Genesis 2:18 ESV / 66 helpful votes 

Then the Lord God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”

1 Corinthians 11:3 ESV / 64 helpful votes 

But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God.

1 Timothy 2:11-14 ESV / 59 helpful votes 

Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor.

Genesis 3:16 ESV / 54 helpful votes 

To the woman he said, “I will surely multiply your pain in childbearing; in pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you.”

Genesis 1:27 ESV / 49 helpful votes 

So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.

Galatians 3:28 ESV / 47 helpful votes 

There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus.

1 Corinthians 14:34-35 ESV / 44 helpful votes 

The women should keep silent in the churches. For they are not permitted to speak, but should be in submission, as the Law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church.

1 Corinthians 11:5 ESV / 38 helpful votes 

But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven.

Colossians 3:18 ESV / 29 helpful votes 

Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord.

Genesis 2:24 ESV / 29 helpful votes 

Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.

Titus 2:3-5 ESV / 28 helpful votes 

Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled.

Ephesians 5:22-24 ESV / 28 helpful votes 

Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands.

Ephesians 5:22 ESV / 26 helpful votes 

Wives, submit to your own husbands, as to the Lord.

1 Timothy 2:12 ESV / 25 helpful votes 

I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet.

1 Timothy 2:8-15 ESV / 24 helpful votes 

I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling; likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness—with good works. Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet. ...

Ephesians 5:25 ESV / 24 helpful votes 

Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her,

Proverbs 31:1-31 ESV / 24 helpful votes 

The words of King Lemuel. An oracle that his mother taught him: What are you doing, my son? What are you doing, son of my womb? What are you doing, son of my vows? Do not give your strength to women, your ways to those who destroy kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, or for rulers to take strong drink, lest they drink and forget what has been decreed and pervert the rights of all the afflicted. ...

1 Corinthians 11:8-9 ESV / 22 helpful votes 

For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man.

Ephesians 5:1-33 ESV / 20 helpful votes 

Therefore be imitators of God, as beloved children. And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous (that is, an idolater), has no inheritance in the kingdom of Christ and God. ...

1 Peter 3:1-6 ESV / 19 helpful votes 

Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves, by submitting to their own husbands, ...

Titus 2:4-5 ESV / 19 helpful votes 

And so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled.

1 Timothy 2:11-15 ESV / 19 helpful votes 

Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing—if they continue in faith and love and holiness, with self-control.

1 Corinthians 14:33-35 ESV / 19 helpful votes 

For God is not a God of confusion but of peace. As in all the churches of the saints, the women should keep silent in the churches. For they are not permitted to speak, but should be in submission, as the Law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church.

Acts 18:26 ESV / 19 helpful votes 

He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him and explained to him the way of God more accurately.

Genesis 1:26-27 ESV / 19 helpful votes 

Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.” So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.

1 Timothy 3:11 ESV / 18 helpful votes 

Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things.

Ephesians 5:22-33 ESV / 18 helpful votes 

Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, ...

1 Corinthians 14:34 ESV / 18 helpful votes 

The women should keep silent in the churches. For they are not permitted to speak, but should be in submission, as the Law also says.

1 Corinthians 11:3-10 ESV / 18 helpful votes 

But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head, but every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. ...

1 Peter 3:1-7 ESV / 17 helpful votes 

Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves, by submitting to their own husbands, ...

Genesis 2:1-25 ESV / 17 helpful votes 

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. These are the generations of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. When no bush of the field was yet in the land and no small plant of the field had yet sprung up—for the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground, ...

Ephesians 5:22-23 ESV / 16 helpful votes 

Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.

Luke 10:38-42 ESV / 16 helpful votes 

Now as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.” But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her.”

Luke 8:1-3 ESV / 16 helpful votes 

Soon afterward he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. And the twelve were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities: Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager, and Susanna, and many others, who provided for them out of their means.

Exodus 20:12 ESV / 16 helpful votes 

“Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.

1 Corinthians 11:11 ESV / 15 helpful votes 

Nevertheless, in the Lord woman is not independent of man nor man of woman;

Acts 16:14 ESV / 15 helpful votes 

One who heard us was a woman named Lydia, from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul.

Judges 19:24-25 ESV / 15 helpful votes 

Behold, here are my virgin daughter and his concubine. Let me bring them out now. Violate them and do with them what seems good to you, but against this man do not do this outrageous thing.” But the men would not listen to him. So the man seized his concubine and made her go out to them. And they knew her and abused her all night until the morning. And as the dawn began to break, they let her go.

