Wednesday, July 20, 2022

இயேசு போல முஹம்மதும் தன் வாழ்நாளில் அல்லது மிக விரைவாக உலகம் அழியும் என்றார்

முஹம்மது தன் வாழ்நாளில் அல்லது மிக சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு உலகம் அழியும் என்றார் Ex-Muslims Of Norway

யோவான்6: 8 வாழ்வுதரும் உணவு நானே.49 உங்கள் முன்னோர் பாலைநிலத்தில் மன்னாவை  உண்டபோதிலும்  பூமியில் இறந்தனர்.50 உண்பவரை  பூமியில் இறவாமல் இருக்கச் செய்யும் உணவு விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கிவந்த இந்த உணவே. 58 விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த உணவு இதுவே; இது நம் முன்னோர் உண்ட உணவு போன்றது அல்ல. அதை உண்டவர்கள்  பூமியில் இறந்து போனார்கள். இவ்வுணவை உண்போர்  பூமியில் என்றும் வாழ்வர். ‘ 

முஹம்மது தன் வாழ்நாளில் குரானை ஒரு புத்தகமாக வைக்க வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை என்பது நமக்கு தெரியும். நீங்கள் படிக்க விரும்பும் அனைத்து இஸ்லாமிய ஆதாரங்களையும் தேடுங்கள். முஹம்மத் இறந்து குறைந்தது 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் குர்ஆன் மோதி ஒரே புத்தகமாகப் போடப்பட்டது. இதை அனைத்து இஸ்லாமிய ஆதாரங்களும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன. முஹம்மது ஏன் குர்ஆன் வசனங்களை ஒரே புத்தகமாக எழுதச் சொல்லவில்லை என்று பல விசுவாசிகள் பிரகாசிக்கும் கேள்வி? குரானை இணைத்து ஒழுங்குபடுத்த சையத் இப்னு தாபித் என்ற பெயரால் யாருமில்லாத ஒருவரை நாம் எப்படி ஒப்படைத்தோம். கண்ணைத் திறக்கும் தைரியம் என்றால் அதற்கு பதில் அதுவே... முஹம்மது தனது வாழ்நாளில் அல்லது மிக சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு உலகம் அழியும் என்று நினைத்தார். ஹதீஸ் மற்றும் குரானில் இருந்து நாம் இதை அறிவோம்:

அனாஸ் அல்லாஹ்வின் தூதர் صل ى الله عليه وسلم கூறுவதைப் போல கூறினார்: நானும் இறுதி நேரமும் இப்படி அனுப்பப்பட்டோம் மற்றும் (அவர் அதைச் செய்யும்போது) நடுவிரலால் முன்கூட்டியே இணைத்தார்.
பாலைவன அரேபியர்கள் அல்லபிள் தூதர் صل ى الله عليه وسلم அவர்களிடம் வந்த போது கடைசி மணி நேரம் எப்போது வரும் என்று கேட்டதாக ஆயிஷா அறிவித்தார். அவர்களில் இளையவனை நோக்கிச் சொன்னார்: அவன் வாழ்ந்தால் அவன் மிகவும் வயதாக மாட்டான், உன் கடைசி நேரம் உன்னிடம் வருவதைக் காண்பான், நீ இறந்து போவதைக் காண்பான்) " .
இந்த ஹதீஸ்கள் பல இடங்களில் திரும்பத் திரும்ப வருகின்றன!!
Classification:Sahih (உண்மையானது)
குர்ஆன் கூட நம்மை யூகித்து கொண்டே இருந்தது " என்று சொல்லும் போது... உங்களுக்கு ஒருபோதும் தெரியாது, ஒருவேளை நேரம் நெருங்கிவிட்டது. "குர்ஆன் 42:17
குர்ஆன் இறுதி நேரத்தை பரிந்துரைக்கிறது: 54:1, 53:57, 33:63, 43:66, 25:11, 6:31, 22:7, 30:12 மற்றும் மேலும் பல வசனங்கள்!!
54:1 வசனத்தில் சந்திரனின் பிளவு நேரம் நெருங்கிவிட்டது என்பதற்கான அறிகுறி - அது 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு!!!
ஆனால் இந்த தந்திரோபாயம் ஏன் வேலை செய்கிறது? உலகம் விரைவில் அழியும் என்று நீங்கள் நம்பினால், நீங்கள் ஒரு போராட்ட களத்தில் இறந்தால், எதிர்கால திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டாலும், முடிவு உறுதி என்ற எண்ணத்தில் ஈர்க்கப்பட்ட தொண்டர்கள் போன்றோர் கூடுவார்கள்.
இப்போதெல்லாம், இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் இதையும் மற்ற தோல்வியுற்ற ஹதீத்தையும் கம்பளத்திற்கு கீழ் உங்களை பயமுறுத்த மாற்று "கடைசி காலத்தின் அடையாளங்களை" கண்டுபிடி. 1400 வருஷமா ஒவ்வொரு வருசமும் "நெருங்கி இருக்குனு" சொல்றாங்க 😂😂😂
@arabic_translatedmemes
We know for absolute fact that Muhammad never asked for the Quran to be put together as a book in his life time. Go search all Islamic sources that you love to read. It was at least 20 years after Muhammad had died that the Quran was collated and put as one book. This is agreed by all Islamic sources. The question that many believers gloss over it is why Muhammad never asked to write the verses of the Quran into one book? How did we end up entrusting a nobody by the name of Zayd Ibn Thabit - to collate and organise the Quran. The answer if you dare open your eyes is that... Muhammad thought the world will end in his life time or very shortly after. We know this from the Hadith and Quran:
Anas reported Allah's Messenger ﷺ as saying: I and the Last Hour have been sent like this and (he while doing it) joined the forefinger with the middle finger.
A'isha reported that when the desert Arabs came to Allable Messenger ﷺ they asked about the Last Hour as to when that would come. And he looked towards the youngest amongst them and said: If he lives he would not grow very old that he would find your Last Hour coming to you the would see you pass away) ‏"‏ ‏.
These hadiths are repeated in Multiple places!!
Classification:Sahih (Authentic)
Even the Quran kept us guessing when it said " ...You never know, perhaps the Hour is near." Quran 42:17
The Quran suggest the end of time is verses: 54:1, 53:57, 33:63, 43:66, 25:11, 6:31, 22:7, 30:12 and more!!
In verse 54:1, it says the split of the moon is a sign that the hour is near - That was 1400 years ago!!!
But why this tactic works? If you believe the world will end soon, you will not care if you die in a battle field, future plans are cancelled, and a cult like followers impressed with the certainty of end will gather.
Nowadays, Islamic scholars push this and other failed Hadith under the carpet. And invent alternative "signs of end of times" to frighten you. For 1400 years, each year they tell you "signs it is near" 😂😂😂

No comments:

Post a Comment