Friday, March 31, 2023

அதானி நவி மும்பை சர்வதேச விமான நிலைய SBI - GVK ரெட்டி குழூமம் கடனை (Write-Off)' எழுதி வைப்பது


Rajagopal Natarajan
 

ஆந்திராவைச் சேர்த்த GVK ரெட்டி குழூமம் அந்த வானூர்தி நிலையம் காண்டிராக்ட் எடுத்து கட்ட முடியாமல் செயல்படா (வாராக்) கடனாக இருந்ததை அதானி குழுமம் எடுத்தது. GVK குழுபம் பெற்ற கடன் underwtite செய்யப் பட்டு உள்ளது. தள்ளுபடி அல்ல.SBI underwrites the entire debt of ₹12,770 crore of Adani’s Navi Mumbai airport.
https://onlyfact.in/no-sbi-did-not-waive-off-the-rs-12770-crore-loan-given-to-adani-group/
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் அதானி குழுமத்தின் நவி மும்பை சர்வதேச விமான நிலையம் (என்எம்ஐஏஎல்) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான நிதி ஒப்பந்தம், திட்டத்தின் மொத்தக் கடன் தேவையான ரூ.12,770 கோடியை "அண்டர்ரைட்" செய்துள்ளது.
பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் (SBI) ரூ. 12,770 கோடி கடனைத் திரட்டியதன் மூலம்
அதானி குழுமம் நவி மும்பை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் (NMIAL) திட்டத்திற்கான நிதி மூடுதலில் கையெழுத்திட்டது.
The Adani Group signed a financial closure for the Navi Mumbai International Airport (NMIAL) project by raising a Rs 12,770-crore loan from the State Bank of India (SBI)
மோடி அரசாங்கத்தையும் கௌதம் அதானியையும் தாக்கும் அவசரத்தில், இந்த அறைவேக்காடுகள் கடனைத் தள்ளுபடி செய்வதற்கும், கடன் வாங்குவதற்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாட்டைக் கூட புரிந்துகொள்ளத் தவறிவிட்டனர்.
முதலில் சீதாராம் யெச்சூரி போன்ற கம்யூனிஸ்ட் முட்டாள்களுக்கும் எப்படியாவது பொய் சொல்லி மக்களிடையே பீதியையும் சந்தேக்கத்தையும் உருவாக்கி மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்து தனது சுரண்டைலை துவக்க வேண்டும் என துடிக்கும் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கும் வங்கி நடைமுறைகளில் உள்ள Loan Waiver, Write-Off, Underwriting இவை மூன்றுக்குமான அர்த்தமே தெரியவில்லை. அல்லது தெரிந்தே பொய் சொல்லுகிறார்கள்.

ரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் அதானி குழுமத்தின் நவி மும்பை சர்வதேச விமான நிலையம் (என்எம்ஐஏஎல்) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான சமீபத்திய நிதி ஒப்பந்தம், திட்டத்தின் மொத்தக் கடன் தேவையான ரூ.12,770 கோடியை "அண்டர்ரைட்" செய்ய ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
அப்படியென்றால், கடனுக்கான "அண்டர்ரைட்டிங்" என்றால் என்ன? கடனைத் தள்ளுபடி செய்வது போன்ற ஒன்றா?
இல்லை, கடனளிப்பவர் கடனை எழுதி வைப்பது என்பது கடனைத் தள்ளுபடி செய்வது போன்றது அல்ல.
(Write-Off)'ரைட்-ஆஃப்' என்பது வங்கியின் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளின் உண்மையான நிலையை சித்தரிப்பதற்காக வங்கிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் இருப்புநிலைக் கணக்கை சுத்தம் செய்யும் செயல்முறையாகும்.
(Waiver) தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட கடன்கள் என்பது கடன் வாங்குபவர் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அந்தத் திருப்பிச் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறார்.
The write-offs are not loan waivers.
கடனுக்கான எழுத்துறுதி (Underwritting) மேற்கூறிய இரண்டிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது.
நிதி அடிப்படையில், கடனுக்கான எழுத்துறுதி என்பது ஒரு விண்ணப்பதாரர் கடன் பெறத் தகுதியுள்ளவரா மற்றும் கடனைத் தர வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க கடனளிப்பவர் பயன்படுத்தும் செயல்முறையாகும். எனவே, பெரிய அளவிலான திட்டங்களுக்கு எழுத்துறுதி மற்றும் கடன் ஒப்புதல் செயல்முறையானது கடனை வழங்குவதற்கான ஒரு முக்கிய தேவையாகும்,
அண்டர்ரைட்டிங் செயல்பாட்டில், கடன் வழங்குபவர், அதாவது SBI இந்த வழக்கில், கடனாளியின் ஆவணங்களின் (போர்ட்ஃபோலியோ) தரத்தை சரிபார்பது.
இந்த வழக்கில், அதானி குழுமம், அதாவது கடனாளியின் கடன் தகுதியை அவர்கள் சரிபார்க்க முடியும். திட்டம் தோல்வியடையுமோ என எழும் பல தேவையற்ற அபாயங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக இது உள்ளது.
இது ஒரு கடனாளியின் கடன் தகுதியை சரிபார்க்க மேம்பட்ட பொருளாதாரங்களில் நிதி நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் விவேகமான மற்றும் நிலையான செயல்முறையாகும். இந்தியாவில் கூட, இது சாதாரணமானது.
 

No, SBI did not waive off Rs 12,770 crore loan given to Adani Group

On October 26, 2022, Congress Youth Secretary, Roshni Kushal Jaiswal, claimed in a tweet that Adani’s Mumbai airport loan of 12,770 crore has been waived off by SBI. Lets verify it

Fact Check

Lets first understand the difference between waive off and underwritten loan:

Waive off: The borrower is not required to repay the outstanding loan amount. The individual is no longer responsible for repaying the loan amount. It entails the lender’s complete cancellation of loan recovery. The bank will not pursue legal action against the borrower. The loan is terminated.

Underwritten: Underwriting a loan refers to the process through which a lender determines whether an applicant is trustworthy and should be granted a loan. As a result, an efficient underwriting and loan approval procedure is a critical criterion for issuing a loan.

In our research, using the keyword search “SBI waived off Adani Mumbai airport’s 12,770 crore loan“, we came across a report by Business Standard dated March 2022, which stated that the Adani Group received Rs 12,770 crore loan from SBI and completed its funding for the first phase of Navi Mumbai International Airport project.

The group had announced the signing of finance contracts. The entire debt of Rs 12,770 crore for the airport project has been underwritten by SBI.

Source: Business Standard

SBI did not waive off Rs 12,770 crore loan issued to Adani Group, rather the loan has been underwritten, which means that when providing the loan amount of Rs 12,770, SBI examined Adani Group’s creditworthiness. It is done to minimize unnecessary risks that may come if the initiative is deemed a failure.

Roshni Kushal Jaiswal, Congress Youth Secretary, made a false claim. This is not the first time a member of Congress has made a false claim. In the past, several Congress leaders and supporters have made similar misleading claims. They don’t seem to comprehend the distinction between waiving off, writing off, and underwriting a loan.

ClaimSBI waived off Rs 12,770 crore loan given to Adani Group
Claimed byRoshni Kushal Jaiswal
Fact CheckFalse

The goal of the Only Fact Team is to provide authentic news facts and debunk misinformation to safeguard readers interest.


No comments:

Post a Comment