Genesis 2:23 ESV / 15 helpful votes 

Then the man said, “This at last is bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called Woman, because she was taken out of Man.”

1 Peter 3:1-22 ESV / 14 helpful votes 

Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respectful and pure conduct. Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves, by submitting to their own husbands, ...

1 Timothy 2:9-15 ESV / 14 helpful votes 

Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness—with good works. Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve; ...

Colossians 3:18-19 ESV / 14 helpful votes 

Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.

Ephesians 5:33 ESV / 14 helpful votes 

However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.

Ephesians 5:23 ESV / 14 helpful votes 

For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.

Proverbs 14:1 ESV / 14 helpful votes 

The wisest of women builds her house, but folly with her own hands tears it down.

Genesis 1:26 ESV / 14 helpful votes 

Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”

1 Timothy 2:1-15 ESV / 13 helpful votes 

First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, ...

Galatians 3:26-29 ESV / 13 helpful votes 

For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.

Romans 16:1 ESV / 13 helpful votes 

I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church at Cenchreae,

Matthew 19:4 ESV / 13 helpful votes 

He answered, “Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female,

Proverbs 21:9 ESV / 13 helpful votes 

It is better to live in a corner of the housetop than in a house shared with a quarrelsome wife.

Genesis 5:2 ESV / 13 helpful votes 

Male and female he created them, and he blessed them and named them Man when they were created.

1 Peter 2:18 ESV / 12 helpful votes 

Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle but also to the unjust.

2 Timothy 1:5 ESV / 12 helpful votes 

I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice and now, I am sure, dwells in you as well.

Psalm 33:20 ESV / 12 helpful votes 

Our soul waits for the Lord; he is our help and our shield.

Deuteronomy 25:11-12 ESV / 12 helpful votes 

“When men fight with one another and the wife of the one draws near to rescue her husband from the hand of him who is beating him and puts out her hand and seizes him by the private parts, then you shall cut off her hand. Your eye shall have no pity.

1 Timothy 5:14 ESV / 11 helpful votes 

So I would have younger widows marry, bear children, manage their households, and give the adversary no occasion for slander.

1 Timothy 2:11 ESV / 11 helpful votes 

Let a woman learn quietly with all submissiveness.

Ephesians 5:28-29 ESV / 11 helpful votes 

In the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church,

1 Corinthians 14:34-36 ESV / 11 helpful votes 

The women should keep silent in the churches. For they are not permitted to speak, but should be in submission, as the Law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church. Or was it from you that the word of God came? Or are you the only ones it has reached?

1 Corinthians 11:8 ESV / 11 helpful votes 

For man was not made from woman, but woman from man.

Acts 9:36 ESV / 11 helpful votes 

Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which, translated, means Dorcas. She was full of good works and acts of charity.

Psalm 70:5 ESV / 11 helpful votes 

But I am poor and needy; hasten to me, O God! You are my help and my deliverer; O Lord, do not delay!

Psalm 51:3-5 ESV / 11 helpful votes 

For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me.

Exodus 21:22 ESV / 11 helpful votes 

“When men strive together and hit a pregnant woman, so that her children come out, but there is no harm, the one who hit her shall surely be fined, as the woman's husband shall impose on him, and he shall pay as the judges determine.

Genesis 2:20 ESV / 11 helpful votes 

The man gave names to all livestock and to the birds of the heavens and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper fit for him.

Hebrews 13:17 ESV / 10 helpful votes 

Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you.

1 Timothy 2:13 ESV / 10 helpful votes 

For Adam was formed first, then Eve;

Romans 5:12 ESV / 10 helpful votes 

Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned—

Proverbs 1:8 ESV / 10 helpful votes 

Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching,

Leviticus 21:9 ESV / 10 helpful votes 

And the daughter of any priest, if she profanes herself by whoring, profanes her father; she shall be burned with fire.

Genesis 5:1-2 ESV / 10 helpful votes 

This is the book of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God. Male and female he created them, and he blessed them and named them Man when they were created.

Revelation 1:1-20 ESV / 9 helpful votes 

The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and who keep what is written in it, for the time is near. John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne, and from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood ...

Ephesians 5:21-25 ESV / 9 helpful votes 

Submitting to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her,

1 Corinthians 11:12 ESV / 9 helpful votes 

For as woman was made from man, so man is now born of woman. And all things are from God.

Deuteronomy 22:28-29 ESV / 9 helpful votes 

“If a man meets a virgin who is not betrothed, and seizes her and lies with her, and they are found, then the man who lay with her shall give to the father of the young woman fifty shekels of silver, and she shall be his wife, because he has violated her. He may not divorce her all his days.

Genesis 38:24 ESV / 9 helpful votes 

About three months later Judah was told, “Tamar your daughter-in-law has been immoral. Moreover, she is pregnant by immorality.” And Judah said, “Bring her out, and let her be burned.”

Job 25:4 ESV / 8 helpful votes 

How then can man be in the right before God? How can he who is born of woman be pure?

Judges 4:4 ESV / 8 helpful votes 

Now Deborah, a prophetess, the wife of Lappidoth, was judging Israel at that time.

Exodus 21:7 ESV / 8 helpful votes 

“When a man sells his daughter as a slave, she shall not go out as the male slaves do.

Genesis 3:1-24 ESV / 8 helpful votes 

Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, “Did God actually say, ‘You shall not eat of any tree in the garden’?” And the woman said to the serpent, “We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, ‘You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die.’” But the serpent said to the woman, “You will not surely die. For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.” ...

1 Timothy 2:14 ESV / 7 helpful votes 

And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor.

1 Corinthians 11:3-16 ESV / 7 helpful votes 

But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head, but every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. ...

1 Samuel 25:1-44 ESV / 7 helpful votes 

Now Samuel died. And all Israel assembled and mourned for him, and they buried him in his house at Ramah. Then David rose and went down to the wilderness of Paran. And there was a man in Maon whose business was in Carmel. The man was very rich; he had three thousand sheep and a thousand goats. He was shearing his sheep in Carmel. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail. The woman was discerning and beautiful, but the man was harsh and badly behaved; he was a Calebite. David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep. So David sent ten young men. And David said to the young men, “Go up to Carmel, and go to Nabal and greet him in my name. ...

Genesis 1:28 ESV / 7 helpful votes 

And God blessed them. And God said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth.”

Titus 2:9 ESV / 6 helpful votes 

Slaves are to be submissive to their own masters in everything; they are to be well-pleasing, not argumentative,

1 Timothy 5:9 ESV 

Let a widow be enrolled if she is not less than sixty years of age, having been the wife of one husband,

1 Corinthians 11:7 ESV /

For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man.

Acts 21:9 ESV

He had four unmarried daughters, who prophesied.

Proverbs 31:10-31 ESV / 6 helpful votes 

An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good, and not harm, all the days of her life. She seeks wool and flax, and works with willing hands. She is like the ships of the merchant; she brings her food from afar. ...

1 Kings 2:13-25 ESV / 

Then Adonijah the son of Haggith came to Bathsheba the mother of Solomon. And she said, “Do you come peacefully?” He said, “Peacefully.” Then he said, “I have something to say to you.” She said, “Speak.” He said, “You know that the kingdom was mine, and that all Israel fully expected me to reign. However, the kingdom has turned about and become my brother's, for it was his from the Lord. And now I have one request to make of you; do not refuse me.” She said to him, “Speak.” And he said, “Please ask King Solomon—he will not refuse you—to give me Abishag the Shunammite as my wife.” ...

Galatians 3:1-29 ESV 

O foolish Galatians! Who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this: Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain—if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith— ...

Acts 16:40 ESV  

So they went out of the prison and visited Lydia. And when they had seen the brothers, they encouraged them and departed.

Matthew 22:30 ESV 

For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.

Proverbs 21:19 ESV  

It is better to live in a desert land than with a quarrelsome and fretful woman.

Proverbs 19:13 ESV  

A foolish son is ruin to his father, and a wife's quarreling is a continual dripping of rain.

1 Kings 1:15 ESV / 

So Bathsheba went to the king in his chamber (now the king was very old, and Abishag the Shunammite was attending to the king).

1 Kings 1:1-4 ESV / 

Now King David was old and advanced in years. And although they covered him with clothes, he could not get warm. Therefore his servants said to him, “Let a young woman be sought for my lord the king, and let her wait on the king and be in his service. Let her lie in your arms, that my lord the king may be warm.” So they sought for a beautiful young woman throughout all the territory of Israel, and found Abishag the Shunammite, and brought her to the king. The young woman was very beautiful, and she was of service to the king and attended to him, but the king knew her not.

No comments:

Post a Comment